Nustatyta prognozuojama elektros energijos rinkos kaina 2020 metams

2019 10 16

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi praėjusių 12 mėnesių biržoje susiformavusią vidutinę faktinę elektros energijos kainą, pagalbiniais instrumentais bei dvišalėmis sutartimis suprekiautos elektros energijos kiekius ir kainas, nustatė 5,076 ct/kWh prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą 2020 metams.

Palyginus su prognozuota kaina 2019-iems metams (4,348 ct/kWh), prognozuojama elektros energijos rinkos kaina 2020-iems metams didėja 16,74 proc.

Esminės priežastys, lėmusios kainos augimą, yra didesnė apyvartinių taršos leidimų (ATL) kaina, dėl ko pabrango iš taršių gamybos šaltinių gaminama elektros energija, taip pat 2019 m. tam tikrais laikotarpiais vykę linijų pralaidumų arba gamybos pajėgumų apribojimai dėl gedimų, remontų, oro sąlygų ir kt.

Ateinantiems kalendoriniams metams nustatyta prognozuojama elektros energijos rinkos kaina bus naudojama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetui suformuoti ir apskaičiuoti visuomeninę elektros energijos kainą.

Galutinė elektros energijos kaina buitiniam vartotojui susideda iš:

  • įsigijimo kainos;
  • viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
  • sisteminių paslaugų kainos;
  • perdavimo paslaugos kainos;
  • skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
  • tiekimo kainos.

Taryba ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 30 d. nustatys visas elektros energijos kainos dedamąsias ir patvirtins elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie galios nuo 2020 m. sausio 1 d.

Šaltinis: Elektronika.lt

Atgal į sąrašą
Į viršų