Technologijų perdavimo centras – būtinas Saulėtekio mokslo, studijų ir verslo slėnio elementas

2008 07 29
Š.m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje duris atvers pirmasis VšĮ „Saulėtekio slėnis“ mokslo ir technologijų parko bei verslo inkubatoriaus pastatas. 6300 kv. m. erdvėje veiks ir technologijų perdavimo centras, turėsiantis palengvinti išradimų „virtimą“ naujomis paslaugomis ir produktais. Saulėtekio slėnis yra pagrindinė Vilniaus universitetų, mokslinių tyrimų institutų ir verslo iniciatyva, Saulėtekio alėjoje telkianti esamą mokslinį potencialą ir siūlanti visiškai naujos kokybės infrastruktūrą aukštųjų technologijų įmonių plėtrai. Šis integruotas mokslo, studijų ir verslo slėnis siekia ne tik geografiškai sutelkti pažangiausius mokslinių tyrimų institutus, sukurti naujas mokslinių tyrimų laboratorijas, bet ir užtikrinti atvirą prieigą prie pažangiausios mokslinių tyrimų įrangos tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslo ir verslo subjektams.

Anot VšĮ „Saulėtekio slėnis“ direktoriaus Andriaus Bagdono „sukurti technologijų perdavimui palankią aplinką reikia daugelio dalykų – pradedant verslumo ugdymu universiteto studentų ir mokslininkų tarpe, didesniu mokslininkų ir tyrėjų skaičiumi įmonėse ir baigiant privačiam verslui atviromis, kvalifikuotų tyrėjų aptarnaujamomis laboratorijomis, kurių pagalba galėtų gerokai sutrumpėti naujų produktų kūrimas, testavimas ir įvedimas į rinką.“

„Studijų kokybės vertinimo centras Lietuvoje identifikavo 17 aukščiausio lygio mokslinių centrų ir 23 aukšto lygio mokslininkų grupių. Vilniaus Saulėtekio technologijų slėnyje dirbs beveik pusė šių centrų ir beveik trečdalis mokslininkų grupių. Norint išsaugoti šiuos mokslininkus Lietuvoje, būtina užtikrinti jiems tinkamas darbo sąlygas bei pakankamas investicijas. Netapkime mokslo provincija.“ – skatina prof. Artūras Žukauskas, Vilniaus universiteto Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų instituto direktorius.

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ projektas „Technologijų perdavimo centras“ yra finansuojamas ES Struktūrinių fondų. Juo siekiama suartinti mokslą bei į šiuolaikines technologijas orientuotą verslą, sudaryti sąlygas glaudesniam jų bendradarbiavimui. Plėtojamo projekto tikslas – skatinti Vilniaus universiteto bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir su jais susijusių mokslinių tyrimų institutų technologijų perdavimą inovatyvioms įmonėms bei sukurti tam būtiną paslaugų bazę. Projekto partneriai: VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“ (LIC), VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“ (ŠMTP), VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ (VITP), asociacija „Lietuvos pramoninkų konfederacija“ (LPK). 

Kontaktinis asmuo:

Aistė Sabaliauskaitė

projektų vadovė 

VRP | Hill & Knowlton

T: +370 5 2499948

M: +370 655 77902

El. paštas: aistes@vrp.lt


Papildoma informacija

Siekiami rezultatai:

  • Slėnio plėtra daugiau nei padvigubins dabartinį Lietuvoje įsikūrusiose įmonėse dirbančių tyrėjų skaičių, bendros verslo įmonių išlaidos tiriamajai veiklai išaugs 20%.
  • Pilnai išplėtojus mokslo ir technologijų parką bei mokslinių tyrimų infrastruktūrą, jau 2015 m. slėnyje galėtų veikti apie 250 įmonių ar jų padalinių (75 iš kurių – naujos);
  • jose dirbtų 3000 ypač aukštą pridėtinę vertę kuriančių darbuotojų (1800 iš kurių – naujai sukurtose, papildomose darbo vietose).

Atgal į sąrašą
Į viršų