Sukurtas naujas dokumentų ir procesų valdymo variklis

2008 10 09 Šaltinis: Sekasoft

Informacijos šaltinis: UAB „Sekasoft“

Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pasinaudojusi įvairius skaitmeninio turinio valdymo sprendimus kurianti ir diegianti bendrovė “Sekasoft” sukūrė iš esmės naują Dokumentų ir procesų valdymo variklį (DPVV), kuris suteikia galimybes optimizuoti organizacijos informacinių sistemų visumą jas tarpusavyje integruojant, bei realizuojant dokumentų ir procesų valdymo funkcijas esamose sistemose. Sukurti sprendimai remiasi ne tik ilgamete Sekasoft ir jos Klientų patirtimi, bet ir Lietuvoje bei ES galiojančiais teisės aktais, pripažintais standartais, mokslinių tyrimų išvadomis. Diegiami sprendimai leis tiek verslo, tiek viešojo sektoriaus organizacijoms greičiau ir lengviau adaptuotis nuolat besikeičiančioje rinkoje.

“Ekonomikos lėtėjimo metu alternatyvių šaltinių investavimas į inovacijas tokiu būdu pelnant konkrečius konkurencinius pranašumus rinkoje yra visiškai logiškas “ėjimas arkliu”” – teigia įmonės pardavimų direktorius Simonas Petrulis.

Sistemos nesąveikauja

Naujo produkto kūrimo poreikį atskleidė organizacijose naudojamų verslo valdymo (VVS), dokumentų valdymo (DVS) bei dokumentų ir procesų valdymo (DPV) sistemų analizė bei atlikti rinkos tyrimai. Buvo nustatyta, kad dabartinės įmonės naudoja dvi ar tris skirtingas – verslo valdymo bei dokumentų ir procesų valdymo sistemas. Jos dirba atskirai ir būdamos nesusietos tarpusavyje, tampa potencialiu neatitikčių židiniu įmonės kokybės valdymo sistemoje, dėl ko organizacijos informacija tampa nesaugi, sistemos yra nepakankamai patikimos, lanksčios, efektyvumo lygmuo yra žemas, sunkiai valdomi organizacijoje vykstantys pokyčiai, atsiranda galimybė įsivelti klaidoms, nerasti ar nepakankamai greitai informaciją, padidėja sistemų išlaikymo kaštai. Bendrovių vadovai dažnai mano esą nepajėgūs investuoti į modernias IT valdymo sistemas ir e-verslo sprendimus, nors tai realiai mažina bendrovės išlaidas bei optimizuoja jų verslo procesus.

Rezultatai džiugina

Kuomet nukenčia ne tik klientas, bet ir pati įmonė susiduria su sudėtingu bei ne itin patikimu duomenų ir procesų valdymu, ES struktūrinių fondų paramos bei Sekasoft investicijų pasekmėje gimė nauja vizija – procesus apjungiančio sprendimo sukūrimas. Projekto rezultatai:

  • Sukurtas dokumentų ir procesų valdymo modelis UML (unified modeling language), kurio pagrindu galima kurti naujas ar tobulinti esamas dokumentų ir procesų valdymo sistemas, kurios būtų paremtos verslo valdymo teorija, nepriklausomų mokslinių tyrimų rezultatais, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, įvairiais visuotinai pripažintais standartais, Lietuvos įmonių reikalavimais, ilgamete Sekasoft patirtimi.
  • Šio modelio pagrindu sukurtas Dokumentų ir procesų valdymo variklis (DPVV) leidžia esamą informacinę sistemą praplėsti vieningomis dokumentų ir procesų valdymo galimybėmis, tokiu būdu pas klientą optimizuojant informacinę, suteikiant klientui ne vieną pamatuotą konkurencinį pranašumą ir sumažinant tiesiogines išlaidas sistemų įsigijimui ir priežiūrai.
  • Sustiprėjo UAB “Sekasoft” potencialas plėtoti mokslinius tyrimus ir technologinės plėtros darbus, bendradarbiaujant su mokslo institucijomis bei SVV subjektais mokslinių tyrimų srityje;
  • Padidėjo UAB “Sekasoft” konkurencingumas ir dar labiau sutvirtėjo pozicijos rinkoje.

Sekasoft projektų direktorius Vytautas Vaškevičius: “Rezultatai išties džiugina! Seniau darydavome pagal savo supratimą ir kaip nori klientas, dabar darome pagal visuotinį supratimą ir kaip reikia klientui. O draugystė su mokslininkais, sustiprėjęs mokslinių tyrimų potencialas bei inovacijų kūrimo patirtis tikrai pasitarnaus jau ir artimiausioje ateityje.”

DPVV projektui pasibaigus Sekasoft rinkai pasiūlys pačių kritiškiausių verslo procesų ir juos kompiuterizuojančių sistemų integracijos sprendimus:

  • pirkimų kontrolė (konkursų organizavimas, pirkimų tvirtinimas, pirkimų vykdymo kontrolė);
  • pardavimų kontrolė (sutarčių derinimas, vykdymas ir kontrolė);
  • žmogiškųjų resursų valdymas (personalo dokumentai, prašymų tvirtinimas);
  • ryšių su klientais valdymas (korespondencija, susirašinėjimas, įvykiai);
  • projektų valdymas (projektų dokumentai, jų derinimas, užduočių vykdymas ir kontrolė).

ES parama naudinga

UAB “Sekasoft”, viena labiausiai pirmaujančių skaitmeninio turinio, procesų ir dokumentų valdymo sprendimų teikėja Lietuvoje, ir toliau ketina aktyviai kurti inovacijas bei jų pagrindu tobulinti teikiamus įmonės administravimo, dokumentų, procesų ir nestruktūrizuotos informacijos valdymo sprendimus. “Kai iš Europos gauni tiek lėšų, Lietuvos verslo paramos agentūra priverčia efektyviai tai administruoti” – konstatuoja Sekasoft direktorius Antanas Jankūnas ir priduria – “Džiaugiamės sukaupta ES paramos administravimo patirtimi ir, negalėdami sau leisti prarasti ES finansavimo galimybių, būtinai vėl ja pasinaudosime konkurenciniam pranašumui didinti”.

Atgal į sąrašą
Į viršų