Sukurta elektroninio recepto posistemė

2015 06 01

Informacijos šaltinis: Elektronika.lt

Gegužės mėn. baigti elektroninio recepto bandomosios eksploatacijos etapo darbai – sukurtos elektroninės paslaugos, kurios sudarys galimybes gydytojams receptus vaistams išrašyti elektroniniu būdu, o farmacijos specialistams – pateikti informaciją apie pacientui išduotus vaistus. Visa informacija bus saugoma centrinėje elektroninėje sistemoje – E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) E. recepto posistemėje ir prieinama tiek pacientui, tiek jį gydantiems gydytojams ar farmacijos specialistams, į kuriuos kreipsis pacientas.

E. recepto posistemės funkcijos buvo išbandytos asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių bandomosios eksploatacijos metu.

„Posistemės testavimas ir bandomoji eksploatacija vyko sklandžiai. Dabar viskas priklauso nuo sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių bei jose dirbančių specialistų pasirengimo tvarkyti ir teikti sveikatos įrašus į centrinę e. sveikatos sistemą“, – sako e. sveikatos sistemos plėtrą koordinuojančios Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) atstovas Normantas Dučinskas.

Sistemos naudojimo pradžia, kaip ir visų sudėtingų informacinių sistemų, bus laipsniška su tam tikrais pereinamaisiais laikotarpiais. Pirmiausiai ją pradės naudoti sveikatos priežiūros įstaigos, kurios jau dalyvauja šio 2009–2015 m. etapo e. sveikatos plėtros projektuose. Planuojama, kad gydytojai, farmacijos specialistai ir pacientai sistema aktyviai pradės naudotis iki šių metų pabaigos.

Elektroninio recepto paslauga palengvins receptų išrašymą – jos pagalba išrašyti elektroniniai receptai bus aiškesni, tikslesni, visada įskaitomi, dėl to farmacijos specialistams bus lengviau juos įvertinti ir pagal juos išduoti vaistus. Pacientas elektroninės sveikatos portale savo paskyroje visada galės matyti, kokie receptai išrašyti, kokius ir kaip vaistus turi vartoti. Gydytojams nebereikės vartyti popierinių žinynų ar katalogų išrašant receptus, vaisto paiešką bus galima atlikti sistemoje, bus palengvintas pakartotinis vaisto skyrimas ankstesnio skyrimo pagrindu. Taip pat sistema padės ir farmacijos specialistams. Farmacijos specialistai sistemoje galės pažiūrėti kokie e. receptai pacientui buvo išrašyti, kokie vaistai pagal juos buvo išduoti ir pakonsultuoti pacientą kaip tinkamai vartoti visus paskirtus vaistus. Tikimasi, kad elektroninio recepto paslaugos įdiegimas padės išvengti tų pačių ar panašių vaistų skyrimo, sudarys galimybę racionaliau skirti vaistus ir juos vartoti.

Atgal į sąrašą
Į viršų