VU ir KTU mokslininkai Valstybinei mokesčių inspekcijai padės tirti mokesčių mokėtojų mokestinę elgseną

2016 09 05 Šaltinis: Elektronika.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), informuoja, kad lyderiaujančių šalies universitetų mokslininkai suvienys jėgas steigiant VMI Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centrą. Liepos 29 d. Partnerystės sutartį su VMI pasirašė Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU), o rugsėjo 5 d. Partnerytės sutartį su Mokesčių inspekcija sudarė ir Vilniaus universitetas (toliau – VU).

Naujo VMI padalinio ekspertai kartu su VU bei KTU mokslininkais tirs mokesčių mokėtojų mokestinės elgsenos ypatumus, analizuos, kokios mokesčių administratoriaus priemonės yra efektyviausios siekiant didinti savanoriško mokesčių mokėjimo lygį ir sąmoningumą, kurs ekonominius mikro ir makro, pavyzdžiui, mokesčių dinamikos, modelius.

„Valstybinė mokesčių inspekcija visada ieško pačių efektyviausių priemonių mokesčių administravimui gerinti, nuolat bendradarbiauja su įvairių sričių profesionalais, ekspertais, vertina jų pasiūlymus ir rekomendacijas. Todėl didžiuojamės, kad kurdami VMI Kompetencijų centrą bendradarbiausime su lyderiaujančių šalies universitetų mokslininkų komandomis“, – pažymi VMI viršininkas Dainoras Bradauskas.

Bendradarbiavimas apims tiek metodinės ir praktinės pagalbos Kompetencijų centro darbuotojams teikimą ekonominio modeliavimo bei darbo su dideliais duomenų masyvais (angl. Big data) srityse, tiek ir duomenų teikimą akademinėms institucijoms moksliniams ir akademiniams tikslams.

Siekiant suprojektuoti mokesčių mokėtojų nuostatų tyrimus, atlikti mokesčių mokėtojų elgsenos analizę, prognozuoti jų veiksmus bei įvertinti kontrolės veiksmų efektyvumą konkrečioms mokesčių mokėtojų grupėms, bus taikomi socialinių tyrimų, matematinio modeliavimo bei duomenų analizės metodai.

Panaudojant žmogiškuosius ir IT išteklius, VMI Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo Kompetencijų centre bus sukurta mokesčių administravimo analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo metodika.

VU rektoriaus prof. Artūro Žukausko teigimu, bendradarbiavimas su VMI bus naudingas ir visuomenei, ir aukštajai mokyklai, o geresnis mokesčių mokėtojų elgsenos ir ekonominių procesų suvokimas prisidės prie viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo bei kurs palankesnes sąlygas šalies verslui ir švietimo sektoriui.

„Tikimės, jog šios partnerystės naudą pajus visi – ir mūsų mokslininkai, galintys pritaikyti savo žinias praktikoje, ir plačioji visuomenė bei verslas taikant geriausias analizės ir modeliavimo praktikas mokesčių administravimo srityje. Nuo surinktų mokesčių panaudojimo priklauso ir aukštojo mokslo ateitis – esame suinteresuoti maksimaliu galimu efektyvumu šias lėšas perskirstant, tad džiugu, jog galėsime prisidėti prie šių pozityvių pokyčių“, – teigė prof. A. Žukauskas.

Suburta KTU Matematikos ir gamtos mokslų bei Ekonomikos ir verslo fakultetų mokslininkų komanda kartu su VMI parengs Mokesčių mokėtojų mikro lygmens analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo metodiką. Ši metodika apjungs mokesčių atotrūkio vertinimo iš apačios į viršų (angl. bottom-up) metodą, mokesčių mokėtojų rizikingumo vertinimo, mokesčių mokėtojų segmentavimo, standartinių mokesčių mokėtojų elgsenos modelius ir leis sukurti rizikos vertinimo taisykles.

„Mokesčiai, kuriuos mokame, – pagrindinis valstybės pajamų šaltinis. Šiomis lėšomis finansuojamos viešosios paslaugos, taip pat ir švietimas, mokslas, inovacijos. Tad visi esame suinteresuoti, kad jos būtų surenkamos, administruojamos ir naudojamos kuo efektyviau. Džiugu, kad kartu su partneriais – VMI ir VU – prisidėsime prie šio tikslo siekimo“, – sako KTU rektorius Petras Baršauskas.

Naujai steigiamam Kompetencijų centrui VU teiks metodinę pagalbą makro ekonominių procesų modeliavimo bei prognozės srityse, o KTU – modeliuojant bei prognozuojant mokesčių mokėtojų elgesį, t. y. padės analizuoti mikro ekonominius procesus.

Kartu su VMI atstovais VU tyrėjai vertins pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį iš viršaus į apačią (angl. top-down) metodu, tobulins mokesčių planavimo bei prognozės metodus, vykdys potencialiai naudingų duomenų šaltinių paiešką.

Abi aukštosios mokyklos padės Kompetencijų centro darbuotojams, sprendžiant mokesčių mokėtojų elgsenos tyrimo uždavinius, vertinant priemones, kurios didintų savanoriško mokestinių prievolių vykdymo lygį ir mokesčių mokėtojų sąmoningumą, projektuojant ir vykdant mokesčių mokėtojų apklausas.

Projektas „Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo Kompetencijų centro (i.MAMC) įkūrimas“, kurio rėmuose steigiamas naujasis VMI padalinys, finansuojamas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšomis. Projekto vertė – 2,763 mln. eurų.

Atgal į sąrašą
Į viršų