Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms padovanota įrangos už beveik milijoną litų

2012 01 24 Šaltinis: UAB "Microsoft Lietuva"

Informacijos šaltinis: UAB “Microsoft Lietuva”

Per metus Lietuvoje nevyriausybinių organizacijų, besikreipiančių dėl nemokamo programinės įrangos suteikimo, padaugėjo beveik trigubai – nuo 22 iki 57. Išplėtus “Microsoft” paramos programą iš viso organizacijoms 2011 metais buvo suteikta beveik 500 įvairios programinės licencijų už 916 tūkstančių litų.

Dažniausiai nevyriausybinės organizacijos užsisako operacinę sistemą “Windows 7”, biuro programų paketą “Office 2010”, projektų valdymo programą “Project Pro 2010” ir kitą programinę įrangą. Šie IT sprendimai padeda organizacijose dirbti patogiau, operatyviai keistis informacija ir kartu ją tvarkyti, organizuoti komandinį darbą ir bendradarbiavimą su visuomene.

Visame pasaulyje socialines misijas vykdančioms ir pelno nesiekiančioms visuomeninėms organizacijoms “Microsoft” dovanoja daugiau nei 300 pavadinimų populiariausią programinę įrangą. Kiekviena organizacija, priklausomai nuo dydžio ir poreikių, gali nemokamai pasirinkti 10 programų, o bendras suteikiamų licencijų skaičius gali siekti 500. Programinės įrangos dovanojimo iniciatyva vykdoma nuo 1997 metų, vien Europoje jos galimybėmis jau pasinaudojo per 23 tūkstančius NVO. Bendra suteiktos programinės įrangos vertė vien Europoje siekia 500 mln. JAV dolerių (1,26 mlrd. Lt).

Stiprėja valstybės, verslo ir NVO atstovų bendradarbiavimas

Jau trečiąkart surengtoje “Bendrystės su NVO dienoje” Mindaugas Glodas, “Microsoft Lietuva” generalinis direktorius, ragino visuomenines organizacijas aktyviau naudotis teikiama parama ir vienyti pajėgas įgyvendinant socialiai svarbius tikslus. “Suprasdami, kad organizacijoms kritiškai svarbu veikti kuo efektyviau ir turėti šiuolaikiškam darbui būtinus įrankius ir įgūdžius, mes suteikiame naujausią programinę įrangą ir finansuojame nemokamų e-įgūdžių kursų organizavimą ir,” – sakė Mindaugas Glodas.

Pristatydamas naujausias iniciatyvas gerinant NVO veiklos sąlygas Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas teigė, kad aktyvesnis visuomenės ir verslo įmonių įsitraukimas į opių klausimų sprendimą atspindi didėjančią pilietinės visuomenės brandą. “Džiugu, kad verslo įmonės ieško būdų, kaip galėtų prisidėti prie visuomenei svarbių tikslų įgyvendinimo, finansiškai remia bendras iniciatyvas, dalinasi profesinėmis kompetencijomis,” – teigė Donatas Jankauskas. Kaip teigiamą daugiašalio bendradarbiavimo pavyzdį ministras paminėjo Lietuvos darbo biržos, aljanso “Langas į ateitį” ir bendrovės “Microsoft Lietuva” iniciatyvą darbo neturintiems gyventojams organizuoti nemokamus skaitmeninių įgūdžių kursus ir suteikti jiems verslumo pradmenis.

“Microsoft” kviečia NVO bendradarbiauti keliose programose

Bendradarbiaudama su aljansu “Langas į ateitį” bendrovė “Microsoft” remia nemokamų skaitmeninių įgūdžių kursų organizavimą visiems norintiems, taip pat bedarbiams ar verslą pradedantiems gyventojams. Šiuo tikslu nuo 2005 metų “Microsoft” Lietuvoje skyrė per 1 mln. litų. Iki 2012 metų pabaigos žinių apie verslo pradmenis nuotoliniu būdu turėtų gauti arti 5000 gyventojų iš visos Lietuvos.

Mindaugas Glodas taip pat kvietė prisidėti prie ilgamečių “Microsoft” ir kitų socialinių partnerių iniciatyvų rūpintis vaikų saugumu internete, stiprinti gyventojų skaitmeninius įgūdžius, padėti darbo neturintiems žmonėms ir pradedantiems verslininkams, aktyviau įtraukti moteris į darbą informacinių technologijų srityje. Remdama aktyvesnį įsitraukimą į Lietuvos visuomeninį gyvenimą, bendrovė “Microsoft Lietuva” kasmet suteikia mažiausiai 3 darbo dienas kiekvienam darbuotojui savanoriškai veiklai. Dažniausiai šios dienos panaudojamos saugaus interneto pamokoms mokyklose, taip pat nevyriausybinių organizacijų konsultacijoms IT klausimais.

Visuomenės lūkesčiai nevyriausybinių organizacijų kompetencijoms auga

Pasak pačių nevyriausybinių organizacijų atstovų, norą dirbti efektyviau nulemia aktyvesnis įsitraukimas į gyventojams svarbių klausimų sprendimą, būtinybė ieškoti greitų ir patikimų bendradarbiavimo priemonių su visuomene. “Aktyvios ir veiklą plečiančios nevyriausybinės organizacijos neišvengiamai susiduria su iššūkiais, kaip organizuoti darbą efektyviau, – teigė aktyviai su “NVO vaikams konfederacija” bendradarbiaujanti dr.Eglė Kvieskaitė, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos direktorė. – Todėl verslo įmonių pagalba ir valstybės institucijų veiksmai gerinant aplinką nevyriausybinėms iniciatyvoms didžiausios naudos atneša Lietuvos gyventojams, kurių gerove visi rūpinamės.” Ilgalaikę partnerystę su nevyriausybinėmis organizacijomis remia ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. “Visuomenės interesams geriausiai atstovauti gali tik aukštą kompetenciją turinčios organizacijos, todėl jų nariai turi nuolat gilinti vadybos, ekonomikos ir viešojo administravimo, taip pat technologines žinias,” – sakė universiteto rektorius dr. Nerijus Pačėsa.

“Bendrystės su NVO diena” prasidėjo Europos “E-įgūdžių savaitė”

Šiemet “Bendrystės su NVO diena”, kurioje NVO darbuotojų IT įgūdžiams buvo skirta daugiau dėmesio, tapo pirmuoju renginiu, pradėjusiu visoje Europoje sausio-gegužės mėnesiais vykdomą iniciatyvą “E-įgūdžių savaitė”. Jos tikslas – atkreipti gyventojų dėmesį į augančią skaitmeninių įgūdžių svarbą besimokant ir dirbant, valstybės ir visuomeniniame gyvenime, taip pat kūrybiniame ir privačiame gyvenime. Organizuojant renginius siekiama suteikti gyventojams naudingų žinių ir supažindinti su galimybėmis tobulinti skaitmeninius įgūdžius. “E-įgūdžių savaitę” organizuoja Europos Komisija, Lietuvoje šios iniciatyvos įgyvendinimą koordinuoja asociacija “INFOBALT” su socialiniais partneriais – bendrove “Microsoft Lietuva”, Kauno technologijos universitetu, aljansu “Langas į ateitį”, projektu “Bibliotekos pažangai”. Iniciatyvos įgyvendinimą remia Švietimo ir mokslo ministerijos Informacinių technologijų centras, taip pat Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susiekimo ministerijos.

Daugiau informacijos apie “Microsoft” paramą nevyriausybinėms organizacijoms galima rasti čia »

Renginyje vykusių pristatymų dokumentai viešai paskelbti čia »

Apie “Microsoft”:

1975 metais įkurta korporacija “Microsoft” (Nasdaq “MSFT”) yra pasaulinė programinės įrangos, IT paslaugų ir sprendimų, padedančių efektyviau išnaudoti asmenines bei verslo galimybes, lyderė. 2003 metais Lietuvoje įsteigtas vietinis korporacijos padalinys – UAB “Microsoft Lietuva”, kuris organizuoja programinės įrangos platinimą ir įgyvendina infrastruktūrinius IT projektus valstybiniame sektoriuje bei visų dydžių verslo įmonėse. “Microsoft Lietuva” taip pat aktyviai vykdo socialiai atsakingas programas, bendradarbiaudama su Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija, aljansu “Langas į ateitį” bei neįgaliųjų asociacijomis ir draugijomis.

Atgal į sąrašą
Į viršų