Specialieji mokymai didina Lietuvos įmonių konkurencingumą

2010 12 30 Šaltinis: Asociacija Infobalt

Informacijos šaltinis: Asociacija “Infobalt” 

UAB “Baltijos informacinės sistemos”, UAB “CID Baltic”, UAB “ETRONIKA” ir kitos Lietuvos įmonės vyksta įtechnologinius ir specialiuosius mokymus Lietuvoje ir užsienyje, didina savo darbuotojų kvalifikaciją ir kuria įmonių konkurencinį pranašumą. Šių įmonių dalyvavimas šiuose mokymuose yra viena iš asociacijos “INFOBALT” vykdomo darbuotojų mokymų projekto dalių.

UAB “Baltijos informacinės sistemos” darbuotojai dalyvavo “RTP Corporation” technologinių valdiklių specialiuosiuose techniniuose mokymuose. Mokymuose, kurie buvo vykdomi “RTP Corporation” gamykloje (Florida, JAV), buvo siekiama įsisavinti naujos kartos “RTP Corporation” technologijas.

“Mūsų įmonės darbuotojai mokymuose įsisavino RTP3000 valdiklių technologijos principus. Išmoko juos konfigūruoti, programuoti ir identifikuoti bei spręsti galimas kylančias problemas. Šiuose mokymuose gautos žinios bus panaudotos jau šių metų gruodžio pradžioje įmonės pradėtame vykdyti projekte “Armėnijos Atominės Elektrinės Rezervinio valdymo pulto ir poavarinės monitoringo sistemos sukūrimas”. Specialieji mokymai mums yra svarbūs pirmiausia tuo, kad mūsų įmonė gana plačiai savo veikloje naudoja RTP technologijas. Be to esame “RTP Corporation” technologijų partneris (atstovas) Pabaltyje ir NVS šalyse. Todėl mes sekame visas šios srities naujoves ir siekiame jas nedelsiant įsisavinti”, – teigia Žilvinas Binisevičius, UAB “Baltijos informacinės sistemos” technikos direktorius.

UAB “CID Baltic” dalyvavo forume “EU–Africa Business” ir susipažino su Afrikos verslo aplinka ir galimybėmis plėtoti verslą šiame regione, o forume gauta informacija padės įmonei pasirinkti veiklos kryptis ir didinti jos tarptautinį konkurencingumą. Tripolyje vykusio tarptautinio forumo mokymuose aptarta partnerystė tarp Europos sąjungos ir Afrikos regionų bei bendra šių regionų strategija, kurios vienas iš tikslų būtų atskleisti Afrikos prekybos potencialą.

Pasak forume “EU–Africa Business” dalyvavusio Aido Kavaliausko, šiuose mokymuose dalyviai buvo supažindinti su verslo plėtros Afrikoje svarba, investavimo iššūkiais ir Europos sąjungos šalių įmonių galimybėmis ir perspektyvomis Afrikos regione. Forumo metu užmegzti ryšiai ir gauta informacija apie regiono IT lygį, sistemų integralumą, ryšių infrastruktūrą, poreikį informacinėms sistemoms yra svarbi informacija įmonei sprendžiant klausimus dėl eksporto rinkų pasirinkimo, naujų IT produktų gamybos, bei jų eksporto siekiant didinti įmonės tarptautinį konkurencingumą ir gerinti įmonės veiklos rezultatus. “Gauta informacija bus panaudota sudarant strateginius įmonės plėtros planus, t.y. nustatant rinkos segmentus, parenkant ir parengiant tinkamus įmonės kuriamus IT produktus, kurie tikimasi padidins įmonės konkurencingumą ir aktyvumą tarptautinėse rinkose ir užtikrins geresnius veiklos rezultatus”, – teigia Aidas Kavaliauskas, UAB “CID Baltic” generalinis direktorius.

UAB “ETRONIKA” dalyvavo “Microsoft” kompanijos organizuotuose sistemų kūrimo ir optimizavimo mokymuose, kurių temos buvo suformuluotos ypatingą dėmesį kreipiant į įmonės užsakovų lūkesčius bei įmonės kuriamų produktų paklausą Lietuvos ir užsienio rinkose. Visą mokymų ciklą sudarė 3 pagrindinės temos: “Saugaus programavimo metodologija”, “Programavimo procesų optimizavimas” ir “Paskirstytųjų aplikacijų vystymas”.

“Mokymai buvo svarbūs tuo, kad dalyvavę 25 mūsų įmonės darbuotojai įgijo naujų techninių žinių, kryptingai pakėlė savo kvalifikaciją, ėmė kurti kokybiškesnius ir sudėtingesnius produktus, tuo padidindami visos įmonės konkurencingumą. Po šių mokymų UAB “ETRONIKA” pagerino programinės įrangos gamybos procesą bei darbų planavimą. Taip pat pradėta dirbti pagal SDL metodologiją (tai praktinė, rizikos valdymu paremta metodologija, kurios tikslas apsaugoti sistemų vartotojus mažinant saugos klaidų skaičių ir jų įtaką programinėje įrangoje). Tai leido ne tik kurti saugesnes sistemas, bet ir sumažinti bendrus sistemų kūrimo kaštus, kadangi pažeidžiamos vietos yra aptinkamos ir pašalinamos ankstyvuosiuose sistemų kūrimo etapuose”, – teigia Kęstutis Gardžiulis, UAB “ETRONIKA” direktorius.

Projektas “Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas, stiprinant darbuotojų specialiuosius gebėjimus” vyks iki 2012 m. balandžio 30 d. ir savo žinias bei įgūdžius tobulins 59 IRT sektoriaus įmonių darbuotojai. Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto “Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” VP1-1.1-SADM-01-K priemonę “Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse. Projekto SFMIS Nr.: VP1-1.1-SADM-01-K-01-564. Bendra projekto vertė – 17.221.717 litų, projektui įgyvendinti skirta 13.777.373 litų Europos Sąjungos parama.

Apie asociaciją “INFOBALT”:

Asociacija “INFOBALT” atstovauja nacionaliniam IRT sektoriui, vienijančiam 130 Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų įmonių bei mokslo ir studijų institucijų. Pagrindinis asociacijos “INFOBALT” tikslas – sukurti geriausias prielaidas IRT pramonės augimui, kuris būtų naudingas Lietuvos žmonėms, viešajam sektoriui bei verslui. “INFOBALT” tiesiogiai bendradarbiauja su Europos, JAV ir kitų valstybių nacionalinių IRT sektorių organizacijomis.

Atgal į sąrašą
Į viršų