Priimta ES direktyva dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose

2014 05 23 Šaltinis: Elektronika.lt
Informacijos šaltinis: Elektronika.lt

Nuo š. m. gegužės 26 d. įsigalios nauja Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose. Valstybės narės direktyvos nuostatas turės perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2018 m. lapkričio 27 d.

„Pagal naująją direktyvą bus sukurtas Europos elektroninių sąskaitų standartas. Jo taikymas padės sumažinti perkančiųjų organizacijų išlaidas viešiesiems pirkimams, paspartins atsiskaitymus su tiekėjais, sumažins biurokratinę naštą, pagerins aplinkosauginę situaciją“, – vardino direktyvos privalumus ūkio viceministrė Rasa Noreikienė. – Elektroninių sąskaitų naudojimas bus svarbus žingsnis link visiškai elektroninio viešųjų pirkimų proceso“.

Europos elektroninių sąskaitų standartą sukurs Europos standartizacijos organizacija, o Europos Komisija paskelbs šį standartą Europos Sąjungos (ES) oficialiajame leidinyje ne vėliau kaip 2017 m. gegužės 27 d.

Perkančiosios organizacijos privalės priimti elektronines sąskaitas faktūras, atitinkančias naująjį Europos elektroninių sąskaitų standartą.

Vieningo elektroninių sąskaitų standarto taikymas padės sumažinti patekimo į bendrą ES viešųjų pirkimų rinką kliūtis, kurios atsiranda dėl nepakankamo elektroninėms sąskaitoms taikomų techninių reikalavimų ar standartų suderinamumo. Kartu tai paskatins visiškai elektroninio viešojo pirkimo proceso kūrimą ir papildys nuo 2014 m. balandžio 17 d. įsigaliojusių naujų ES Viešųjų pirkimų direktyvų nuostatas dėl perėjimo prie komunikavimo elektroninėmis priemonėmis viešuosiuose pirkimuose, t. y. skelbimų, konkursų sąlygų ir tiekėjų pasiūlymų pateikimo elektronine forma.

Pasak viceministrės, Europos Komisijos vertinimu, jei vykdant viešuosius pirkimus visoje ES būtų naudojamos elektroninės sąskaitos, būtų galima sutaupyti iki 2,3 mlrd. EUR viešiesiems pirkimams išleidžiamų lėšų. Šiuo metu Europoje elektroninės sąskaitos naudojamos gana retai – jos sudaro tik 4–15 proc. visų sąskaitų.

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu buvo skiriamas ypatingas dėmesys Europos Komisijos pateiktam pasiūlymui dėl Direktyvos dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose. Šis teisės aktas buvo apsvarstytas ES Tarybos Viešųjų pirkimų darbo grupėje, o 2013 m. gruodžio mėn. ES Konkurencingumo Taryboje dėl jo buvo pasiektas bendras sutarimas.

Siekiant užtikrinti pakankamai laiko techniškai pasirengti elektroninių sąskaitų naudojimui, naujoji direktyva valstybėms narėms leidžia nustatyti dvejopą jos įgyvendinimo terminą. Valstybės narės gali nustatyti, kad centrinio administravimo perkančiosios organizacijos ir centrinės perkančiosios organizacijos privalės priimti europinį standartą atitinkančias elektronines sąskaitas ne vėliau kaip po 18 mėnesių nuo minėto standarto paskelbimo, o likusios perkančiosios organizacijos – ne vėliau kaip po 30 mėnesių.

Atgal į sąrašą
Į viršų