Projektinės veiklos valdymo programinės įrangos nuomos paslaugos Lenkijoje

2015 rudenį UAB „Informacinės konsultacijos“ InfoBalt užsakymu atliko Lenkijos rinkos tyrimą apie Lenkijos rinkoje teikiamas projektinės veiklos valdymo programinės įrangos nuomos paslaugas.

Tyrimo tikslas – įvertinti esamą tiriamos rinkos situaciją nagrinėjamos paslaugos – projektinės veiklos valdymo programinės įrangos nuomos paslauga – atžvilgiu.

Tyrime nagrinėta Lenkijos makro aplinka  bei projektinės veiklos valdymui skirti produktai, kurie yra rinkoje: koks jų funkcionalumas, kokia taikoma kainodara, kas juos naudoja, kokios jų stiprybės ir silpnybės. Taip pat vertinti, kokie potencialūs konkurentai, su kokiais produktais gali įeiti į Lenkijos rinką.

Tyrimas gali būti taikomas priimant sprendimą dėl įėjimo į Lenkijos rinką siūlant projektinės veiklos valdymo programinės įrangos nuomos paslaugą bei kuriant / vystant projektinės veiklos valdymo programinės įrangą.

 

Stiprybės

 

 

Silpnybės

 

 

·   Lenkijoje auga IT paslaugų sritis.

·   Potencialūs pirkėjai – sėkmingai  veikiantys ir augantys sektoriai – IT, finansų, logistikos, gamybos sektoriai investuoja į IT ir taiko projektinį valdymą.

·   Rinkoje veikia ir reikalingas susijusias paslaugas gali užtikrinti pakankamai tiekėjų (nėra monopolijos).

·   Kaina Lenkijoje yra vienas iš esminių kriterijų priimant sprendimus dėl pasirinkimo.

·     Verslo kultūrai būdingas sprendimų priėmimas, remiantis ne tik faktais, bet subjektyviu vertinimu. Gali būti sunku vykdyti pardavimus, neaiški sprendimų priežastis.

·     Lenkija ne Eurozonos narė. Nors šiuo metu valiuta yra stabili, tačiau ji gali būti daugiau įtakota ir kintanti nei euras ar JAV doleris.

 

Grėsmės

 

 

Galimybės

 

 

·   Nėra ypatingai palanki aplinka verslo formavimui (aukštas korupcijos lygis, biurokratija, nėra išvystytas teisinis reguliavimas).

·   Nepalanki mokesčių sistema, didesnė nei Lietuvoje bendra mokesčių našta.

·   Lenkijos ekonomika yra mažiau atvira lyginant su kitomis regiono valstybėmis.

·   Neaukšto skaitmeninio raštingumo visuomenė, besiformuojanti.

·   Nėra plačiai taikomas skaitmeninių technologijų panaudojimas, e-verslas,  nėra išvystyta IRT infrastruktūra ir plačiai taikoma debesijos kompiuterija.

·   Nors rinkoje nėra daug lokalių konkurentų, tačiau Lenkijos rinkai savo produktus siūlo (turi atstovus Lenkijoje, lokalizuoja lenkų kalba) konkurentai, kurie yra laikomai lyderiais teikiant projektinio valdymo sprendimus. Tai rodo, kad rinka jiems yra įdomi ir mato joje potencialą.

·     ES struktūrinių fondų efektyvus išnaudojimas, ypatingai IT sektoriuje.

·     Rinka yra besiformuojanti, todėl paprastesnis įėjimas, mažesnė konkurencija.

·     Debesijos kompiuterijos sprendimai turi potencialą ir numatoma kaip viena iš vystymosi krypčių.

·     IT sprendimų pritaikomumas mobiliems įrenginiams turi potencialą ir numatoma kaip viena iš vystymosi krypčių.

·     IT specialistų poreikis ir trūkumas IT rinkoje.

 

 

Pagrindinės išvados:

  • Lenkijos rinka tarptautiniam verslui nėra ypatingai palanki (aukštas korupcijos lygis, biurokratija, nėra išvystytas teisinis reguliavimas, dideli mokesčiai). Tačiau šalis per paskutinius metus pagerino rodiklius mažindama korupciją, biurokratiją, mokesčius. Per paskutinius penkis metus iš visų Europos šalių, Lenkijos indeksas augo labiausiai ir 2015 m. pasiekė didžiausią iki šiol pasiektą Lenkijos vertinimą. Taigi, vis labiau Lenkija tampa patraukti tarptautiniam verslui.
  • Lenkijos skaitmeninė visuomenė nėra aukšto raštingumo, naudojimasis internetu Lenkijoje yra žemas (žemiau ES vidurkio), gyventojai pasyviai įsitraukę į teikiamas interaktyvias paslaugas, pusė jų neturi pagrindinių įgūdžių, kurie leistų jiems pasinaudoti galimybėmis, kurias teikia skaitmeninė visuomenė. Todėl infrastruktūros plėtrai, IT sprendimams, skaitmeninio raštingumo didinimui skiriama nemažai dėmesio ir investicijų – daug skirta ES struktūrinių fondų lėšų, pagal jų įsisavinimo IT projektams efektyvumą Lenkija yra viena iš lyderių.
  • Tikslinė rinkos auditorija – sėkmingai veikiantys ir augantys sektoriai – IT, finansų, logistikos ir transporto, gamybos sektoriai, kurie investuoja į IT, taikos IT sprendimus ir projektinį valdymą savo veikloje. Vertinama, kad rinka yra besiformuojanti tiek bendrai projektinio valdymo, tiek specializuotų įrankių panaudojimo prasme. Tačiau tokios palankios sąlygos leistų įeiti ir įsitvirtinti anksčiau nei konkurentams – projektinės veiklos valdymo programinės įrangos nuomos paslaugų teikėjams. Dauguma jų siūlomų sprendimų yra plačios funkcinės apimties, apima pagrindines projektinio valdymo funkcines sritis, yra pasaulyje pripažinti lyderiai. Be to, rinkoje yra potencialių konkurentų, kurie gali įeiti  į Lenkijos rinką su turimais produktais. Rinkoje taip pat yra pakaitalų, kuriuos pasirenka dalis potencialių pirkėjų. Taigi, siekiant įgyti konkurencinį pranašumą bus reikalinga pateikti naujų funkcinių ar kitų sprendimų, susijusių paslaugų, pasiūlyti patrauklesnę kainodarą.
  • Lenkijoje stipriai auga IT paslaugų sritis, atsiranda IT specialistų poreikis ir trūkumas IT rinkoje. Todėl, pasiūlius papildomas susijusias paslaugas kartu su projektinės veiklos valdymo programine įranga, galima būtų užimti nišą Lenkijos rinkoje.

Atgal į sąrašą
Į viršų