Verslo valdymo kompleksinių sprendimų, panaudojant internetą, efektyvumas (II dalis)

Autorius: dr. Robertas Šertvytis, AIVA SISTEMA, KŪB

Daugelis įmonių žemo darbo našumo, blogo klientų aptarnavimo priežastimi laiko  viską apimančios verslo valdymo sistemos nebuvimą (žr. www.esparama.lt ).

Išnagrinėjus įvairių įmonių veiklą, išskiriame tipinius procesus, kuriuos galima automatizuoti verslo valdymo sistemos pagalba:

1. Prekių, paslaugų, gaminių kainynų-katalogų sudarymas ir keitimas
2. Naujų klientų paieška ir esamų klientų skatinimas naujiems pirkimams
3. Kontaktų su klientais valdymas-registravimas, planavimas, vykdymo kontrolė
4. Komercinių pasiūlymų, sutarčių ir užsakymų vykdymui ruošimas bei vykdymo kontrolė
5. Pardavimų parduotuvėse apskaita
6. Elektroninė komercija
7. Tiekimo procesų valdymas
8. Paslaugų klientams ir darbų vykdymo valdymas
9.  Gamybos valdymas
10. Projektų valdymas
11. Atlyginimų skaičiavimas
12.  Buhalterinė apskaita
13.  Dokumentų valdymas

Panagrinėsime detaliau kiekvieną iš šių procesų, parodydami pagrindinius sprendimus bei jų naudą. Ypač atkreipsime dėmesį į būdą, kaip panaudoti internetą šių sprendimų efektyvumui didinti.

Šioje straipsnio dalyje analizuojami 5-7 procesai.

5. Pardavimų parduotuvėse apskaitos sprendimai

Prekių pardavimo  parduotuvėse apskaitos sprendimai yra vieni  iš labiausiai paplitusių ir optimizuotų procesų.

Kliento užsakymo aptarnavimo procesas parduotuvėje susideda iš prekės pasirinkimo, kiekio įvedimo, apmokėjimo įvedimo bei prekių nurašymo iš parduotuvės sandėlio.

Prekių pasirinkimui ir kiekio įvedimui paprastai naudojamas brūkšninio kodo skenavimas. Sveriamų prekių kiekis nuskaičiuojamas iš elektroninių svarstyklių. Programa paskaičiuoja pirkinių sumą apmokėjimui.

Tam tikroms prekėms, pvz., atsarginėms dalims, reikalinga labiau išvystyta paieškos sistema negu paprastas prekės nuskenavimas, kadangi klientas dažnai nežino tikslaus prekės kodo. Sistema turi atlikti prekės paiešką pagal kelis kodus, įvestus rankiniu būdu , bei pagal prekės aprašymą.

Atsiskaitant už prekes grynais pinigais įvedama pinigų suma, kuri fiksuojama kasos aparato fiskaliniame bloke. Tam verslo valdymo sistemoje realizuojamas ryšis su kasos aparatais ir POS.

Atsiskaitymui kreditinėmis kortelėmis naudojami kortelių nuskaitymo prietaisai sujungti su mokėjimo kortelių sistema.

Parduodant prekes įmonėms įvedami įmonės rekvizitai ir spausdinama PVM sąskaitos faktūra.

Lojalumo kortelės

Šiuo metu daugelis prekybos įmonių taiko klientų lojalumo korteles. Lojalumo kortelė  užregistruojama verslo valdymo sistemoje, suteikiant tam tikrą nuolaidos procentą arba priskiriant klientui tam tikrą kainų stulpelį. Antras metodas geresnis tuo, kad kiekvienai prekių grupei ar prekei galima taikyti skirtingą nuolaidą (antkainį). Be to, galima taikyti dinamišką kainodarą, kada prekių kainos klientui priklauso nuo per praeitą laikotarpį nupirktų prekių sumos.

Kasų apskaita

Verslo valdymo sistema parduotuvėje turi suformuoti standartines darbo su kasos aparatų ataskaitas.

Esant kelioms parduotuvėms tampa aktuali grynųjų pinigų, esančių parduotuvių kasose, apskaita. Programa gali suformuoti ataskaitas, kurios parodo, kiek kiekvienu realiu laiko momentu yra kiekvienoje parduotuvėje grynųjų pinigų. Tam sistemoje turi būti grynųjų pinigų įnešimo į įmonės kasą arba į sąskaitą apskaitos funkcijos.

Prekių apskaita

Prekių apskaitai parduotuvėje atliekamos prekių nurašymo operacijos parduodant -prekių pajamavimo, prekių grąžinimo, prekių nurašymo ( jas sugadinus) funkcijos.

6. Elektroninės komercijos sprendimai

Elektroninės komercijos procesus verslo valdymo sistemoje galima padalinti į dvi dalis:

1. vykstančius interneto svetainėje
2. vykstančius kitose verslo valdymo sistemos posistemėse-sandėlio apskaitos, gamybos, darbų valdymo, finansų.

Interneto svetainėje, klientai patys savarankiškai atlieka prekių, gaminių, paslaugų užsakymą, užsakymų apmokėjimą, bei savo užsakymų vykdymo kontrolę, t.y. jie atlieka pardavimų vadybininkų ir pardavėjų darbą. E-komercijos sprendimai klientams  sutaupo laiką ir transporto išlaidas, o įmonei- vadybininkų ir pardavėjų laiką. Kartu tai dar vienas pardavimo kanalas, kuris gali padidinti įmonės prekių pardavimo apimtis.

Priklausomai nuo to, ar klientas interneto svetainėje užsakė prekes ar gaminius ar paslaugas, programa kliento užsakymą  įrašo į to įmonės padalinio, kuris vykdys užsakymą,  užduočių sąrašą.

Jei viename kliento užsakyme yra tiek prekių, tiek paslaugų tiek gaminių užsakymas, programa suformuoja kelias užduotis skirtingiems įmonės padaliniams.

Kliento užsakymas, gautas per interneto svetainę, valdomas taip pat kaip gautas per vadybininką. Klientas, prisijungęs savo slaptažodžiu prie e-komercijos sistemos interneto svetainėje, gali pats sekti jo užsakymų vykdymo procesus.

Prekių užsakymas

Prekių užsakymui klientas pasirenka reikiamas prekes iš katalogo, įveda norimą kiekį ir įsideda prekes į prekių krepšelį, kur programa paskaičiuoja bendrą užsakymo kainą.

Prekių pasirinkimas vykdomas arba pasirenkant reikiamą prekių grupę, o joje prekę, arba per paieškos sistemą įvedus prekės kodą ar pavadinimo fragmentą.

Tam tikrais atvejais galima nurodyti registruotiems klientams, kokias prekių grupes jiems rodyti. Tai aktualu tais atvejais, kada įmonė tam tikras prekes importuoja ir jas parduoda perpardavimui, o kitas perka vietoje ir parduoda tik tiesioginiams klientams.

Kitas, tam tikroms prekėms, pvz., padangoms, aktualus paieškos sprendimas- galimybė surasti reikiamą prekę įvedus kitos prekės, susijusios su ieškoma preke, pavadinimą. Pvz., įvedus automobilio ar spausdintuvo markę, o programa suranda  tinkančias automobiliui  padangas ir ratlankius, arba rašalo kasetes spausdintuvui.

Registruotiems vartotojams prekių užsakymas gali vykti pagal jiems iš anksto priskirtas tam tikras specialias kainas. Palyginimui šalia gali būti rodomos ir  prekių pardavimo kainos galutiniam vartotojui.

Taip pat yra galimybė parodyti klientui ar yra šiuo metu jo pageidaujamos prekės sandėlyje,  nurodant esančius sandėlyje prekių kiekius, bei galimus neesančių sandėlyje prekių pristatymo terminus.

Gaminių užsakymas

Gaminių užsakymui klientas , kaip ir prekių užsakymo atveju, pasirenka gaminių grupę kataloge ir gaminį. Tačiau, jei gaminys nestandartinis, programa suformuoja anketą su savybių sąrašu, kurioms klientas turi įvesti ar pasirinkti reikšmes. Paprasčiausiu -gaminio komplektavimo atveju, pasirenkamos prekės savybės yra komplektuojančios dalys. Gaminiams, kurie gaminami perdirbant medžiagas, pvz., veidrodžiams, įvedami išmatavimai, pasirenkamos medžiagos (pvz., stiklo markė) ir gamybinės operacijos (pvz., grūdinimas, šlifavimas ir kt.). Dar sudėtingesniems gaminiams gali prireikti įvesti ir išmatavimus, ir pasirinkti komplektaciją, pvz. šarvuotoms durims.

Kad klientui būtų lengviau suprasti kas tai per parametrai, kuriuos jis turi įvesti ar pasirinkti, šalia pasirenkamo gaminio gali būti rodoma iliustracija. Parametrai gali būti pasirenkami per paveikslėlį, pvz., prie durų nurodytoje vietoje įrašant jų plotį.

Pagal šiuos kliento įvestus gaminio parametrus, programa paskaičiuoja medžiagų ir komplektuojančių dalių, bei gamybinių operacijų kiekius, savikainą, bei gaminio kainą.

Nurodžius gaminių kiekį, programa suformuoja užsakymo krepšelį su pasirinktais gaminiais.

Palyginus su prekių krepšeliu, gaminių krepšelio funkcija sudėtingesnė, kadangi jame turi būti ne tik prekės (gaminio) pavadinimas, bet ir įvesti ar pasirinkti kiekvieno gaminio parametrai (pvz., gali būti dvi to paties modelio durys skirtingų pločių su skirtingoms spynomis ir  pan.).

Paslaugų užsakymas

Paslaugas užsakant kaip ir gaminius dažnai reikia nurodyti ir paslaugų parametrus, pvz., transportavimo paslaugos  pasiėmimo ir pristatymo vietas, datą, laiką, svorį bei tūrį.

Priklausomai nuo paslaugų rūšies ir nuo to, ar įmonė teikia vien paslaugas ar jas kartu su prekėmis ir gaminiais, paslaugų parametrai gali būti įvedami tiek prie pasirinktos paslaugos,  tiek prie viso užsakymo.

Kartais paslaugas teikia įmonė, už kurias sumoka ne klientas, o kita įmonė. Tuo atveju užsakymo parametruose turi būti nurodoma kokia įmonė apmokės už paslaugas.

Tam tikrais atvejais, paslaugų užsakymas negali būti įvykdomas nepasirinkus šios paslaugos vykdytojo ir nepatikrinus ar pageidaujamu laiku vykdytojas galės atlikti paslaugą. Tais atvejais, paslaugos užsakymas turi būti vykdomas kartu su paslaugos atlikimo data ir laiko planavimu pagal vykdytojus. Jei paslaugos užsakomos ne tik internetu, tada toks planavimas turi būti atliekamas ir priimant užsakymus per vadybininkus, kitaip gali pasirodyti, kad užsakytas internetu laikas jau užimtas kliento užsakymu, kurį priėmė vadybininkas.

Iš šio pavyzdžio matyti, kad tam tikrais atvejais iš viso neįmanomi e-komercijos sprendimai, kurie nebūtų integruoti į bendrą įmonės verslo valdymo sistemą.

Klientų registracija

Klientų registracija gali vykti dvejais metodais:

1. klientas pats užsiregistruoja interneto svetainėje, įvesdamas savo duomenis. Įvesti kliento duomenys gali būti išsaugomi kontaktų su klientais valdymo sistemoje kitiems pirkimams. Tada, sekantį kartą, norint nupirkti ar užsakyti prekes e-komercijos sistemoje, tereikia įvesti anksčiau sukurtą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Šis metodas taikomas parduodant prekes galutiniams vartotojams.
2. Klientas užregistruojamas verslo  kontaktų su klientais valdymo posistemėje. Registruojant klientui suteikiamas vardas ir slaptažodis, bei priskiriamas kainų lygis. Tik prisiregistravęs  klientas gali e-komercijos sistemoje užsakyti prekes prieš tai įvesdamas jam suteiktą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Šis metodas taikomas įmonės dileriams, bei pastoviems klientams, pvz., lojalumo kortelės turėtojams.

Apmokėjimas internetu bei kredito tikrinimas

Galutiniai vartojai už užsakymus elektroninėje parduotuvėje dažniausiai atsiskaito internetu.

Galimi įvairūs atsiskaitymo internetu būdai:

1. Kreditinėmis kortelėmis, pvz., per PayPal sistemą
2. “Elektroniniais pinigais”
3. Iš banko sąskaitos per bankų internetinės bankininkystės sistemas.

Šiuo atveju, tik apmokėtas užsakymas yra įrašomas į verslo valdymo sistemos užsakymų sąrašą  ir gali būti pradėtas vykdyti. Kartu apmokėjimo informacija patenka į   buhalterinės apskaitos sistemą.

E-komercijos sistema gali sėkmingai funkcionuoti ir be apmokėjimų internetu galimybės.

Pvz., galutiniai vartotojai gali atsiskaityti grynaisiais,  kada jiems pristatomos užsakytos prekes į namus.

Registruoti klientai – įmonės, gali  turėti apmokėjimo kreditą, todėl užsakymas bus pradėtas vykdyti ir be apmokėjimo.

Užsakymo patvirtinimas gali būti arba automatinis, kada sistema pati išsiunčia klientui el. laišką su užsakymo patvirtinimu, arba kai paskirtas vadybininkas, patikrinęs užsakymą, išsiunčia iš sistemos laišką su užsakymo patvirtinimu.  Nuo vieno iš  šių metodų pasirinkimo priklauso kas yra  užsakoma ir ar gali būti užsakymas visada iš karto įvykdytas.

Užsakymų vykdymo kontrolė internetu ir ataskaitos

Registruoti klientai turi galimybę peržiūrėti savo užsakymų vykdymo eigą, jei užsakymai iš interneto svetainės patenka tiesiogiai į verslo valdymo sistemą. Šiuo atveju, jie matys visus savo užsakymus – netgi ir tuos, kuriuos jie bus padarę pasitelkiant vadybininkus. Ši funkcija ypač svarbi gaminių užsakymams, kadangi jų įvykdymas užima nemažai laiko – nuo kelių dienų iki kelių mėnesių.

Su užsakymu atlikus tam tikrus veiksmus, į duomenų bazę įsirašo to veiksmo atlikimo data, kuri ir parodoma prie užsakymo klientui, atsidarius interneto svetainėje užsakymų vykdymo ataskaitą.

Taip pat klientams gali būti įdomu pamatyti ir kitas ataskaitas, kurios nesunkiai gali būti suformuotos ir parodytos prisiregistravusiam klientui interneto svetainėje:

1. Anksčiau įvykdyti užsakymai
2. Kliento apmokėjimai ir skolos
3. Klientui siųsti per e-marketingo sistemą reklaminiai-marketinginiai pasiūlymai ir kainynai

7. Tiekimo procesų valdymo sprendimai

Verslo valdymo sistemoje gali būti atliekamas  prekių, medžiagų ir paslaugų  tiekimo valdymas šias tikslais:

1. Prekių ir medžiagų atsargų papildymui
2. Trūkstamų prekių ir medžiagų klientų užsakymų įvykdymui
3. Paslaugų ir darbų, reikalingų klientų užsakymų įvykdymui.

Prekių ir medžiagų atsargų papildymo užsakymų valdymo sprendimai

Prekių ir medžiagų atsargų papildymo tiekimo valdymui, verslo valdymo sistemoje įvedami minimalūs ir maksimalūs kiekiai kiekvienai prekei ar medžiagai. Šie kiekiai nustatomi arba iš patirties, arba gali būti paskaičiuojami tiksliau, tam tikrų algoritmų pagalba, įvertinat praeitų metų poreikio sukauptą verslo valdymo sistemoje statistiką ir šių metų paskutinių mėnesių poreikio augimo ar kritimo tendencijas.

Žinant prekių minimalius ir maksimalius poreikius, programa gali paskaičiuoti reikalingą užsakyti kiekvienos medžiagos kiekį bei parodyti iš kurių tiekėjų ir po kiek šias prekes ar medžiagas galima nupirkti.

Toks sandėlių papildymui reikalingų užsakymų formavimo metodas sutaupo nemažai laiko poreikio skaičiavimams ir užsakymų sąrašų sudarymui.

Pasirinkus tiekėjus, programa suformuoja laiškus tiekėjams. Laiškus galima išsiųsti elektroniniu paštu tiesiogiai iš verslo valdymo sistemos programos. Sutaupomas laikas laiškų rašymui, nebelieka klaidų galimybės, kurios gali atsirasti rašant užsakomų prekių pavadinimus, kodus ir kiekius ar juos diktuojant tiekėjams telefonu.

Gavus prekes iš tiekėjo, duomenų bazėje pasirenkamas jam siųstas užsakymas ir sutikrinamas su iš tiekėjo gautu dokumentu. Jeigu  užsakymas visiškai nesutampa su tuo kas gauta , tereikia į sistemą rankiniu būdu įvesti  kainų ar kiekių korekcijas.

Pajamavimo metodas pagal siųstus tiekėjams užsakymus sutaupo daug darbuotojų laiko duomenų įvedimui, žymiai sumažėja klaidų tikimybė įvedant duomenis, nes jų įvedama minimaliai, geriau kontroliuojami tiekėjai – matome,  ar jie atsiuntė tai, kas užsakyta.

Trūkstamų prekių ir medžiagų klientų užsakymams vykdyti tiekimo valdymas

Kaip dažnai pasitaiko realybėje, sandėlyje ne visada yra reikiamų užsakymui prekių ir medžiagų. Tuo atveju, reikiamos prekės ar medžiagos  yra operatyviai užsakomos iš tiekėjų.

Prekių užsakymai tiekimui perduodami iš komercijos skyriaus. Patvirtinus klientui savo užsakymą, vadybininkas, matydamas, kad nėra tam tikrų prekių sandėlyje reikalingų Kento užsakymui įvykdyti, patvirtina jį tiekimui. Tada programa šį užsakymą įrašo į užsakymų tiekimui sąrašą.

Medžiagų užsakymai patenka iš gamybos. Gamybos vadovas gali perduoti užsakymus trūkstamų medžiagų tiekimui arba kiekvienam kliento užsakymui atskirai, arba visiems pasirinktiems klientų užsakymams kartu.

Vadybininkas, atsakingas už prekių ar medžiagų  pirkimus, pasirenka vieną ar kelis klientų užsakymus.

Programa parodo iš kokių tiekėjų prekės gali būti užsakytos. Tuomet  vadybininkas pasirenka tiekėjus pagal iš anksto nustatytą prioritetą- pagal kainą ar pagal kitus kriterijus. Programa suformuoja užsakymus pasirinktiems tiekėjams. Užsakymus vadybininkas gali išsiųsti elektroniniais laiškais tiesiai iš programos.

Jei klientų užsakymų, kuriems trūksta prekių, yra labai daug ir prekės juose nebrangios, galima pasinaudoti automatinio trūkstamų prekių paskaičiavimo programos funkcija. Programa ne tik paskaičiuoja kiek iš viso trūksta kokių prekių visų neįvykdytų klientų užsakymų įvykdymui,  bet ir suformuoja laiškus pasirinktiems tiekėjams.

Šis sprendimas  labai žymiai sutaupo vadybininkų laiką  skaičiavimams ir laiškų formavimui bei siuntimui, žymiai pagreitina klientų užsakymų vykdymą, bei panaikina klaidų tikimybę perrašant prekių pavadinimus, kodus ir kiekius iš klientų užsakymų į užsakymus tiekėjams.

Toliau prekių pajamavimas vykdomas taip pat pagal išsiųstus užsakymus, kaip ir sandėlių papildymui gautų prekių pajamavimas.

Paslaugų ir darbų, reikalingų klientų užsakymų įvykdymui valdymo sprendimai

Paslaugos ir darbai gali būti atliekami arba pačioje įmonėje arba perkami iš subrangovų.

Jei paslaugas  ir darbus reikia pirkti iš subrangovų, kaip ir trūkstamų užsakymų vykdymui prekių pirkimo valdymo atveju, užsakymai patvirtinami tiekimui, o programa juos perrašo į užsakymų tiekimui sąrašą.

Toliau viskas vyksta kaip ir prekių užsakymo atveju, tik skirtumas tas, kad papildomai siunčiant užsakymus tiekėjams juose gali būti parodomi tam tikri reikiamų paslaugų parametrai, kurie buvo įvesti paslaugų užsakymo metu.

Užsakymų medžiagų teikimui surinkimo iš statybos objektų ir kainų apklausos sprendimai

Statybinėse organizacijose statant objektus pastoviai užsakomos statybinės medžiagos. Medžiagų užsakymą gali atlikti objekto statybos vadovas internetu, verslo valdymo sistemoje pasirinkdamas ar įvesdamas reikiamas medžiagas iš medžiagų katalogo duomenų bazės.

Toliau statybos vadovų užsakymus peržiūri ir tvirtina atsakingas vadovas.

Iš patvirtintų užsakymų, programos pagalba suformuojamas bendras visiems statybos objektams užsakymas.

Iš suformuoto bendro statybinių medžiagų užsakymo, programos pagalba gali būti išsiųsti kainų paklausimai potencialiems medžiagų pardavėjams elektroniniu paštu.

Pardavėjai, gavę medžiagų kainų paklausimą, įrašo savo siūlomų medžiagų kodus ir kainas į internetinę formą, kuri atsidaro iš laiško.

Jų kainų pasiūlymai įsirašo tiesiogiai į verslo valdymo sistemos duomenų bazę.

Iš gautų tiekėjų kainų pasiūlymų,  programa suformuoja palyginamąją kainų lentelę, kur pirkimų skyrius pasirenka iš kurio tiekėjo kurias medžiagas  pirkti.

Analogiškas sprendimas gali būti pritaikytas didelėse organizacijose paraiškų eksploatacinėms medžiagoms, įrankiams ir pan. pirkimui, iš įmonės padalinių ir pirkimo surinkimui ir  organizavimui.

Šio sprendimo privalumai: operatyvumas surenkant ir susisteminant paraiškas, galimybė greitai apklausti didelį kiekį tiekėjų ir gauti geresnes kainas, kartu sutaupant nemažas lėšas.

Užsakymų valdymo restoranų tinkle sprendimas

Restoranų tinkluose verslo valdymo sistemoje nurodomi atsakingi asmenys, kurie gali užsakyti prekes. Be to, centralizuotai kiekvienam  restoranui priskiriami tiekėjai, iš kurių jie gali prioriteto didėjimo tvarka užsakyti maisto medžiagas ir gėrimus. Taip pat nurodomos dienos, kada tiekėjai turi patiekti tuos ar kitus produktus.

Prieš darant užsakymus, programa kiekvieną dieną parodo iš kokių tiekėjų reikalinga tą dieną užsakyti produktus.  Jei produktai fasuojami, programa įvedus užsakomus kiekius parodo fasuočių skaičių.

Programos panaudojimas restoranuose padeda centralizuotai reguliuoti iš kokių tiekėjų turi būti perkami produktai ir kontroliuoti šį procesą. Be to,  produktų užsakymui sugaištama žymiai mažiau laiko. Kadangi paprastai užsakymai būna vykdomi telefonu, tai įdiegus tiekimo valdymo sistemą, įmonė sutaupo nemažas sumas telefoniniam ryšiui.

Subrangovų kainų apklausos sprendimas statybinei organizacijai

Paskaičiuotų sąmatų programos pagalba sąmatos byla įkeliama į verslo valdymo programos duomenų bazę ir jai registruojamas projektas. Kartu su sąmata prie užregistruoto projekto įkeliami projekto brėžiniai.

Kiekvienai sąmatos darbų grupei priskiriami galimi subrangovai.

Programos pagalba iš sąmatos duomenų suformuojami kainų paklausimai pagal darbų grupes subrangovams ir išsiunčiami tiesiogiai iš programos elektroniniu paštu.

Subrangovai, gavę kainų paklausimą, iš laiško atsidaro internetinę formą, bei atsisiunčia brėžinius ir užpildo kainų pasiūlymo lentelę, įvesdami savo kainas lentelėje esantiems darbams.

Subrangovų kainų pasiūlymai įsirašo tiesiogiai į duomenų bazę. Perkančioji organizacija peržiūri programos pagalba sudarytą suvestinę- kainų pasiūlymų lentelę ir pasirenka kiekvienai darbų grupei geriausius subrangovus pagal kainą ir pagal darbų kokybės balus.

Darbų kokybės balai įrašomi perkančiosios organizacijos projekto vadovo , kuris vertina, kaip subrangovas vykdo savo įsipareigojimus. Šie balai parodomi, tada, kai vertinamas sekantis projektas ir pagal juos papildomai sprendžiama, kurį subrangovą pasirinkti.

Subrangovų kainų apklausų sprendimai padeda sumažinti projekto vykdymo išlaidas, geriau įvertinti ir atsirinkti subrangovus.

Užsakymų tiekėjams peržiūra ir planavimas interneto svetainėje

Verslo valdymo sistemoje padaryti užsakymai tiekėjams ir subrangovams gali būti parodomi įmonės interneto svetainėje joje prisiregistravusiems tiekėjams. Prie užsakymo gali būti parodoma užsakymo data ir pageidaujama gavimo data. Jei užsakymai siunčiami iš anksto, tai gali padėti tiekėjams geriau planuoti savo atsargas, kad laiku išpildytų užsakymus. Tuo pačiu, tiekėjams reikės laikyti mažiau atsargų sandėlyje ir jie galės pateikti geresnes savo prekių kainas.

Tiekėjai gali peržiūrėti jiems siųstus užsakymus, įrašyti planuojamą ir faktinę prekių išsiuntimo datas.

Be to, tiekėjams gali būti suformuojama ataskaita, kaip parduodamos iš jų pirktos prekės.

Tiekėjų zonos interneto svetainėje sukūrimas pagerina ryšius su tiekėjais ir yra naudingas abiem pusėm , tiek tiekėjams tiek įmonei. Jei tiekėjas sutinka nurodyti terminus, įmonė gali geriau planuoti savo klientų aptarnavimą ar gamybą, nereikia kaupti atsargas.

Atgal į sąrašą
Į viršų