Naujas apskaitos standartas IFRS 16 (TFAS 16). Kas keičiasi nuo 2019 m. ir kaip pasiruošti?

2018 11 23

Šaltinis: Softera.lt

Nuo 2019 m. sausio 1 d. privataus sektoriaus įmonių, kurios savo finansines ataskaitas rengia pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), laukia pokyčiai. Keisis TFAS standartas 16 „Nuoma“, geriau žinomas kaip IFRS 16. Didžiausią pokytį pajus akcijų biržose listinguojamos, stambios užsienio įmonių grupių antrinės bendrovės, didžiosios lietuviško kapitalo įmonių grupės, kurios nuomoja bet kokį turtą (patalpas, automobilius, įrangą, žemę, pan.) ir šiandien jį apskaito pagal dabar galiojančias TFAS ir VAS nuostatas.

Išimtis taikoma tokioms nuomos sutartimis, kurių terminas yra 12 mėn. arba trumpesnis, arba turtas yra mažavertis.

Reikšmingai keisis dvi finansinės ataskaitos – buhalterinis balansas ir pelno / nuostolių ataskaita. Dabar paprastos nuomos sąnaudos keliauja į pelno (nuostolio) ataskaitą ir balansui įtakos nedaro. Pasikeitus standartams, nuoma (angl. operating lease) bus traukiama į apskaitą kaip ir finansinis lizingas (angl.finance lease) ir lizingo atveju įmonės balanse bus įrašoma skola.

Kada įsigalios naujas standartas?

Naujas standartas taikomas ataskaitiniams laikotarpiams, kurie prasideda 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau. Įmonės, kurių finansiniai metai baigsis 2019 m. gruodžio 31 d., rengdamos 2019 m. finansines ataskaitas jau privalės taikyti TFAS 16 standarto nuostatas.

Kaip pasiruošti pokyčiams?

 Artėjant 2019-iems, įmonėms rekomenduojama:

  • Peržiūrėti nuomos sutarčių portfelį, sudaryti veiklos planą ir suburti komandas viduje, kurios įvertins naudojamą nuomojamą turtą ir su juo susijusias nuomos sutartis.
  • Konsultuotis su bankais, audito specialistais ir kitais paslaugų tiekėjais, siekiant sklandžiai pereiti prie naujų standartų.
  • Įmonių akcininkus, kreditorius, tiekėjus ir susisijusius darbuotojus supažindinti su pokyčiais.
  • Įsigaliojus naujiems standartams svarbu kokybiškai aprašyti apskaitos politiką ir atskleisti kitą informaciją finansinėse ataskaitose.
  • Peržiūrėti su bankais suderintus rodiklius, teikti papildomą informaciją.
  • Gali reikėti adaptuoti apskaitos programas arba įsidiegti naujus įrankius, padėsiančius vesti apskaitą pagal TFAS 16 reikalavimus.

Kokia nauda?

Pripažįstant vienodus įsipareigojimus visoms nuomos sutartims iš esmės suteikiama daugiau informacijos apie bendrovės finansinę padėtį, didinamas informacijos apie įmonės finansinius svertus ir kapitalo grąžą skaidrumas.

Kuo galime Jums padėti?

Softera yra parengusi specializuotą veiklos nuomos apskaitai pagal IFRS 16 reikalavimus skirtą sprendimą  – Soft4Lessee, padedantį sklandžiai pereiti prie naujų standartų. Soft4Lessee jau sėkmingai naudoja daugiau nei 15 kompanijų visame pasaulyje.

Atgal į sąrašą
Į viršų