Visoriuose plečiamas IRT mokslo, studijų ir verslo centras

2010 09 16 Šaltinis: Asociacija Infobalt

Informacijos šaltinis: Asociacija “Infobalt”

 

Šią savaitę Vilniaus universitetas, Visorių informacinių technologijų parkas ir asociacija “INFOBALT” pasirašė memorandumą dėl glaudesnio IRT mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimo bei veiklos koncentravimo Visoriuose. Šiuo memorandumu įtvirtinamas susitarimas plėtoti VU Matematikos ir informatikos fakulteto kūrimąsi “Santaros” slėnyje Visoriuose.

“Džiaugiamės, kad verslo ir mokslo sektoriai gali vis labiau sutelkti jėgas, siekdami IRT sektoriaus stiprinimo. Matematikos ir informatikos fakulteto kūrimasis Visoriuose turės abipusės naudos pritaikant geriausias verslo praktikas ir dalinantis patirtimi. O tai kad verslas ir mokslas galės būti vienoje vietoje, leis abiems pusėms pasiekti daug geresnių rezultatų”, – sako asociacijos “INFOBALT” prezidentas Evaldas Kulbokas.

Šiuo metu “Santaros” slėnyje Vilniuje veikia Matematikos ir informatikos institutas, Visorių informacinių technologijų parkas, IRT verslo įmonės. Aukštųjų technologijų įmonės per kelis metus čia ketina investuoti daugiau negu 150 mln. litų, o 2012 m. bus įkurtas IRT verslo inkubatorius jaunoms įmonėms.

“Šiuo memorandumu mes pasižadame, kad Matematikos ir informatikos fakultetas bus statomas Visoriuose. Čia yra įsikūręs Matematikos ir informatikos institutas, nuo spalio 1-os tapsiantis Vilniaus universiteto sudėtine dalimi, asociacija “INFOBALT” ir IT įmonės. Visoriuose bus koncetruotas ir mokslas, ir studijos, ir verslas. Tai yra itin svarbu visoms trims šalims”, – teigia Vilniaus universiteto rektorius akad. Benediktas Juodka.

Europos Komisija IRT laiko vienu iš pagrindinių faktorių, darančių įtaką inovacijoms ir augimui. Pagal Europos Komisijos duomenis, ketvirtadalis BVP augimo ir 40% produktyvumo augimo yra priskiriami inovatyvių informacinių technologijų panaudojimui. Tokios inovacijos sudaro sąlygas kitų verslo sričių inovacijoms ir konkurencingumo augimui.

“Verslo ir mokslo sinergija yra visos šalies uždavinys, o šiuo memorandumu sutariama dėl praktinių žingsnių šia linkme. Itin svarbu, kad būtų vykdomi bendri mokslo ir verslo projektai. Mokslo dalyvavimas verslo procese yra garantas, kad sukurta prekė ar paslauga bus konkurencinga visame pasaulyje”, – sako Visorių IT parko plėtros direktorius Saulius Arelis.

Šalys, pasirašančios memorandumą, taip pat sutarė sukurti Visoriuose infrastruktūrą, kuri skatins kūrybingą studijų procesą, aktyvią mokslinę veiklą, inovacijas versle ir naujų technologinių įmonių steigimąsi, toliau plėsti verslo dalyvavimą Visoriuose ir jo paramą akademinei bendruomenei, kartu parengti VU Matematikos ir informatikos fakulteto plėtros Visoriuose viziją, programą ir investicinį projektą.

Atgal į sąrašą
Į viršų