Nauja “Microsoft Lietuva” ir ŠMM programa padės mokyti vaikus efektyviau

2009 09 15 Šaltinis: UAB "Microsoft Lietuva"

Informacijos šaltinis: UAB “Microsoft Lietuva”

Š.m. rugsėjo 11 d. informacinių technologijų bendrovės “Microsoft Lietuva” ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva startavo nauja ilgalaikė programa “Inovatyvi mokykla”. Programos tikslas – parengti šiuolaikiškos bendrojo lavinimo mokyklos viziją ir pritaikyti informacines technologijas efektyvesniam vaikų mokymui.

Pristatydamas naująją programą bendrovės “Microsoft Lietuva” vadovas Mindaugas Glodas sakė, kad sparčiai besikeičianti išorinė aplinka verčia ieškoti efektyvesnių vaikų ugdymo formų. “Nuolat tobulėjančios informacinės technologijos gali ir turi tapti visų mokytojų įrankiais, skatinančiais vaikus domėtis dėstomais dalykais ir stiprinančiais jų savarankiško mokymosi įgūdžius, – teigė M.Glodas. – Sėkmingai užauginti naująją kartą mokykla galės tik efektyviai pasinaudodama pasaulyje vykstančia pažanga”.

Siekdama paspartinti Lietuvos mokyklų modernizavimą ir palengvinti naujovių diegimą bendrovė “Microsoft Lietuva” programos įgyvendinimo pradžiai atrinko penkias novatoriškiausias mokyklas, jau dabar pasirengusias diegti naujoves. Kauno “Aušros”, “Jėzuitų” ir “Santaros” gimnazijose, taip pat Panevėžio J.Miltinio bendrojo lavinimo mokykloje bei Kuršėnų L.Ivinskio gimnazijoje dirbantys mokytojai aktyviai dalyvaus kuriant ir adaptuojant naujas mokymo metodikas. Kasmet prie programos “Inovatyvi mokykla” galės prisijungti vis daugiau Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, kurios dalinsis patirtimi tarpusavyje ir perduos ją kitiems.

Programos “Inovatyvi mokykla” atidaryme dalyvavęs Švietimo ir mokslo ministro vyriausias patarėjas Alvydas Puodžiukas minėjo, kad geriausia paskata remti ir plėsti inovatyvios mokyklos idėją taps sėkmingi informacinių technologijų pritaikymo pavyzdžiai Lietuvos mokyklose. “Turime išties daug mokyklų, norinčių ir pasirengusių diegti naujoves, – sakė A.Puodžiukas. – Mokytojų entuziastų dėka galėsime įvertinti pirmuosius naujovių įgyvendinimo rezultatus ir taip konkrečiau apibrėžti tolesnę bendrojo lavinimo kryptį”.

Naujovių pritaikymo galimybes praktikoje susirinkusiems mokytojams pristatė renginio svečias, Briuselyje veikiančios Mokyklų technologijų inovacijų centro (angl. “School Technology Inovation Center”) vadovas p. Jacque Denies. Parodomosios pamokos metu jis pademonstravo, kaip galima individualiai organizuoti nuotolinį vaikų mokymą, stebėti ir kontroliuoti jų savarankišką darbą, organizuoti užduočių atlikimą grupėse ir efektyviai keistis informacija. P. Jacque Denies teigimu, daugelį metų kartu su “Microsoft” vykdoma programa “Inovatyvi mokykla” jau pasiekė apčiuopiamų rezultatų kitose šalyse, todėl gali būti sėkmingai įgyvendinta ir Lietuvoje.

“Inovatyvi mokykla” – viena iš ilgalaikio projekto “Partneriai mokyme” dalių, kurį bendrovė “Microsoft” įgyvendina po filantropinės programos “Unlimited Potential” vėliava. Vykdydama šias programas ir bendradarbiaudama su mokytojais, politikais, tėvais bei kitais socialiniais partneriais “Microsoft” siekia aktyviai diegti inovacijas ir suteikti pagrindą kiekvienam realizuoti savo galimybes.

Daugiau informacijos apie “Microsoft” ir socialinių partnerių vykdomas programas galima rasti:

a) Apie “Microsoft” vykdomą filantropinę programą “Partneriai mokyme” (“angl. “Partners in Learning”) http://www.microsoft.com/education/pil/partnersInLearning.aspx;

b) Programos “Inovatyvūs mokytojai” (angl. “Innovative Teachers”) portalas: http://www.innovativeteachers.com/Pages/Welcome.aspx;

c) Portalas “E-Mokykla”: http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Naujienos.aspx.

Apie “Microsoft”:1975 metais įkurta korporacija “Microsoft” (Nasdaq “MSFT”) yra pasaulinė programinės įrangos, IT paslaugų ir sprendimų, padedančių efektyviau išnaudoti asmenines bei verslo galimybes, lyderė. 2003 metais Lietuvoje įsteigtas vietinis korporacijos padalinys – UAB “Microsoft Lietuva”, kuris organizuoja programinės įrangos platinimą ir įgyvendina infrastruktūrinius IT projektus valstybiniame sektoriuje bei visų dydžių verslo įmonėse. “Microsoft Lietuva” taip pat aktyviai vykdo socialiai atsakingas programas, bendradarbiaudama su Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija, aljansu “Langas į ateitį” bei neįgaliųjų asociacijomis ir draugijomis.

Atgal į sąrašą
Į viršų