Pristatomas “Mažvydo katekizmas” Lietuvos IT pasaulyje – COBIT metodikos leidimas lietuvių kalba

2011 11 21 Šaltinis: ISACA Lietuvos skyrius

Informacijos šaltinis: ISACA Lietuvos skyriusLapkričio 23 d. Vilniuje, konferencijoje, organizuojamoje Informacinių sistemų audito ir valdymo asociacijos ISACA Lietuvos skyriaus, bus pristatytas COBIT (angl. Control objectives for information and related technologies) metodikos leidimas lietuvių kalba.

COBIT metodika pasaulyje yra taikoma jau 15 metų ir yra visuotinai pripažintas IT valdymo ir vidaus kontrolės instrumentų rinkinys, leidžiantis vadovams sumažinti trūkumus, atsižvelgiant į kontrolės reikalavimus, techninius aspektus ir veiklos riziką, bei informuoti suinteresuotąsias šalis apie tokį kontrolės lygį.

“Dažno IT vadovo galvos skausmas – kaip investuojant į techninę ir programinę įrangą užtikrinti darnią aplinkos veiklą, kaip paruošti strategiją, kur visos investicijos tiksliai suderintos, kaip atlikti stebėseną ir vertinimą… Ieškant atsakymų į šiuos klausimus ir buvo sukurta COBIT metodika”, – teigia dr. Vilius Benetis, CISA, CRISC, ISACA Lietuvos skyriaus pirmininkas.

Kaip teigiama COBIT metodikoje, ši praktika yra pagrįsta bendru ekspertų sutarimu, daugiau akcentuojant kontrolę, mažiau – vykdymą. COBIT padeda sukurti vidaus kontrolės sistemą, susiedama veiklos tikslus su IT tikslais, susistemindama IT veiklas į visiems priimtiną procesais pagrįstą modelį, identifikuodama pagrindinius IT išteklius, kurie turi būti efektyviai valdomi, aprašydama skirtas pasiektiems tikslams vertinti metrikas ir brandos modelius bei nustatydama veiklos ir IT procesų savininkų atsakomybę.

Konferencijos dalyviai bus supažindinti su šia metodika grįstų geriausių IT valdymo praktikų taikymo lietuvių kalba galimybėmis, pagrindiniais COBIT naudojimo būdais informacijos saugumui valdyti (pranešėjas Paulius Petrėtis, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, UAB “VORAS Consulting” direktorius, ISACA Lietuvos skyriaus rinkodaros ir komunikacijų direktorius), IT valdymui optimizuoti, praktiniais COBIT taikymo Lietuvoje ir kitose šalyse pavyzdžiais (pranešėjas Martynas Daugirdas, CISA, UAB “Ernst & Young Baltic” IT ir rizikos valdymo konsultacijų darbo grupės vadovas, ISACA narys).

Pranešimus taip pat skaitys renginio partnerių – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos bei Valstybės kontrolės – atstovai. Valstybės kontrolės Informacinių sistemų ir infrastruktūros audito departamento direktorius dr. Dainius Jakimavičius, CGEIT, pristatys COBIT brandos modelių taikymą siejant organizacijos veiklą su IT, parenkant ir diegiant organizacijoje COBIT IT valdymo praktikas, optimalius IT valdymo sprendimus. Valstybės kontrolės Informacinių sistemų ir infrastruktūros audito departamento Informacinių sistemų audito skyriaus vedėja Živilė Kindurytė pranešime akcentuos COBIT naudojimą atliekant IT auditus, pasidalins, į ką kreipia dėmesį valstybiniai auditoriai, kaip parenkami tam tikri audituojami procesai ar vertinimo kriterijai.

Vertindamas konferencijos svarbą Lietuvos IT srities vystymuisi, sveikinimo žodį tars Lietuvos Respublikos Seimo kancleris Jonas Milerius.

Tarptautinės ICASA asociacijos Lietuvos skyrius ne tik populiarina COBIT standartą, bet ir padeda specialistams siekti CISA, CISM, CGEIT, CRISC sertifikacijos bei siekia užtikrinti ir gerinti šalyje atliekamo IT audito ir saugos valdymo kokybę.

Konferencijos auksinis rėmėjas UAB “BAIP” yra profesionali kritinės IT infrastruktūros paslaugų bendrovė, kurios veikla apima IT infrastruktūros strategijos ir architektūros sprendimus, jiems įgyvendinti reikalingos programinės ir kompiuterinės įrangos tiekimą, IT saugos ir kritinės IT infrastruktūros aptarnavimo paslaugas pagal nuosavą paslaugų teikimo metodiką CIMF. Bendrovė bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, vykdo bendrus projektus, aktyviai dalyvauja kuriant Nacionalinės kibernetinės saugos strategiją Lietuvoje ir palaiko ryšius su EGI (European Grid Infrastructure) organizacija.

Apie kitus konferencijos rėmėjus ir partnerius rasite čia: www.cobit.lt/remejai

Konferencija vyks Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų 2 a. konferencijų salėje.

Registracija bei informacija apie renginį – http://www.cobit.lt/

Atgal į sąrašą
Į viršų