Nauja sistema įstaigoms palengvina ir atpigina keitimąsi informacija

2012 05 09 Šaltinis: UAB „Prototechnika“

Informacijos šaltinis: UAB „Prototechnika“

Gegužės pradžioje baigtas įgyvendinti projektas “Moksliniai tyrimai, skirti VDAS sistemos sukūrimui”, kuris organizacijoms palengvina keitimąsi informacija. Sukurta sistema leis Lietuvos įmonėms taupyti laiką ir pinigus, kurie eikvojami keičiantis duomenimis. Projektą vykdė verslo, buhalterinės apskaitos bei personalo valdymo programas kurianti sostinės UAB “Prototechnika” ir partnerė UAB “Coral Solutions”.

Daugelis organizacijų tarpusavyje kasdien keičiasi įvairios rūšies informacija: sąskaitomis, prekių užsakymais ir kt. Dažniausiai tokios informacijos surinkimas atliekamas rankiniu ar pusiau automatizuotu būdu, o surinkta informacija publikuojama ar adresatams pateikiama popieriniu pavidalu, elektroninio ryšio, internetinės sklaidos priemonėmis. Dirbant tokiu modeliu informacijos apsikeitimas užtrunka ilgai, padidėja rizika pateikti klaidingą informaciją. Šioms problemoms spręsti buvo sukurtas verslo duomenų apsikeitimo sistemos (VDAS) prototipas.

Sukurta sistema padės automatizuotai keistis duomenis tarp įmonių, priims duomenis ir perduos kitam abonementui aprašytu formatu bei užtikrins duomenų saugumą. Tokia sistema Lietuvos įmonėms leis sumažinti laiko sąnaudas ir finansinius resursus vykdant duomenų apsikeitimą.

Iš dalies ES finansuojamo projekto įgyvendinimo metu buvo atliekami tyrimai bei vykdyta technologinė plėtra. Jos metu buvo ieškoma efektyviausio sprendimo, kuris tenkintų įmonių poreikius, palengvintų duomenų apsikeitimą bei mažintų klaidų riziką. Projekto įgyvendinimo metu buvo įvykdytas konceptualaus produkto savybių nustatymas, sistemos projektavimo ir sistemos (prototipo) kūrimo darbai.

Šis projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto “Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra” įgyvendinimo priemonę “Intelektas LT” (projekto nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-01-090).

Projekto biudžete buvo nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –1 939 484 Lt. Iš ES Europos regioninės plėtros projektui finansuoti sutartyje buvo numatyta iki 1 047 016 Lt. Projekto vykdytojas UAB “Prototechnika” ir partneris UAB “Coral Solutions” projektui įgyvendinti įsipareigojo skirti ne mažiau nei 892 468 Lt.

Projektas buvo pradėtas 2009 m. kovo 2 d. ir baigtas 2012 m. gegužės 2 d.

Atgal į sąrašą
Į viršų