Tyrimas: Verslo procesų valdymo tendencijos Lietuvoje

2012 03 30 Šaltinis: UAB "Informacinės konsultacijos"

2011 m. lapkričio–gruodžio mėn. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, kartu su UAB “Informacinės konsultacijos”, atliko tyrimą, kuriuo siekė nustatyti verslo procesų valdymo tendencijas Lietuvoje.

Tyrimo rezultatai parodė, kad:

• tik kiek daugiau nei pusė (57 proc.) apklaustų įmonių atstovų puikiai, gerai ar iš esmės išmano verslo procesų valdymą, ženkli dalis studijavo savarankiškai arba mokymuose;

• didžiojoje dalyje apklaustų organizacijų yra verslo procesų valdymo patirties, procesai dokumentuoti, tačiau procesų modeliavimui skirtos specializuotos priemonės naudojamos nedažnai;

• pagrindinės verslo procesų valdymo diegimo priežastys: veiklos efektyvumo didinimo poreikis, organizacijos savininkų ir aukščiausiųjų vadovų norai ir nuostatos, sąnaudų mažinimo poreikis.

• procesinio valdymo modelis dažniau diegiamas dėl strateginių vadovų iniciatyvų (priežastys vidinės), mažiau – dėl klientų reikalavimų (išorinės priežastys). Užsienio ar mišraus kapitalo įmonėse paskatos diegtis procesinį valdymo modelį dažnesnės;

• dažniausiai naudojami procesinio valdymo modeliai yra ISO standartai, kokybės vadybos iniciatyvos, subalansuotų rodiklių ir taupiosios vadybos sistemos;

• dažniausios verslo procesų valdymo kliūtys: nenoras keisti darbo kultūros, informacijos apie procesinį valdymo modelį trūkumas, darbuotojų išsilavinimo stoka;

• išorinių konsultantų vaidmuo diegiant procesinio valdymo modelius yra pakankamai didelis;

• dauguma įmonių skyrė ar planuoja procesiniam valdymui skirti apie 10-50 tūkst. litų investicijų per metus.

Išsamią tyrimo ataskaitą galite rasti http://www.konsultacijos.lt/next.php?nr=205.

UAB “Informacinės konsultacijos” įmonėms teikia procesų valdymo, modeliavimo paslaugas, kurios padeda gerinti veiklą, mažinant švaistymus, užtikrinant sklandžią sąveiką tarp darbo vietų, skirtingų padalinių, sutelkiant visą dėmesį į pagrindinę vertę kuriančius procesus. Procesų gerinimui ir tobulinimui yra naudojamas pasaulyje pripažintas BPMN (angl. Business Process Model and Notation) standartas. UAB “Informacinės konsultacijos” nuolatos analizuoja procesų modeliavimo tendencijas, bendradarbiauja su mokslo ir studijų institucijomis, atlieka mokslinius taikomuosius tyrimus. Visa tai padeda užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę.

Atgal į sąrašą
Į viršų