Registrų centras neveikiančią informacinę sistemą pripažino tinkama naudoti

2009 10 22 Šaltinis: Elektronika.lt

Informacijos šaltinis: Elektronika.lt

Registrų centro sukurta informacinė sistema, turinti palengvinti nekilnojamojo turto sandorių sudarymą, pradėta naudoti pavėluotai ir su trūkumais“, – konstatavo valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė, apibendrindama atlikto audito rezultatus. Nekilnojamojo turto sandorių viešosios elektroninės paslaugos informacinė sistema (NETSVEP) dėl įvairių trūkumų notariatuose imta naudoti po dvejų su puse metų nuo jos sukūrimo. Iki šiol ja nesinaudoja beveik pusė potencialių vartotojų.

Valstybiniai auditoriai nustatė, kad kurdamas NETSVEP Registrų centras daugiau nei 5,8 mln. Lt panaudojo nepakankamai efektyviai. Sukurta informacinė sistema numatytu laiku neatitiko vartotojų poreikių, kai kurios planuotos funkcijos neveikė ar turėjo trūkumų. Nors po informacinės sistemos bandymų Registrų centras buvo radęs esminių klaidų, dėl kurių neteisingai veikė pagrindinės sistemos funkcijos, nuspręsta sistemą priimti kaip sukurtą. Registrų centro direktorius neatsižvelgė į Lietuvos notarų rūmų vertinimą, kad sistema buvo nesukurta ir netinkama naudoti. Dalis sistemos trūkumų nepašalinta iki audito pabaigos.

Konstatuota, kad vartotojų mokymai, kaip naudotis sukurta informacine sistema, buvo nepakankamai efektyvūs. Mokymai visiems vartotojams surengti dar tik kuriant sistemą, todėl nebuvo galimybės išbandyti sistemos veikimo ir visų funkcinių galimybių. Be to, nuo NETSVEP mokymų iki sistemos įdiegimo darbo vietose buvo praėję dveji metai. Registrų centras audito metu surengė visų sistemos vartotojų pakartotinius mokymus.

Centrinė projektų valdymo agentūra ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas neužtikrino, kad šis Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas būtų įgyvendintas kokybiškai. Institucijos projektą pripažino kaip įvykdytą, kai sistema dar tik buvo bandymų stadijoje.

Valstybiniai auditoriai turėjo ir kitų pastabų dėl Registrų centro veiklos. Nustatyta, kad centras yra nustatęs ilgesnius informacinių sistemų veiklos atkūrimo terminus, negu teisės aktai nustato svarbiausioms šalies informacinėms sistemoms. Pavyzdžiui, prieiga prie Nekilnojamojo turto registro įvykus avariniam gedimui privalo būti atkurta per 15 min., tuo tarpu Registrų centras yra nustatęs 2 val. terminą.

Valstybiniai auditoriai priėjo išvados, kad Teisingumo ministerija nepakankamai koordinavo ir kontroliavo Registrų centro informacinių sistemų tvarkymą: ministerija nenustatė prioritetų, kokia kryptimi informacinės sistemos turėtų būti vystomos, nepatvirtino strateginių Registrų centro informacinių sistemų planų, šiuos klausimus palikdama spręsti pačiam centrui. Auditorių vertinimu, Teisingumo ministerija turėtų labiau kontroliuoti pagrindinius šalies registrus tvarkančio Registrų centro veiklą ir nepalikti strateginės reikšmės klausimų jo kompetencijai.

Valstybės kontrolė Teisingumo ministerijai ir Registrų centrui pateikė konkrečias rekomendacijas, kurios padėtų užtikrinti Registrų centro tvarkomų informacinių sistemų patikimumą ir saugą. Teisingumo ministerija ir Registrų centras pateikė rekomendacijų įgyvendinimo planą, kurio vykdymą Valstybės kontrolė atidžiai stebės.

Atgal į sąrašą
Į viršų