“Santa Monica Networks” vykdo fado sistemos nacionalinio posisistemio (n.fado) plėtrą

2009 09 04 Šaltinis: UAB "Santa Monica Networks"

Informacijos šaltinis: UAB “Santa Monica Networks”

Informacinių technologijų kompanija “Santa Monica Networks” vykdo projektą Intranetinės Europos dokumentų archyvavimo sistemos nacionalinio posistemio sukūrimui. iFADO (Intranet FADO) – tai antrasis FADO (angl. False and Authentic Documents Online) lygis, skirtas teisėsaugos ir kontroliuojančioms institucijoms, tiesiogiai dirbančioms su kelionės dokumentais. iFADO pateikiama svarbiausia iš FADO gauta informacija apie originalius ir suklastotus dokumentus.

Intranetinės Europos dokumentų archyvavimo sistemos (iFADO) nacionalinio posistemio kūrimo sprendinys skirtas sujungti nacionalinio N.FADO 2 lygio posistemio Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo naudotojus su iFADO sistema esančia Biuselyje per nacionalinę centrinę tarnybą (Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM) ir leidžianti naudotojams, dirbantiems su kelionės dokumentais, prisijungti prie iFADO sistemos.

Vykdydama projektą “Santa Monica Networks” pateikė Intranetinės Europos dokumentų archyvavimo sistemos (iFADO) nacionalinio posistemio įrengimo sprendinį atsižvelgiant į esamą telekomunikacijų infrastruktūrą. Sprendinys apimą visos aparatinės įrangos sujungimą į vieningą stabiliai funkcionuojantį vidinį tinklą, naudotojų tapatumo nustatymo sistemos sukūrimą, intranetinio web puslapio sukūrimą bei įstaigos darbuotojų (administratorių) apmokymą darbui su visa siūloma technine ir programine įranga. Visas sprendinys yra pritaikytas 1Gbps spartos tinklui, yra užtikrintas aukštas patikimumas. Visas sprendinys leis galiniams vartotojams greitai prisijungti ir dirbti su iFADO sistema.

Projektas finansuojamas Išorės sienų fondo lėšomis. Fondas įsteigtas su tikslu prisidėti prie laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės stiprinimo ir solidarumo tarp valstybių narių principo taikymo. Išorės sienų fondas įsteigtas 2007 – 2013 m. laikotarpiui. Projekto vertė 312294 Lt.

Tikimasi, kad iFADO plėtra Lietuvoje padės užkardyti kelia neteisėtam klastotų dokumentų naudojimui ir sustiprins klastotų dokumentų atpažinimo lygį.

Atgal į sąrašą
Į viršų