Baigiasi Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas „Alna Business Solutions“ projektas

2008 08 12
Informacijos šaltinis: UAB “Alna Business Solutions”
 
„Alna Business Solutions“ baigia Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo taikomųjų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projekto „Išplėstinio gamybos planavimo algoritmo modeliavimas ir įgyvendinimas, kuriant gamybos valdymo informacinę sistemą“ įgyvendinimą. 

Projektas pradėtas 2007 m. sausio mėn., jo trukmė – 20 mėnesių. Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta daugiau nei 820 tūkst. Lt paramos, likusios lėšos – „Alna Business Solutions“ nuosavas indėlis. 

Projektas skirtas spręsti gamybos planavimo problemas. Vienas iš būdų gamybos įmonių konkurencingumui didinti – reikiamu laiku sudaryti optimalų gamybos planą. Vykdant šį projektą, „Alna Business Solutions“ sukurtas gamybos planavimo modulis bus pagrįstas nauju planavimo algoritmu ir integruojamas į verslo valdymo sistemas. Projektas taip pat prisidės prie regioninės plėtros, skatins inovatyvių produktų vystymą. 

Šiuo metu yra vykdomas paskutinis projekto etapas – programuojama išplėstinio gamybos planavimo algoritmo modelio prototipo galutinė versija. Siekiant, kad rezultatai kuo tiksliau atitiktų vartotojų poreikius, projekto metu buvo sukurtos trys minėto prototipo versijos. Gamybos algoritmo patikrinimo kriterijai buvo suformuluoti, atsižvelgiant į Lietuvos ir kitų Baltijos šalių gamybos įmonių reikalavimus. Projektą planuojama baigti šių metų rugsėjo 1 dieną. Jau rengiamos galutinės išvados bei sudaromas išplėstinio gamybos planavimo algoritmo modulio integravimo į verslo valdymo sistemas veiksmų planas. 

Projektui vykdyti sukurtos 4 aukštesnės kvalifikacijos pareigybės. Prie projekto dirbantys darbuotojai gauna naujų žinių bei įgūdžių taikomųjų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje. Tai įgalins „Alna Business Solutions“ artimiausioje ateityje inicijuoti ir vystyti naujus inovatyvius, mokslinių taikomųjų tyrimų ir technologinės plėtros projektus.

Atgal į sąrašą
Į viršų