Sėkmės istorija: GIS Panevėžio rajone: Mūsų tikslas – vieningos sistemos sukūrimas

Autorius: Svetlana Jerpyliova

Panevėžio rajono savivaldybėje GIS programinė įranga pradėta naudoti nuo 1997 m. (ArcInfo7.0, ArcView 3.0, iki 2008 m. – ArcGis  Server 9.3).

Naudojimo tikslai – duomenų rinkimas: nuo atskirų failų rinkinių iki georeferencinių duomenų bazių.

Dirbti su GIS programine įranga Panevėžio rajono savivaldybėje buvo apmokyti 10 darbuotojų iš žemės ūkio, architektūros ir informacinių technologijų skyrių.

Naudojant GIS technologijas pradėtos teikti šios elektroninės paslaugos (1-3 pav.):

• Žemėlapių pristatymas Internete ir lokaliniame tinkle (I lygio ).

• Formų ir paraiškų pildymas – šulinių kortelės ir geodezinių matavimų leidimai (II-III lygio).

• Interaktyvus Geoduomenų valdymas  per Internetą – gyvenviečių gatvių šviestuvų katalogo administravimas (veikiančia paslauga ) ir geodezinių duomenų pateikimas (projektuojama paslauga) (IV lygio).(1 pav.)(2 pav.)(3 pav.)

Projektuojamos elektroninės paslaugos: el. tinklų, vandentiekio ir dujų tinklų pristatymas.

Paslaugų vartotojai: tinklininkai, komunaliniai ūkiai, geodezininkai ir kiti.

I lygio paslauga – informaciją ir žemėlapiu – gali naudotis visi gyventojai.

Panevėžio rajono savivaldybėje GIS programinės įrangos pagalba ne tik kaupiami duomenys, bet ir veikia duomenų apsikeitimo sutartys su įvairiomis įstaigomis:

• RST – Rytų Skirstomaisiais Tinklais

• Lietuvos Dujomis

• AB „TEO“ (ryšių tinklais)

• Aukštaitijos vandenimis

Šiuo metu vyksta apsikeitimas tais duomenimis, kuriuos turi sukaupusi savivaldybė. Pagrindinis mainų tikslas – duomenų dubliavimosi išvengimas.

Panevėžio rajono savivaldybė siekdama sukaupti kuo daugiau savivaldybės teritorijos duomenų įtraukia ir naujus GIS vartotojus:

• Savivaldybėje įsteigtus komunalinius ūkius

• Savivaldybės įstaigas ir skyrius (bibliotekas, švietimo, medicinos įstaigas ir t.t.)

• Rajono policiją ir gaisrininkų komandas.

Optimaliai GIS technologijų naudai pasiekti savivaldybei iškyla ir problemų, kurias įtakoja:

• Žmonių sveikas konservatizmas

• Valstybės GIS standartų koordinavimas

• Skirtingų įstaigų ir organizacijų atsiskyrimas.

Panevėžio rajono savivaldybė turėdama nemažą GIS programinės įrangos ir geografinių duomenų apdorojimo patirtį atskleidžia, kur galima šiuos duomenis panaudoti ir kaip reikėtų juos valdyti:

• Geodezinius duomenis galima integruoti į vieningą sistemą naudojant ArcSDE serverius ir SQL duomenų bazę .

• GIS duomenys turi dirbti kaip bet kuri kita duomenų bazė.

• GIS padalinys – siauros specializacijos žmonių grupė – savivaldybėje yra nebūtinas.

• Geografinė duomenų bazė turi būti prieinama visiems ir kuo plačiau.

• Duomenų bazė turi būti pildoma atsakingais už tą informaciją specialistais, o iš informacinių technologijų darbuotojų   reikalingas tik jos administravimas (vartotojų, grupių, duomenų saugumas ir atnaujinimas, panaudojimo kontrolė), o taip pat atskirų uždavinių technologijų modeliavimas ir pateikimas vartotojui.

• Atsakomybę ir darbus dalinasi tarpusavyje tie žmonės ar skyriai, kurie valdo informaciją, t.y. geografinę duomenų bazę.

Artimiausi Panevėžio rajono savivaldybės uždaviniai, kuriems pasiekti bus naudojama GIS programinė įranga yra šie:

• Struktūrizuoti esamus duomenis į georefirencines duomenų bazes

• Atskirti redaguojamus duomenis ir jiems sukurti redagavimo aplikacijas

• CAD duomenų konvertavimo modulio aprobacija ir įdiegimas

• Visų duomenų atnaujinimų ir kitų „techninių darbų“ terminų nustatymas

• Tinklininkų ir savivaldybės atstovų susirinkimas dėl bendrų duomenų valdymo

Pagrindinis Panevėžio savivaldybės tikslas – naudojant GIS programinę įrangą ir jos dėka gautus duomenis sukurti vieningą sistemą, kuri veiktų pagal optimaliausią schemą.

Straipsnis parengtas pagal Svetlanos Jerpyliovos (Panevėžio rajono savivaldybė) pranešimą renginyje „Lietuvos ESRI varotojų konferencija 2008“, vykusiame 2008 m. spalio 2-3 d.

Pranešimą powerpoint formatu rasite čia.

Atgal į sąrašą
Į viršų