Ryšių reguliavimo tarnyba ir “Microsoft Lietuva” bendradarbiaus elektroninio saugumo srityje

2009 02 12 Šaltinis: UAB "Microsoft Lietuva"

Informacijos šaltinis: UAB “Microsoft Lietuva”

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) ir informacinių technologijų bendrovė “Microsoft Lietuva” pasirašė Saugumo bendradarbiavimo sutartį. RRT, bendradarbiaudama su technologijų bendrove, sieks užtikrinti efektyvų virtualių atakų tyrimą ir operatyvią reakciją į pavojus bei atvers naujas galimybes visuomenės švietimui informacinių technologijų (IT) saugumo tema.

Saugumo bendradarbiavimo iniciatyvoje dalyvaujančios organizacijos ir įmonės keičiasi operatyvine informacija apie informacinių technologijų saugumo grėsmes bei incidentus. Tikimasi, kad atsižvelgiant į pasaulines incidentų elektroninėje erdvėje augimo tendencijas toks bendradarbiavimas leis efektyviai tobulinti IT infrastruktūrą, greičiau reaguoti į kylančius pavojus, šviesti visuomenę apie informacinių technologijų saugumo užtikrinimo instrumentus.

“Dalyvavimas Saugumo bendradarbiavimo iniciatyvoje mūsų specialistams leis geriau koordinuoti veiksmus su kitų šalių specialistų veikla šioje srityje, taip pat apjungti viešojo ir privataus sektorių pastangas bendram tikslui – saugiai visuomenei elektroninėje erdvėje. Manau, kad dalyvavimas šioje iniciatyvoje peraugs į dar platesnio pobūdžio bendrus projektus elektroninio saugumo srityje “, – sakė RRT direktorius Tomas Barakauskas.

“Saugumo bendradarbiavimo iniciatyvoje dalyvauja daugiau nei 40 viešojo sektoriaus ir verslo atstovų iš viso pasaulio. Be technologijų šiandien jau neįsivaizduojame mokymosi, efektyvaus darbo valstybės institucijose ar verslo procesų, todėl vis aktualesnis tampa operatyvus visuomenės informavimas su saugiomis technologijomis ir atsakingu jų naudojimu susijusiais klausimais. Šiam tikslui pasiekti būtinas glaudus srities profesionalų bendradarbiavimas ir spartus keitimasis informacija”, – bendradarbiavimo poreikį aiškina “Microsoft Lietuva” generalinis direktorius Mindaugas Glodas.

Saugumo bendradarbiavimo iniciatyva yra “Microsoft” plėtojamos Saugumo atsako aljanso programos (angl. Security Response Alliance) dalis. Informacinių technologijų saugą siekiama užtikrinti formuojant stiprias partnerių sąjungas, efektyviai besikeičiančias informacija ir bendradarbiaujančias sprendžiant aktualias saugumo problemas.

Apie RRT

RRT – nepriklausoma nacionalinė Lietuvos ryšių sektorių reguliuojanti institucija. Pagrindinės RRT veiklos kryptys – konkurencijos skatinimas elektroninių ryšių ir pašto rinkose, radijo spektro valdymas ir priežiūra, vartotojų teisių gynimas, telefono numerių bei tinklo identifikatorių valdymas ir priežiūra, telekomunikacijų ir radijo ryšio galinių įrenginių priežiūra. RRT misija: užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui technologiškai pažangių, kokybiškų, saugių ir įperkamų informacijos ir ryšių technologijų bei pašto paslaugų pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes informacijos ir ryšių technologijų bei pašto verslo plėtrai ir taip spartinti informacinės ir žinių visuomenės plėtrą.

Apie “Microsoft”

1975 metais įkurta korporacija “Microsoft” (Nasdaq “MSFT”) yra pasaulinė programinės įrangos, IT paslaugų ir sprendimų, padedančių efektyviau išnaudoti asmenines bei verslo galimybes, lyderė. 2003 metais Lietuvoje įsteigtas vietinis korporacijos padalinys – UAB “Microsoft Lietuva”, kuris organizuoja programinės įrangos platinimą ir įgyvendina infrastruktūrinius IT projektus valstybiniame sektoriuje bei visų dydžių verslo įmonėse. Šiuo metu kompanija bendradarbiauja su maždaug 150-čia jos veiklos partnerėmis tapusių Lietuvos IT įmonių. Microsoft Lietuva” taip pat aktyviai vykdo socialiai atsakingas programas, bendradarbiaudama su Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija, aljansu “Langas į ateitį” bei neįgaliųjų asociacijomis ir draugijomis.

Į “Microsoft Lietuva” struktūrą taip pat įeina “Microsoft Business Solutions” grupė, kuri siūlo integruotas finansų ir verslo valdymo sistemas, padedančias organizacijoms efektyviau analizuoti veiklos procesus bei priimti pelningesnius sprendimus.

Kontaktinis (-iai) asmuo (-enys):

Rasa Karalienė

Vyriausioji specialistė

Ryšių reguliavimo tarnyba

Tel.: +370 5 210 56 85

rkaraliene@rrt.lt

Gabjota Alūzaitė

“VRP | Hill & Knowlton” projektų vadovė

tel.: 8 5 249 99 52; 8 650 81404

el. paštas: gabjota@vrp.lt

Atgal į sąrašą
Į viršų