Paskelbta nauja 2008-2009 m. Pasaulio informacinių technologijų ataskaita

2009 04 02 Šaltinis: Elektronika.lt
Informacijos šaltinis: Elektronika.lt

Pagal Pasaulio ekonomikos forumo pasaulinę IT naudojimo 2008 – 2009 metais ataskaitą, iš 134 šalių Lietuva užima 35 vietą.

Informacinių technologijų naudojimo indeksas (angl. Networked Readness Index) nustato šalių pasirengimą naudoti IRT. Apskaičiuojant indeksą, atsižvelgiama į tris sudedamąsias dalis: bendrą verslo, reguliavimo ir infrastruktūros aplinką IRT; gyventojų, verslo, valdžios pasiruošimą naudoti IRT; realų IRT naudojimą. Pirmą kartą ataskaita buvo parengta 2001 metais, publikuojama kasmet.

Ataskaitoje nurodoma, kad pagal IRT aplinką Lietuva 40 vietoje, pasiruošimą naudoti IRT – 44, realų IRT naudojimą – 32 vietoje.

E. dalyvavimo indeksas parodo valstybės teikiamas informacijos ir paslaugų, skirtų įtraukti piliečius į viešąją politiką, kokybę ir naudingumą. Lietuvos e. dalyvavimo rodiklis – 19 vieta.

Ataskaitą rengia Pasaulio ekonomikos forumas kartu su INSEAD, tarptautine verslo mokykla, finansuojant „Cisco“.

Atgal į sąrašą
Į viršų