Projektus valdo JAV karinei inžinerijai kurtais standartais

2011 02 14 Šaltinis: UAB „Prototechnika“

Informacjios šaltinis: UAB “Prototechnika”

Nuspręsti, ar bendrovė sugebės kokybiškai iškepti 1.000 bandelių yra nesunku. Tačiau kaip įvertinti, ar įmonė įgyvendins jai patikėtus didelių investicijų projektus? Tokį klausimą dar devintajame dešimtmetyje iškėlė JAV Gynybos ministerija, jį prieš kelerius metus pakartojo IT sistemas kurianti Lietuvos bendrovė “Prototechnika”.

Šiemet bendrovė įgyvendino Europos regioninės plėtros fondo remiamą projektą ir įdiegė visame pasaulyje žinomą, bet Lietuvoje dar mažai taikomą projektų valdymo standartą – CMMI (angl. Capability Maturity Model Integration).

Tomas Jonušas, valdymo konsultacijų UAB “Viae Ventus” konsultantas, teigia, kad IT sprendimus užsakančios bendrovės dažnai susiduria su problemomis, kad jų projektas gali būti atliktas ne laiku, ne tiksliai, viršijant biudžetą ar visai neįgyvendintas. Spręsdama šias problemas JAV Gynybos ministerija pavedė Programinės inžinerijos institutui (angl. Software Engineering Institute) sukurti standartą, kuris paliudytų įmonės brandą, patikimumą ir gebėjimą valdyti projektus.

“Kelis dešimtmečius naudojamas ir tobulinamas CMMI standartas leidžia nustatyti įmonės brandą ir įvertinti jos gebėjimus. Įdiegti šį standartą yra pakankamai sudėtinga ir brangu, CMMI diegimas reikalauja įmonės specialistų laiko ir pastangų. Šį standartą įdiegusios bendrovės projektų kūrimo ir įgyvendinimo procesus valdo racionaliai: sumažėja klaidų, valdoma projektų rizika, užtikrinama kuriamų produktų kokybė, projektai atliekami laiku. Taip naudą gauna ir standartą įsidiegusi kompanija, ir projektų užsakovai”, – sako konsultantas T. Jonušas.

Pasak UAB “Prototechnika” vykdančiojo direktoriaus Vidmanto Narijausko, pagal šį projektą taip pat buvo įdiegtas kokybės vadybos (ISO 9001) standartas. Jį noriai diegia ir taiko Lietuvos gamybos bendrovės. Tačiau IT programas kuriančioms, projektus valdančioms ir įgyvendinančioms įmonėms toks standartas gali pagelbėti tik iš dalies – ISO nereglamentuoja projektų kūrimo ir įgyvendinimo procesų.

“Todėl nusprendėme tobulinti IT programų kūrimo procesus ir pasinaudodami Europos regioninės plėtros fondo parama įdiegėme visame pasaulyje pripažintą ir vertinamą standartą CMMI. Šis standartas apibrėžia programinės įrangos kūrimui svarbius procesus ir jų brandos lygmenis”, – sako V. Narijauskas.

Projekto “Kokybės vadybos sistemos diegimas UAB “Prototechnika” (projekto Nr.VP2-2.1-ŪM-03-K-01-066) darbai buvo vykdomi įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas” remiamą priemonę “Procesas LT”. Projekto įgyvendinimo pradžia – 2009 m. gegužės 01 d., pabaiga – 2011 m. sausio 31 d. Bendra šio projekto suma – 320.000 Lt, UAB “Prototechnika” investavo 160.000 Lt, tiek pat skyrė Europos regioninės plėtros fondas.

Atgal į sąrašą
Į viršų