Per 80 tūkst. Lietuvos įmonių penktadienį pradės testuoti PVM sąskaitų faktūrų ir elektroninių važtaraščių sistemas

2016 09 21 Šaltinis: Elektronika.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad rugsėjo 23–28 dienomis testavimo darbams atveria Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninį PVM sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemius. VMI prašo visų būsimų i.SAF ir i.VAZ vartotojų (tiek įmonių, tiek gyventojų) pasinaudoti galimybe praktiškai išbandyti sistemas, pateikti važtaraščių ir/ar PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis. Šiuos darbus padės atlikti VMI parengtos „žingsnis po žingsnio“ instrukcijas, kurias lengvai galima rasti VMI interneto svetainės www.vmi.lt i.MAS skyriuje.

Beveik savaitę truksiantis testavimas padės mokesčių mokėtojams sklandžiau pasirengti PVM sąskaitų faktūrų ir važtaraščių duomenų teikimui nuo spalio 1 d.: nuo šios dienos visi šalies PVM mokėtojai apmokestinamieji asmenys Mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu kas mėnesį arba kas pusmetį (priklausomai, nuo turimo mokestinio laikotarpio) turės pateikti PVM sąskaitų faktūrų tam tikrus duomenis (prekių ar paslaugų kiekius, sumą, pirkėjo duomenis ir pan.), o krovinį vežančios kompanijos turės informuoti administratorių apie krovinio siuntėjo/gavėjo/vežėjo pavadinimą ir kodą, krovinio išsiuntimo datą ir laiką, pakrovimo ir iškrovimo adresą, kiekius ir kitą informaciją, nurodomą krovinio važtaraštyje.

Bandomasis PVM sąskaitų faktūrų projektas, kurio metu nuo 2015 metų pavasario kai kurios šalies įmonės per deklaravimo sistemą teikė duomenis apie PVM registrus, parodė, kad projekte dalyvavusių įmonių deklaruotas PVM išaugo beveik 18 procentinių punktų (arba 65,6 mln. Eurų) daugiau, nei visų PVM mokėtojų. Tikimasi, kad startavus i.SAF ir i.VAZ ne tik mažės administracinė našta mokesčių mokėtojams (preliminarios PVM deklaracijos, duomenų teikimo automatizavimas, popierinių dokumentų atsisakymas), bet ir smarkiai mažės nepaskaitomos ekonomikos mastas, o sukčiavusios įmonės nebeteks konkurencinio pranašumo prieš sąžiningas kompanijas. Testavime dalyvausiantys mokesčių mokėtojai prie i.MAS portalo galės prisijungti rugsėjo 23 d. nuo 10 val. ryto, adresu https://imas.vmi.lt.

„i.SAF ir i.VAZ posistemių testavimas – itin svarbus pasirengimo naujam VMI ir mokesčių mokėtojų bendravimo būdui etapas. Norime, kad mokesčių mokėtojai iš anksto įvertintų i.MAS portalo aplinką ir funkcionalumus, pabandytų pateikti reikiamus duomenis bei informuotų VMI apie pastebėtus trūkumus. Suprantame, kad mokesčių mokėtojai turi nedaug laiko pasiruošti naujoms mokestinėms prievolėms, todėl VMI jau dabar nori akcentuoti, kad nebus jokių baudų ar kitų sankcijų dėl netyčinių klaidų ar vėlavimo“, – i sako I.SAF ir i.VAZ posistemių sukūrimo projekto vadovė Virginija Ginevičienė.

VMI primena, kad smulkus verslas jokių papildomų išlaidų nepatirs: tiek PVM sąskaitų faktūrų duomenis, tiek ir važtaraščių informaciją galima bus pateikti „online“ režimu i.MAS sistemoje. Didesnės kompanijos turėjo ar turės investuoti lėšų pritaikyti savo sistemas automatiniam duomenų perdavimui Mokesčių inspekcijai.

VMI mokesčių mokėtojams rekomenduoja prieš pradedant testavimo darbus bei ruošiantis spalio 1 dienos pokyčiams peržiūrėti parengtą vaizdo medžiagą – i.VAZ, i.SAF ir i.MAS naudotojų mokymus „žingsnis po žingsnio“ bei atmintines. Mokymų įrašai publikuojami VMI interneto svetainėje, adresu https://www.vmi.lt/renginiai/, „E.seminarų įrašai“, o visa informaciją apie i.MAS – http://www.vmi.lt/cms/i.mas.

„Mokesčių mokėtojams svarbu žinoti ir tai, kad testavimo metu Mokesčių inspekcijai pateikta informacija nebus vertinama, analizuojama ar skelbiama. Testavimas baigsis rugsėjo 28 d., o pateikta testinė informacija bus išvalyta. Tačiau mokesčių mokėtojų patogumui išsaugosime jų prisijungimo duomenis, kad šios procedūros nebereikėtų kartoti iš naujo“, – pažymi V. Ginevičienė. Testavimo metu pastebėjus kritinių klaidų, apie jas galima pranešti bendruoju el. pašto adresu imas.klaidos@vmi.lt(pateikus informaciją šiuo el. pašto adresu, individualūs atsakymai nebus teikiami).

VMI su VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) yra pasirašiusi dvi finansavimo sutartis dėl i.MAS minimų posistemių sukūrimo: i.VAZ projekto įgyvendinimui skirta 1,66 mln., i.SAF projekto įgyvendinimui – 2,86 mln. eurų ES lėšų. VMI tapo pirmąja institucija iš visų pretenduojančių, su kuria pasirašytos finansavimo sutartys pagal ES struktūrinių fondų investicinės programos „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“.

Atgal į sąrašą
Į viršų