Nuo birželio – nauja Mokesčių apskaitos informacinė sistema

2011 05 23 Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija

Informacijos šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija 

Įdiegus naują mokesčių apskaitos sistemą, įmokų kodų sąrašas sutrumpės 13,5 karto. Sutrumpėjusio įmokų kodų sąrašo naudą pajus ir mokesčių mokėtojai

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Vilniaus AVMI) informuoja, kada nuo birželio pradžios Valstybinė mokesčių inspekcija pradės naudotis nauja Mokesčių apskaitos informacine sistema (toliau – MAIS). Pagrindinė informacija apie naująją sistemą skelbiama VMI interneto svetainėje http://www.vmi.lt/, skyrelyje “Mokesčių apskaitos informacinė sistema”.

Įdiegus MAIS, mokesčiai ir kitos sumos bus administruojamos centralizuotai bei bus sukurtos mokesčių mokėtojų laiką taupančios elektroninės paslaugos, susijusios su mokesčių ir kitų sumų apskaita, nepriemokų išieškojimu, mokesčių mokėtojų įregistravimu/ išregistravimu. Be to, sąsajos su kitų institucijų informacinėmis sistemomis leis VMI efektyviai koordinuoti juridinių asmenų likvidavimo procedūras.

“Pradėjus veikti MAIS, įsigalios naujas, daug trumpesnis, įmokų kodų sąrašas – iš šiuo metu esančių per 1,5 tūkst. liks tik 110, ir tas pats kodas bus skirtas tiek mokesčiui, tiek atitinkamo mokesčio delspinigiams, tiek įmokoms pagal patikrinimo aktus sumokėti,”– teigia Vilniaus AVMI viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas, Marius Žemgulis, akcentuodamas, kad keičiasi tik VMI administruojamų mokesčių įmokų kodai. Kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodai nesikeičia.

Įmokos kodas – 1001 – skirtas deklaruojamiems mokesčiams sumokėti (pvz., pelno, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto, aplinkos teršimo ir kt. mokesčiams sumokėti), išskyrus tik tam tikriems mokesčiams: privalomojo sveikatos draudimo, gyventojų pajamų, žemės, akcizų už mokestinio laikotarpio dešimtadienius ir kt. Atskiri įmokos kodai numatyti nedeklaruojamiems mokesčiams: nekilnojamojo turto mokesčio avansinei įmokai, įmokoms į Garantinį fondą ir kt.

“Sutrumpėjusio įmokų kodų sąrašo naudą pajus ir mokesčių mokėtojai – jiems reikės mažiau pildyti mokėjimų nurodymų. Ypač tai aktualu akcizų mokėtojams, kuriems vietoj 57 akcizų tarifų kodų liks tik vienas,”- teigia Marius Žemgulis, pažymėdamas, kad, be optimizuoto įmokų kodų sąrašo naudos, mokesčių mokėtojai pajus ir kitus privalumus – bus centralizuota mokesčių mokėtojo apskaitos kortelė, mokesčių apskaitai taikomas kaupimo principas, o mokesčių balansas bus matomas realiu laiku.

Akcentuotina, kad keičiasi mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymas: pirmiausiai padengiamos mokesčių prievolės, pradedant nuo anksčiausių pagal mokėjimo prievolės sumokėjimo datą susidariusių prievolių. Jeigu yra kelios vienodo termino prievolės – pradedama nuo mažiausios sumos. Po to bus dengiamos palūkanos, padidintos palūkanos, pradedant nuo anksčiausiai susidariusios nepriemokos. Ir tik tuomet, jei mokesčių mokėtojas turi nesumokėtų baudų, bus padengiamos baudų prievolės ir, galiausiai, padengiami delspinigiai, pradedant nuo delspinigių, susidariusių pagal anksčiausiai užbaigtas mokėjimo prievoles.

Iki šiol nebuvo automatizuota mokestinių paskolų apskaita, todėl nebuvo galimybių mokesčių mokėtoją operatyviai informuoti apie neapmokėtos mokestinės paskolos likutį ir pan. Naujojoje MAIS įdiegta automatizuota pagal mokestinės paskolos sutartis atidėtų ar išdėstytų įmokų apskaita, todėl mokesčių mokėtojas nedelsiant bus informuojamas apie neapmokėtą likutį pagal mokestinės paskolos sutartį, pradelstus mokėjimus, apskaičiuotų palūkanų dydį ir kt.

Įdiegus MAIS, keisis ir nepriemokų išieškojimo tvarka. Iki šiol mokesčių administratorius nepriemokų išieškojimą vykdė su kiekvienu mokesčių mokėtoju atskirai. Tokia pati situacija buvo ir su mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų išieškoti mokestinę nepriemoką panaikinimu. MAIS‘e sprendimų panaikinimas galimas vienu metu visiems mokėtojams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme numatytas sąlygas (pasibaigia mokestinė prievolė, sueina mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas). Naujoji MAIS leis automatizuoti nepriemokų išieškojimo paslaugų apdorojimą ir pateikimą mokėtojui. Priminimus apie pareigą sumokėti mokesčius, šiuo metu siunčiamus klasikiniu paštu, pakeis pranešimai mokesčių mokėtojui apie kiekvieną pradelstą sumokėti prievolę, kurie bus siunčiami el. paštu.

VMI primena, kad visą informaciją mokesčių klausimais teikia VMI Mokesčių informacijos centro specialistai telefonu 1882.

Apie Valstybinę mokesčių inspekciją:

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI), vykdydama įstatymų jai pavestas funkcijas, yra atsakinga už 23 mokesčių administravimą. Pagrindiniai mokesčiai – pelno mokestis, pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, akcizo mokestis. VMI sistemą sudaro šios biudžetinės įstaigos: centrinis mokesčių administratorius – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) – ir vietos mokesčių administratoriai – apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos. VMI teikia paslaugas ir konsultacijas visais mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo klausimais, rengia mokesčių įstatymų komentarus, mokesčių deklaracijas bei jų užpildymo tvarkas, vykdo mokesčių mokėtojų kontrolę, išieško laiku nesumokėtus mokesčius, grąžina pajamų mokesčio permokas, atlieka kitas įstatymų numatytas funkcijas. VMI veikia elektroninio deklaravimo sistema, leidžianti šalies mokesčių mokėtojams internetu pildyti ir pateikti deklaracijas, taip pat teikia daug kitų elektroninių paslaugų. Nuo 2006 m. balandžio 1 d. VMI veikia Mokesčių informacijos centras, kurio specialistai trumpuoju telefonu 1882 konsultuoja visos Lietuvos gyventojus ir įmones gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų,, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto, pelno bei socialinio mokesčio klausimais, informuoja apie pajamų ir turto deklaravimą, apie mokestinių procedūrų vykdymą bei teikia bendrąją informaciją apie VMI. Daugiau galima sužinoti interneto svetainėje http://www.vmi.lt/.

Atgal į sąrašą
Į viršų