Tyrimas: Kiek kompiuterinės programos diegimo projektas viršija numatytą biudžetą?

Autorius: Softconsulting.lt [2009-01-21]

„Softconsulting.lt“ 2008 m. gruodžio mėn. atliko, tyrimą, kurio tikslas buvo nustatyti, kiek kompiuterinės programos (kitaip – programinės įrangos), skirtos verslui (apskaitos, ryšių su klientais, pardavimų, personalo valdymui ir pan.) diegimo projektas viršija įmonės numatytą biudžetą bei kokios yra to priežastys.

Tyrimo metu buvo apklausta 25 įmonių darbuotojai, turintys didesnę ar mažesnę įtaką priimant sprendimus įmonėje.

1. Tyrimo rezultatai

Tyrimo respondentai – įmonių darbuotojai, priimantys aukščiausio (44 proc.), žemesnio (36 proc.) lygio sprendimus arba konsultuojantys juos priimant (16 proc.). Likusi dalis atsakiusiųjų (4 proc.) neturi įtakos priimant sprendimus įmonėje.

Didžiausia dalis respondentų yra labai mažų (37 proc.) ir mažų (46 proc.) įmonių darbuotojai. Taip pat apklausoje dalyvavo ir vidutinio dydžio įmonės (17 proc.).

Dauguma apklaustų įmonių (41 proc.) yra įsidiegę verslo programinę įrangą arba patys ją diegia (44 proc.). Mažiau nei penktadalis (15 proc.) neturi kompiuterinės programos, skirtos verslo procesams valdyti (1 paveikslas).              

                                         

Didžiajai daugumai (61 proc.) įmonių programinė įranga buvo įdiegta per 6 mėnesius ar trumpiau. Daliai apklaustųjų (13 proc.) programinės įrangos diegimo projekto įgyvendinimas užtruko daugiau nei 2 metus (2 paveikslas). Taigi daugumai įmonių programinė įranga įdiegiama gana greitai.

Be to, beveik dviem trečdaliams (61 proc.) įmonių programinės įrangos diegimas neviršijo projekte numatyto biudžeto. Kitai daliai (39 proc.) biudžetas buvo viršytas (3 paveikslas).

Kaip paaiškėjo, daugumos (43 proc.) projektų biudžetas buvo viršytas 10-20 proc. Mažiau nei trečdalis respondentų (29 proc.) nurodė, kad projektas pareikalavo iki 10 proc. papildomų išlaidų. 14 proc. įmonių biudžetas buvo viršytas 21-30 proc. Tokia pat dalis respondentų nurodė, kad projekto įgyvendinimas kainavo daugiau kaip 100 proc. nei buvo numatyta (4 paveikslas).

Absoliučios daugumos (86 proc.) respondentų teigimu neplanuotos išlaidos buvo skirtos įdiegti papildomoms programos funkcijoms, kurios nebuvo numatytos projekto aprašyme. Kita biudžeto viršijimo priežastis – užtrukę diegimo darbai. Ją pažymėjo 43 proc. respondentų (5 paveikslas).

Tyrimo metu išmatuota programinės įrangos diegimo projekto priklausomybė nuo įmonės dydžio, t. y. kokio dydžio įmonėse dažniausiai viršijamas numatytas projekto biudžetas.

Kaip paaiškėjo, dažniausiai papildomų išlaidų projektui įgyvendinti reikia skirti vidutinio dydžio įmonėms (50 proc.) ir mažoms įmonėms (40 proc.). Tik 14 proc. labai mažų įmonių viršija numatytą biudžetą (6 paveikslas).

2. Tyrimo išvados

  1. Daugiau nei trečdalis (41 proc.) apklaustųjų yra įsidiegę vieną ar kitą kompiuterinę programą verslui valdyti.
  2. Verslo programinės įrangos diegimas didžiojoje daugumoje (61 proc.) įmonių užtrunka iki 6 mėnesių.
  3. Daugiau nei trečdalio apklaustų įmonių (39 proc.) kompiuterinės programos diegimo projektas viršijo numatytą biudžetą.
  4. 72 proc. respondentų nurodė, kad biudžetas buvo viršytas iki 20 proc. Mažiau nei trečdalis iš jų (29 proc.) pažymėjo, kad diegimo išlaidos neviršijo 10 proc. numatytų lėšų.
  5. Absoliuti dauguma (86 proc.) apklaustųjų kaip pagrindinę nenumatytų išlaidų priežastį nurodė papildomas funkcijas, kurios buvo reikalingos įdiegti sistemoje, tačiau nebuvo pateiktos diegimo projekto aprašyme. Už diegimo darbus, kurie užtruko, papildomas išlaidas turėjo išleisti 43 proc. apklaustųjų. Beje, 29 proc. iš jų susidūrė su abiem problemomis.
  6. Daugiausia diegimo projektas pareikalauja papildomų išlaidų vidutinėse (50 proc.) ir mažose (40 proc.) įmonės. Tik 14 proc. labai mažų įmonių reikėjo papildomų investicijų į įdiegtą programą.
Atgal į sąrašą
Į viršų