Alna HR office

Alna Business Solutions

Aprašymas

“Alna Business Solutions” Microsoft Dynamics NAV technologijos pagrindu sukurtas sprendimas užtikrina visų personalo valdymo, darbo laiko apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo procesų padengimas nuo darbuotojo įdarbinimo iki atleidimo.

Mūsų siūlomas sprendimas yra suprojektuotas ant naujai sukurtos ir specialiai tik DU specifikai skirtos platformos. Šiai platformai yra skiriamas ypatingai didelis dėmesys, ją kūrė didelę patirtį turintys DU specialistai, ilgą laiką dirbę tiek su Alnos, tiek kitų kompanijų sukurtais produktais. Projektuojant šią platformą buvo iškelti ir pasiekti šie tikslai:

 • Kokybė – užtikrinti kuo mažesnį funkcionalumo sutrikimų skaičių;
 • Lankstumas – smarkiai praplėsti esamą funkcionalumą, padaryti jį lankstesnį ir universalesnį;
 • Operatyvumas: užtikrinti darbo sąnaudų minimizavimą, rutininių operacijų supaprastinamą, darbo efektyvumo padidinimą, vidinių įmonės procesų optimizavimą.

Sistemą sudaro penki tarpusavyje susiję moduliai:

 • Personalo valdymo modulio galimybės
 • Darbo laiko apskaitos modulio galimybės
 • Darbo užmokesčio skaičiavimo modulio galimybės
 • Atostogų rezervo apskaitos modulio galimybės
 • Skatinimo skaičiavimo modulio galimybės

Funkcinės sritys

Personalo valdymo modulio galimybės:

 • Duomenys apie darbuotoją
 • Etatų planavimas
 • Automatinis nepanaudotų atostogų likučių skaičiavimas
 • Informacija apie darbuotojo buvusias darbovietes
 • Įsakymai, darbo sutartys
 • Informacijos analizė apie buvusius įmonės darbuotojus (priežastys, dėl kurių buvo nutrauktos sutartys)
 • Personalo ataskaitų paketas

Darbo laiko apskaitos modulio galimybės:

 • Įvairių tipų darbo grafikai
 • Suminė darbo laiko apskaita
 • Automatinis kasmetinių atostogų skaidymas
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraščių importo/eksporto procedūros
 • Darbo laiko apskaitos ataskaitų paketas

Darbo užmokesčio skaičiavimo modulio galimybės:

 • Įvairūs darbo užmokesčio ir avanso skaičiavimo metodai
 • Viršvalandžių skaičiavimo funkcionalumas
 • Vienkartinių ir periodinių sumų skaičiavimas
 • Apmokestinamų bet neišmokamų sumų funkcionalumas
 • Išmokėjimas pagal faktinio išmokėjimo datas
 • Daugybe loginiu tikrinimu bei pranešimu vartotojams
 • Įvairios ataskaitos pagal pasirinktas užklausas
 • Ataskaitų pateikiamų valstybės institucijoms paketas popieriniame bei elektroniniame pavidale
 • Aliarminiu ataskaitų sąrašas
 • Automatinis duomenų deklaravimas
 • Laisvai konfigūruojami nustatymai

Atostogų rezervo apskaitos modulio galimybės:

 • Įmonės įsipareigojimų darbuotojams apskaita
 • Įmonės įsipareigojimų Sodrai apskaita
 • Įsipareigojimų kitimų apskaita
 • Laisvai konfigūruojami nustatymai
 • Integracija su DK
 • Atostogų rezervo ataskaitos darbuotojo bei įmonės lygyje

Skatinimo skaičiavimo modulio galimybės:

 • Koeficientų, sąlygų bei bazių loginis aprašymas
 • Informacijos įtakojančios skatinimo skaičiavimą importas iš kitų sistemų
 • Skatinimo gavimo sąlygų aprašymas
 • Priskaičiuotų skatinimo sumų perdavimo į DU automatinis fiksavimas

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Vidutinė, Didelė

Gamintojas

UAB "Alna Business Solutions"
A. Domaševičiaus 9 LT-01113 Vilnius
Tel.: +370 5 278 55 00,
Faks: +370 5 278 55 11
El. Paštas: info@alna.lt,
http://www.alna.lt/

 

Diegėjas

UAB "Alna Business Solutions"
A. Domaševičiaus 9 LT-01113 Vilnius
Tel.: +370 5 278 55 00,
Faks: +370 5 278 55 11
El. Paštas: info@alna.lt,
http://www.alna.lt/

Į viršų