Projektinės veiklos valdymo programinės įrangos nuomos paslaugos Švedijoje

2015 rudenį UAB „Informacinės konsultacijos“ InfoBalt užsakymu atliko Švedijos rinkos tyrimą apie Švedijos rinkoje teikiamas projektinės veiklos valdymo programinės įrangos nuomos paslaugas.

Tyrimo tikslas – įvertinti esamą tiriamos rinkos situaciją nagrinėjamos paslaugos – projektinės veiklos valdymo programinės įrangos nuomos paslauga – atžvilgiu.

Tyrime nagrinėta Švedijos makro aplinka  bei projektinės veiklos valdymui skirti produktai, kurie yra rinkoje: koks jų funkcionalumas, kokia taikoma kainodara, kas juos naudoja, kokios jų stiprybės ir silpnybės. Taip pat vertinti, kokie potencialūs konkurentai, su kokiais produktais gali įeiti į Švedijos rinką.

Tyrimas gali būti taikomas priimant sprendimą dėl įėjimo į Švedijos rinką siūlant projektinės veiklos valdymo programinės įrangos nuomos paslaugą bei kuriant / vystant projektinės veiklos valdymo programinės įrangą.

 

Stiprybės

Silpnybės

 

 • Švedijoje auga paslaugų sritis, tame tarpe IT.
 • Potencialūs pirkėjai – sėkmingai  veikiantys ir augantys sektoriai – IT, finansų, gamybos sektoriai investuoja į IT ir taiko projektinį valdymą.
 • Rinkoje veikia ir reikalingas susijusias paslaugas gali užtikrinti pakankamai tiekėjų (nėra monopolijos).
 • Verslo kultūrai būdingas ilgas sprendimų priėmimas, svarbi visų narių nuomonė. Todėl sprendimai gali būti vilkinami, kol nebus su visais suderinti.
 • Švedų verslininkai vertina patirtį, įvykdytus projektus, atliktus diegimus, todėl naują įeinantį į rinką produktą gali vertinti atsargiai.

·         Švedija ne Eurozonos narė. Nors šiuo metu valiuta yra stabili, tačiau ji gali būti daugiau įtakota ir kintanti nei euras ar JAV doleris.

 

Grėsmės

 

Galimybės
·         Nepalanki mokesčių sistema, didelė bendra mokesčių našta (apie 44,3 proc., PVM tarifas – 25 proc. )

·         Rinkoje kuriasi vertikalūs produktai, kurie skirti projektinei veiklai valdyti specializuotuose sektoriuose. Jie gali atimti dalį rinkos potencialo.

·         Didelė konkurencija, nes rinka yra brandi, joje jau įėję konkurentai su gerai išvystytais produktais, kurie yra pasaulyje pripažinti ir žinomi.

·         Švedija daugiau į eksportą, o ne į importą orientuota šalis.

 • Švedai daugiausia linkę bendradarbiauti su Vokietijos ir JAV rinka IT srityje.

 

·         Palanki Švedijos aplinka verslo formavimui (žemas korupcijos lygis, gerai išvystytas teisinis reguliavimas)

·         Tarptautinė verslo aplinka (daug tarptautinių įmonių, taisyklės užsienio ir vietiniams investuotojams taikomos vienodos).

·         Aukšto skaitmeninio raštingumo visuomenė, išmananti ir plačiai taikanti IT priemones.

·         Plačiai taikomas skaitmeninių technologijų panaudojimas, išvystyta infrastruktūra ir sąlygos debesų kompiuterijai.

·         Linkusi į inovacijas, naujas technologijas rinka. Todėl pasiūlius naujus sprendimus, funkcijas ar technologinius privalumus, galima užimti nišą.

·         Debesijos kompiuterijos sprendimai turi potencialą ir numatoma kaip viena iš vystymosi krypčių.

·         IT specialistų poreikis ir trūkumas IT rinkoje.

Pagrindinės išvados:

 • Švedijos rinka palanki tarptautiniam verslui (žemas korupcijos lygis, gerai išvystytas teisinis reguliavimas, daug tarptautinių įmonių, taisyklės užsienio ir vietiniams investuotojams taikomos vienodos). Tačiau įmonė turi galėti įrodyti savo patirtį, pademonstruoti įvykdytus projektus, kad užsitikrintų švedų įmonių pasitikėjimą.
 • Švedijos visuomenė yra aukšto skaitmeninio raštingumo, IT taikymas yra plačiai paplitęs, infrastruktūra yra pritaikyta debesų kompiuterijai.
 • Tikslinė rinkos auditorija – sėkmingai veikiantys ir augantys sektoriai – IT, finansų, gamybos sektoriai, kurie investuoja į IT, taikos IT sprendimus ir projektinį valdymą savo veikloje. Vertinama, kad rinka yra susiformavusi ir brandi. Tačiau tokios palankios sąlygos leido įeiti ir įsitvirtinti konkurentams – projektinės veiklos valdymo programinės įrangos nuomos paslaugų teikėjams. Dauguma jų siūlomų sprendimų yra plačios funkcinės apimties, apima pagrindines projektinio valdymo funkcines sritis, yra pasaulyje pripažinti lyderiai. Be to, rinkoje yra potencialių konkurentų, kurie gali įeiti  į Švedijos rinką su turimais produktais. Rinkoje taip pat yra pakaitalų, kuriuos pasirenka dalis potencialių pirkėjų. Taigi, siekiant įgyti konkurencinį pranašumą bus reikalinga pateikti naujų funkcinių ar kitų sprendimų, pasiūlyti patrauklesnę kainodarą. Švedai linkę į naujoves, ypač IT srityje, todėl norint įeiti į šią rinką, reikalinga pasiūlyti ir aiškiai iškomunikuoti Produkto išskirtinumą, pranašumą ir novatoriškumą.
 • Švedijoje stipriai auga paslaugų sritis, tame tarpe IT. IT specialistų poreikis ir trūkumas IT rinkoje stipriai jaučiamas. Todėl, pasiūlius papildomas susijusias paslaugas kartu su projektinės veiklos valdymo programine įranga, galima būtų užimti nišą Švedijos rinkoje.
 • Švedijoje yra įsikūręs IT įmonių parkas – prie Stocholmo Kista mieste – Kista Science City, kuriame yra įsikūrusios apie 1200 IRT įmonės. Kontaktų užmezgimas su šiuo parku galėtų būti pirmas žingsnis ieškant partnerių.
Atgal į sąrašą
Į viršų