„Sintagma“ plėtoja nacionalinę vizų informacinę sistemą

2009 12 17 Šaltinis: Elektronika.lt

Informacijos šaltinis: Elektronika.lt

UAB „Sintagma“ kartu su konsorciumo partnere bei Informatikos ir ryšių departamentu prie LR vidaus reikalų ministerijos vykdo nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) plėtros projektą.

Projekto tikslas – prisijungti prie centrinės vizų informacinės sistemos, modernizuojant konsulinių procedūrų valdymo sistemą (KPVS), nacionalinę vizų informacinę sistemą ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinę sistemą taip, kad jos atitiktų centrinės vizų informacinės sistemos keliamus reikalavimus bei užtikrinti jų sklandžią tarpusavio sąveiką.

„Sintagmos“ sukurtą konsulinių procedūrų valdymo sistemą, kuri atlieka visas vizų išdavimo funkcijas, naudoja Užsienio reikalų ministerija, konsulinės įstaigos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

N.VIS programinė įranga yra sąsajai su centrine vizų informacine sistema skirta sistema, su kuria integruota konsulinių procedūrų valdymo sistema.

Centrinė vizų informacinė sistema, administruojama Europos Sąjungos, yra vis dar plėtojama, o visos valstybės narės turi prisitaikyti prie jos keliamų reikalavimų per gana trumpą laikotarpį. Lietuvos Respublika jau sukurtos nacionalinės vizų informacinės sistemos programinę įrangą ir, atitinkamai KPVS sistemą, privalo atnaujinti pagal visas naujas centrinės vizų informacinės sistemos versijas.

Nacionalinė vizų informacinė sistema palengvins keitimąsi realiu laiku informacija tarp pasienio kontrolės postų, policijos pajėgų ir valstybių sienos apsaugos tarnybų visose ES valstybėse narėse. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos valdybos turės galimybę naudotis N.VIS sistema atlikdamos migracijos tarnybos funkcijas, pvz., pratęsdamos vizą turinčių asmenų buvimo Lietuvos Respublikoje laiką arba atsisakydamos pratęsti buvimo laiką, vykdydamos konsultacijas dėl vizų prašančių asmenų su kitomis šalimis-narėmis.

Prisijungimas prie centrinės vizų informacinės sistemos suteiks galimybę visoms Šengeno erdvės valstybėms centralizuotai gauti informaciją apie visus prašymus įvažiuoti į Šengeno erdvę vizai gauti, vizų prašančius asmenis, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti sprendimus.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos Išorės sienų fondo lėšomis. Projekto vertė 1.499.190 LTL, iš kurių Europos Bendrijos įnašas sudaro 75 %, o likusi dalis finansuojama iš nacionalinio biudžeto.

Atgal į sąrašą
Į viršų