Mokymų projekte dalyvaujančių IRT įmonių tikslas – lyderystė rinkoje

2012 03 16 Šaltinis: Asociacija Infobalt

Informacijos šaltinis: asociacija “INFOBALT”

Po vasario mėnesį vykusių asociacijos “INFOBALT” projekto mokymų dvi IRT įmonės galės pasinaudoti profesionaliomis žiniomis, kaip siekti lyderystės rinkoje. UAB “Prime People” darbuotojai, atsakingi už žmogiškuosius išteklius, š. m. sausio 5–6 d. dalyvavo mokymuose “Lyderiavimas ir partnerystė”, kurių tikslas – ne tik išmokti atpažinti lyderio potencialą, bet ir ugdyti savąjį. O UAB “Terra IT” darbuotojai š. m. sausio 11–14 d. vyko į kasmetinę mokomųjų technologijų parodą-konferenciją “BETT 2012” Londone, kur be įgytų aktualių žinių, partnerių ir klientų, atliko analizę, kaip siekiant tvirtų pozicijų pateikti save užsienio rinkose.

UAB “Prime People” mokymų pasirinkimą nulėmė šiuolaikinių įmonių poreikis ugdyti darbuotojų lyderio savybes. Pasak bendrovės direktorės Aušros Delonaitės, lyderystės tema šiuo metu populiari, tačiau dar nepakankamai išgvildenta ir įdomi savo įvairiapusiškumu. Nemažai darbuotojų turi lyderio potencialą, kuris gali būti ugdomas ir išnaudojamas jų tiesioginėje veikloje, jiems dar nesant vadovais. Todėl kiekvienai verslo sėkmės siekiančiai įmonei svarbu skatinti pasireikšti dirbančiųjų lyderio savybes – prisiimti atsakomybę, rodyti iniciatyvą ir motyvuoti kitus.

Svariu argumentu pasirinkti šią temą taip pat tapo mokymų “Lyderiavimas ir partnerystė” lektorės Eglės Pelienės – bendravimo ir vadybos komunikacijos specialistės – kompetencija ir ilgametė patirtis. “Siųsdami darbuotojus į šiuos mokymus turėjome kelis tikslus – mokymai turėjo suteikti darbuotojams daugiau profesionalios informacijos apie lyderystę, supažindinti su šiuolaikiniu požiūriu į lyderius ir ugdyti darbuotojų gebėjimą atpažinti lyderio potencialą. Taip pat – padėti darbuotojams ugdyti savo lyderiavimo įgūdžius. E. Pelienės vedami mokymai atitiko keliamus tikslus: dalyviai buvo supažindinti su naujomis asmenybės pažinimo teorijomis bei požiūriais į lyderystę”, – pasakoja A. Delonaitė.

Mokymus sudarė teorinės ir praktinės dalys, Mokymuose dalyvavo du UAB “Prime People” žmogiškųjų išteklių konsultantai. Iš viso grupę sudarė penkiolika asmenų iš įvairių Lietuvos įmonių.

UAB “Terra IT” pasirinktų mokymų – parodos-konferencijos “BETT 2012” – pagrindinės šių metų temos buvo šios: kaip praturtinti mokymą ir mokymąsi naudojant ICT; integracija ir veiksmingas ICD diegimas; socialinės žiniasklaidos poveikis; naujų mokymosi erdvių sukūrimo sąnaudų ekonomiškumas; praktinės pedagoginės ir technologinės idėjos ir rekomendacijos.

“BETT 2012” pasisemta itin vertingos patirties. Didžiausią įspūdį paliko integruotų platformų sprendimai, mokymosi portalai, interaktyvios knygos, interaktyvios lentos, interaktyvūs mokomieji stalai, simuliacijos, integracijos į socialinius tinklalapius galimybės, visiškai automatizuoti “debesimis” grindžiami sprendimai. Be ekspozicijos, kasdien vienu metu keliose auditorijose būdavo skaitomi konferencijos pranešimai, tad buvo galima rinktis norimas išklausyti aktualiausias temas”, – pasakoja direktorius Egidijus Grigas.

Į “BETT 2012” vyko du įmonės darbuotojai: direktorius, atsakingas už įmonės veiklą bei pardavimus, ir projektų vadovė, atsakinga už projektų kūrimą bei įgyvendinimą. Parodoje-konferencijoje taip pat dalyvavo atstovai iš Jungtinės Karalystės, JAV, Kanados, Kinijos, Norvegijos, Danijos ir kt. šalių.

Apie asociaciją “INFOBALT”:

Asociacija “INFOBALT” atstovauja nacionaliniam IRT sektoriui, vienijančiam 130 Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų įmonių bei mokslo ir studijų institucijų. Pagrindinis asociacijos “INFOBALT” tikslas – sukurti geriausias prielaidas IRT pramonės augimui, kuris būtų naudingas Lietuvos žmonėms, viešajam sektoriui bei verslui. “INFOBALT” tiesiogiai bendradarbiauja su Europos, JAV ir kitų valstybių nacionalinių IRT sektorių organizacijomis.

“INFOBALT” projektas “Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas, stiprinant darbuotojų specialiuosius gebėjimus” vyks iki 2012 m. balandžio 30 d. Savo žinias bei įgūdžius tobulins 59 IRT sektoriaus įmonių darbuotojai. Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto “Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” VP1-1.1-SADM-01-K priemonę “Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse. Projekto SFMIS Nr.: VP1-1.1-SADM-01-K-01-564. Bendra projekto vertė – 17.221.717 litų, projektui įgyvendinti skirta 13.777.373 litų Europos Sąjungos parama.

Atgal į sąrašą
Į viršų