SEB bankas įgyvendins baigiamąjį IT sistemų integravimo etapą – laikinai nebus teikiamos kai kurios banko paslaugos

2011 01 31 Šaltinis: AB SEB bankas

Informacijos šaltinis: AB “SEB bankas”

SEB banke sausio 22–23 dienomis įgyvendinus pirmąjį mokėjimo kortelių informacinės sistemos integravimo į pagrindinę banko informacinę sistemą etapą, šį savaitgalį, vasario 5–6 dienomis, bus įgyvendinamas antrasis, baigiamasis, etapas. Dėl to savaitgalį laikinai nebus teikiamos kai kurios banko paslaugos, keisis klientų aptarnavimo padalinių darbo laikas.

Techniniai informacinių sistemų integravimo darbai prasidės vasario 5 d., naktį iš penktadienio į šeštadienį, ir tęsis iki vasario 6 d., sekmadienio ryto.

Nuo vasario 5 d. 0.00 val. (vidurnakčio) iki vasario 6 d. 9 val. ryto (visą šeštadienį ir sekmadienio rytą) klientai neturės galimybės naudotis banko paslaugomis internetu, telefonu, mobiliuoju internetu, SMS žinutėmis, taip pat neveiks prekybos vertybiniais popieriais internetu sistema, nebus galimybės įmokėti į sąskaitas pinigų naudojantis grynuosius pinigus priimančiais bankomatais. Taip pat šeštadienį, vasario 5 d., nedirbs savaitgaliais klientus aptarnaujantys SEB banko skyriai. Atkreipiame dėmesį, kad minėtu laikotarpiu SEB banko klientai galės netrukdomai naudotis savo mokėjimo kortelėmis (jomis atsiskaityti ir pasiimti grynųjų pinigų iš bankomatų).

Tačiau naktį iš šeštadienio į sekmadienį, vasario 6 d. nuo 1 val. iki 6 val. ryto, laikinai nebus galimybės atsiskaityti SEB banko mokėjimo kortelėmis (debeto ir kredito), taip pat pasiimti grynųjų pinigų iš bankomatų. Taip pat naktį iš šeštadienio į sekmadienį, vasario 6 d. nuo 3 val. iki 4.30 val. ryto visų bankų klientai negalės atsiskaityti savo mokėjimo kortelėmis naudodamiesi SEB banko mokėjimo kortelių skaitytuvais, negalės pasiimti grynųjų pinigų iš SEB banko bankomatų.

Bankas atsiprašo dėl galimų nepatogumų ir rekomenduoja svarbias finansines operacijas atlikti iš anksto.

“Kaip ir ankstesnį savaitgalį, sistemų integravimo darbams įgyvendinti vėl pasirinktas savaitgalis, kai klientų banko paslaugų poreikis yra mažiausias, todėl tikimės, kad, suplanavę finansines operacijas iš anksto, klientai nepatogumų nepatirs”, – sakė SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė.

Po informacinių sistemų integravimo darbų visiems SEB banko mokėjimo kortelių turėtojams ir toliau galios sudarytos kortelių sąskaitų sutartys. Sąskaitų ir kortelių numeriai nebus keičiami, todėl klientams nereikės daryti jokių pakeitimų.

Įgyvendinus mokėjimo kortelių informacinės sistemos integravimo į banko pagrindinę informacinę sistemą procesą, bus užbaigtas svarbus SEB banko IT sistemų atnaujinimo projektas. Pirmiausia 2010 m. liepos mėnesį buvo sėkmingai įdiegta nauja ir moderni banko pagrindinė informacinė sistema “FlexCube”, kuria valdomos banko teikiamos paslaugos ir verslo procesai. Dabar į naują banko pagrindinę informacinę sistemą perkeliamos debeto kortelių sąskaitos.

Tobulindamas savo IT sistemas ir paslaugas, SEB bankas suteiks daugiau galimybių debeto kortelių turėtojams. Pabaigus abu sistemų integravimo etapus, klientų turimos debeto kortelės bus susietos su banko sąskaitomis, todėl bus galima:

  • su banko sąskaita susieti keletą ir daugiau debeto kortelių, pavyzdžiui, kitų šeimos narių,
  • iš karto naudotis lėšomis, pervestomis į sąskaitą, susietą su turima debeto kortele, kadangi pinigai, pervesti iš kitų sąskaitų SEB banke, bus įskaitomi tuojau pat,
  • jaustis ramiems dėl periodinio mokėjimo praradus ar užblokavus kortelę. Jei klientas naudojasi automatinio sąskaitų apmokėjimo paslaugomis, pavyzdžiui, tiesioginio debeto ar periodinio pinigų pervedimo, jos bus teikiamos net ir praradus kortelę, kadangi lėšos bus nurašomos iš banko sąskaitos. Klientui tereikės jam patogiu metu atvykti į artimiausią SEB banko skyrių pasiimti naujos mokėjimo kortelės,
  • nors šių mokėjimo kortelių valiuta yra litai, gauti lėšas kita valiuta, kadangi banko sąskaita, susieta su debeto kortele, yra daugiavaliutė – į ją lėšos įskaitomos ta valiuta, kuria pervedamos, o ne konvertuojamos automatiškai. Todėl klientas gali pasirinkti, ar keisti valiutą, ar kaupti lėšas įskaityta valiuta, arba rinktis laiką, kada ją keisti. Tačiau atsiskaitydamas mokėjimo kortele, klientas galės naudoti tik sąskaitos litais lėšas, o norėdamas atsiskaitant kortele naudoti pervestas lėšas kita valiuta, jis privalės jas konvertuoti į kortelės valiutą – litus. Šie debeto kortelių funkcionalumo pokyčiai klientams įsigalios SEB banko mokėjimo kortelių informacinę sistemą integravus į naująją banko pagrindinę informacinę sistemą. Apie tai, kad sistemos baigtos integruoti, bankas praneš atskiru pranešimu savo interneto svetainėje http://www.seb.lt/, nacionalinėje spaudoje ir klientams asmeniškai banko paslaugų internetu sistema arba el. paštu.
Atgal į sąrašą
Į viršų