Tyrimas: Verslo valdymo sistemų kaina per didelė

2008 11 06 Šaltinis: Softconsulting.lt

Informacijos šaltinis: Softconsulting.lt

Spalio mėnesį vykdytas tyrimas atskleidė, kad dauguma Lietuvos įmonių norėtų mažiau mokėti už verslo valdymo sistemas – sistemos diegimui jos galėtų skirti iki 50 000 Lt.

2008 metų spalio mėnesį Softconsulting.lt informacinis portalas atliko tyrimą “Kiek turėtų kainuoti verslo valdymo sistema (VVS)?” Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti respondentų nuomonę apie VVS kainą. Tyrimo respondentai – verslo programinės įrangos įmonės ir esami bei potencialūs verslo valdymo sistemų naudotojai.

Šiandien aktualus klausimas, kokio dydžio įmonei verta diegtis VVS, vyrauja mitas, kad tokios sistemos atsiperka tik didelėse įmonėse. Programinės įrangos (PĮ) įmonių nuomone, verslo valdymo sistemos kaina turėtų priklausyti nuo įmonės dydžio, o labiausiai tokias sistemas verta diegtis vidutinėms ir didelėms įmonėms.

Verslo valdymo sistemos diegimo kaina susideda iš programinės įrangos sprendimo licencijos, diegimų darbų ir darbuotojų mokymų. Tyrimo respondentai mano, kad didžiausią dalį (43%) turi sudaryti licencija, maždaug trečdalį kainos – diegimo darbai, mažiausią kainos dalį – darbuotojų mokymai.

PĮ įmonių ir VVS naudotojų nuomonės visiškai išsiskyrė dėl sistemos diegimo kainos skaičiavimo. Praktikoje yra naudojami du sistemos kainos skaičiavimo modeliai: fiksuotos kainos modelis (angl. fixed price contract) ir kintantis nuo sąnaudų kainos modelis (angl. time and material contract).  62 proc. programinės įrangos įmonių norėtų gauti atlygį už diegimui skirtas valandas. Visiškai priešingai galvoja dauguma (70 proc.) verslo programinės įrangos naudotojų – jie nurodė, kad kaina turi būti fiksuota ir nekintanti, nepriklausomai nuo sistemos diegimo trukmės.

Lietuvos programinės įrangos rinkoje, konkuruoja Lietuvoje ir užsienyje sukurti programinės įrangos sprendimai. Abi respondentų grupės geriau įvertino užsienyje kuriamų PĮ sprendimų funkcionalumą ir kainą.

Išsamią tyrimo ataskaitą galite rasti „Softconsulting.lt“ interneto svetainėje (www.softconsulting.lt).

Apie Softconsulting.lt

Softconsulting.lt – portalas, kuriame teikiama specializuota informacija ir paslaugos, leidžiančios įmonių ar organizacijų vadovams, atsakingiems už informacinių sistemų naudojimą įmonėje asmenims susipažinti su Lietuvoje platinamos programinės įrangos rinka, rasti patarimų apie programinės įrangos licencijavimą, diegimą, projektų valdymą, pasirinkimą ir pan.

Softconsulting.lt portalą prižiūri UAB „Informacinės konsultacijos“ (www.konsultacijos.lt).

Kontaktinis asmuo

Milda Marcinkevičiūtė

projektų vadovė

Tel. +370 5 2150404

Mob. tel. +370 657 69882

milda@konsultacijos.lt

Atgal į sąrašą
Į viršų