Kiek Lietuvos įmonių naudoja CRM ir ERP verslo valdymo sistemas?

Autorius: Softconsulting.lt [2008-09-29]

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rugpjūčio pabaigoje paskelbė duomenis, kaip plačiai naudojamos informacinės technologijos Lietuvos įmonėse.

Paskelbtame dokumente taip pat pateikiama, kokias informacinių technologių (IT) sistemas naudoja Lietuvos įmonės savo veikloje.

Nors kai kurių sistemų duomenų už 2007 m. nėra, tačiau iš 2008 m. pradžioje surinktų duomenų pastebima, kad verslo valdymo sistemos Lietuvoje yra naudojamos nedaugelio įmonių (1 lentelė).

1 lentelė. Įmonių naudojamos IT sistemos verslui (procentais)

IT sistemos rūšis

2007

2008

IT sistemos, skirtos elektroninio informacijos paskirstymui tiekimo (atsargų) valdymo grandinėje (SCM)

29,9

Užsakymų (pardavimų) valdymo IT sistemos

23,8

27,7

Ryšių su klientais valdymo sistemos (CRM)

12,5

9,9

Įmonės išteklių planavimo sistemos (ERP)

8,7

5,0

ERP ir CRM naudojimas Lietuvos įmonėse nėra didelis ir neviršija 13%.  Taip pat iš pateiktų duomenų pastebima, kad ryšių su klientais valdymo sistemos (CRM) yra populiaresnės už įmonės išteklių planavimo sistemas (ERP).

Svarbu atkreipti dėmesį, kad lyginant su 2007 metais sumažėjo ryšių su klientais valdymo (2,3 procentais) ir įmonės išteklių planavimo (3,7 procentais) sistemų naudojimas. To priežastis galima tik spėti, viena labiausiai tikėtinų yra ta, kad įsidiegtos sistemos nepateisino įmonių vadovų lūkesčių.

Įmonės tiekimo valdymo grandinės sistemas įsidiegusios ir taiko savo veikloje daugiau nei ketvirtadalis įmonių. Daugiausiai jas naudojančių yra didelės įmonės. Dažniausiai naudojama sritis – informacijos apie turimas žaliavų atsargas, gamybos planus, poreikių prognozes teikimas tiekėjams (2 lentelė).

2 lentelė. Įmonių naudojamas elektroninis informacijos paskirstymas tiekimo (atsargų) valdymo grandinėje 2008 m. (procentais)


Iš viso

Įmonių dydžio grupės pagal darbuotojų skaičių

10–49

50–249

250+

Elektroninį informacijos paskirstymą tiekimo (atsargų) valdymo grandinėje naudojančių įmonių dalis: 

27,7 

25,5 

35,4 

38,7 

Su tiekėjais 

Informacija apie turimas žaliavų atsargas, gamybos planus, poreikių prognozes 

21,1

19,2

27,1

31,9

Informacija apie atsargų transportavimo eigą

19,0

17,0

26,0

29,6

Su klientais 

Informacija apie turimas žaliavų atsargas, gamybos planus, poreikių prognozes

18,8

17,5

23,0

27,3

Informacija apie atsargų transportavimo eigą

15,8

14,1

21,4

26,1

Elektroniniai informacijos keitimosi būdai: 

per tinklalapius

20,2

18,6

26,1

26,3

automatinės duomenų apsikeitimo sistemos

7,7

7,1

8,6

19,5

Kiek ir kokio dydžio įmonių naudoja ERP ir CRM sistemas ir kaip jų panaudojimas kito per metus, galima matyti iš grafikų.

1 grafikas

2 grafikas

Iš šių duomenų galima teigti, kad didžiausias ERP sistemų naudojimo sumažėjimas jaučiamas tarp vidutinio dydžio (darbuotojų skaičius nuo 50 iki 249) įmonių – minėtas sistemas naudoja 5,8 proc. įmonių mažiau nei 2007 metais.

CRM panaudojimo mažėjimas 2008 m. labiausiai pastebimas didelėse įmonėse (250 ir daugiau darbuotojų).

Tikėtina, kad šie duomenys dar keisis, nes tai yra tik 2008 metų pradžios statistika, tikrieji pokyčių rezultatai bus tik kitais metais.

Tekstas parengtas naudojant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenis.

Atgal į sąrašą
Į viršų