Pasirengimas i.VAZ startui: svarbu atlikti sistemų adaptavimo darbus

2016 09 13 Šaltinis: Elektronika.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad i.VAZ posistemio startui besiruošiantys mokesčių mokėtojai VMI interneto svetainėje, adresu http://www.vmi.lt/cms/i.vaz, gali rasti atnaujintą XML struktūros aprašą ir aprašo specifikacijas. Standartizuoto duomenų pateikimo formato XML, kurį mokesčių mokėtojai naudos važtaraščių duomenų teikimui į i.VAZ, versija atnaujinta įvertinus pirminių testavimo darbų rezultatus. Jie rodo, kad dabartinė XML struktūros versija yra tinkama verslui pradėti savo sistemų pritaikymo darbus, susijusius su važtaraščių duomenų teikimu į i.VAZ. Visiems mokesčių mokėtojams atverti i.VAZ posistemį testavimui numatoma rugsėjo antroje pusėje.

„Pirminiam i.VAZ posistemio funkcijų testavimui pasitelkėme ribotą skaičių aktyviai logistikos veiklą vykdančių bendrovių. Atlikti realūs žiniatinklio paslaugų (angl. Webservice) testavimo darbai rodo, kad XML struktūra yra tinkama naudoti. Atnaujintoje versijoje esminių pokyčių nėra – papildyti keli laukų aprašymai ir numatytas minimalus laukų ilgis – t. y. kad nebūtų perduodami tušti laukai, kurie pagal reikalavimą turėtų būti užpildyti“, – sako i.VAZ posistemio sukūrimo projekto vadovas Žilvinas Germanavičius, skatindamas verslo atstovus jau dabar savo kompiuterines sistemas duomenų teikimui į i.VAZ pritaikyti pasinaudojant atnaujinta XML struktūros versija. Pažymėtina, jog jau kitą savaitę VMI viešai paskelbs i.VAZ žiniatinklio paslaugų specifikaciją, skirtą šių paslaugų viešam testavimui, kuriame galės dalyvauti visi pageidaujantys. Svarbu tai, kad verslo subjektams, kurie pasirengs integraciją su šia testavimo aplinka, spalio 1 d. tereiks pakeisti integracijų adresą ir sulaukti teisingo i.MAS portale automatiškai išduodamo autentifikavimosi sertifikato, kad duomenys iš jų sistemų būtų sėkmingai teikiami į VMI.

VMI primena, kad nuo spalio 1 d. važtaraščių duomenis į i.VAZ bus galima teikti 3 būdais:

1. Važtaraščio duomenų suvedimas rankiniu būdu „online“. Šis būdas patogiausias tiems mokesčių mokėtojams, kurie per dieną išrašo nedaug važtaraščių ir tiems, kurie nenaudoja kompiuterinių apskaitos programų. Teikdami duomenis šiuo būdu, mokesčių mokėtojų atsakingi asmenys galės supildyti popierinio važtaraščio duomenis „online“ arba iš karto išsirašyti e.važtaraštį arba naudoti jį kaip popierinį (numatyta atsispausdinimo funkcija). Šiuo atveju papildomas kompiuterinių sistemų parengimas nereikalingas.

2. Nuosavomis kompiuterinėmis apskaitos programomis išrašomų važtaraščių duomenų teikimas rankiniu būdu įkeliant iš anksto suformuotas rinkmenas. Šis būdas aktualus tiems mokesčių mokėtojams, kuriems, įvertinus bendrovės logistikos procesus, yra paprasčiau parengti važtaraščių duomenų rinkmenas savo kompiuterinėse sistemose iš anksto ir rankiniu būdu įkelti į i.VAZ posistemį. Šie mokesčių mokėtojai, pasitelkdami XML struktūrą, turėtų savo sistemas pritaikyti tik i.VAZ duomenų rinkmenos suformavimui. Tokiu atveju, mokesčių mokėtojas XML formatu savo kompiuteryje išsisaugotą failą įkels rankiniu būdu prisijungęs prie i.VAZ posistemio ir pasirinkęs funkciją „Įkelti rinkmeną“.

3. Pateikti važtaraščių duomenis pasinaudojant žiniatinklio paslaugomis. Pasinaudojant žiniatinklio paslaugomis (angl. Webservice) duomenys iš mokesčių mokėtojų kompiuterinių programų į i.VAZ posistemį bus perduodami tiesiogiai – t. y. be žmogaus įsikišimo. Šį būdą tikslingiausia rinktis tiems mokesčių mokėtojams, kurie išrašo itin didelius kiekius važtaraščių, taip išvengiant rankinio duomenų teikimo į posistemį ir taupant laiką. Siekiant mokesčių mokėtojo ir VMI sistemų integracijos, būtina pritaikyti sistemą ne tik i.VAZ XML struktūros rinkmenos suformavimui, tačiau ir automatiniam šios rinkmenos persiuntimui į i.VAZ.

Pažymėtina tai, kad tiek įkeliant iš anksto suformuotas rinkmenas, tiek perduodant duomenis automatiškai, pasinaudojant žiniatinklio paslaugomis, mokesčių mokėtojai naudos vieną ir tą pačią XML struktūros versiją.

VMI atkreipia verslo atstovų, nuo spalio 1 d. teiksiančių išrašomų važtaraščių duomenis į i.VAZ posistemį, dėmesį į tai, jog pasiruošimo etape labai svarbu įvertinti savo logistikos procesus, išrašomų važtaraščių kiekį ir tinkamai apsispręsti dėl važtaraščių duomenų teikimo būdo. „Posistemio kūrėjų atlikta potencialių i.VAZ naudotojų apklausa rodo, kad kol kas populiariausi duomenų teikimo būdai, kuriems reikalinga XML struktūros rinkmena: 33 proc. respondentų ketina teikti važtaraščių duomenis rankiniu būdu įkeliant iš anksto suformuotą savo sistemose išrašytų važtaraščių rinkmeną, beveik 28 proc. – pasinaudojant žiniatinklio paslaugomis. Dar 26 proc. respondentų rengiasi rankiniu būdu pildyti „online“ formą i.VAZ portale. Likusi dalis teigia kol kas neapsisprendusi“, – sako i.VAZ posistemio sukūrimo projekto vadovas Žilvinas Germanavičius, pažymėdamas, kad verslo bendrovės turės galimybę naudoti kelis duomenų perdavimo į i.VAZ būdus ir juos derinti tarpusavyje, pavyzdžiui, dalį važtaraščių duomenų pateikti per rinkmenas, dalį – išsirašyti „online“.

VMI primena, kad visa naujausia ir aktualiausia informacija publikuojama VMI interneto svetainėje i.VAZ skiltyje, adresu http://www.vmi.lt/cms/i.vaz. Joje mokesčių mokėtojai ras naujausią i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo ir jo specifikacijos versiją, taip pat duomenų teikimo į i.VAZ taisykles, teisinį reglamentavimą, publikuojamus atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK).

Atgal į sąrašą
Į viršų