Lietuva ir Kazachstanas tariasi dėl galimo bendradarbiavimo IT srityje

2011 10 07 Šaltinis: Susisiekimo ministerija

Informacijos šaltinis: Susisiekimo ministerija

Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis šiandien Astanoje (Kazachstanas) susitiks su Kazachstano ryšių ir informacijos ministru Askaru Žumagalijevu. Susitikimo metu numatoma aptarti galimą šalių bendradarbiavimą informacinės visuomenės plėtros srityje bei keitimąsi patirtimi diegiant informacinių technologijų sprendimus geležinkelio transporte ir jūrų uostuose.

Abipusį šalių ketinimą bendradarbiauti informacinių ir ryšių technologijų bei informacinės visuomenės plėtros srityje ateityje ketinama patvirtinti tarpžinybiniu Lietuvos Susisiekimo ministerijos ir Kazachstano ryšių ir informacijos ministerijos susitarimu.

“Siūlome sukurti bendrą abiejų šalių ekspertų darbo grupę, kuri galėtų spręsti konkrečius bendradarbiavimo klausimus, keistis informacija ir patirtimi. Lietuvos ekspertai pasirengę pasidalinti patirtimi kuriant elektroninės valdžios projektus, diegiant elektroninį parašą, intelektines transporto sistemas”, – sakė susisiekimo ministras E. Masiulis.

Taip pat daug dėmesio numatoma skirti pažangių IT sprendimų diegimui jūrų uostuose ir geležinkelių transporte.

Ministro E. Masiulio teigimu, toks bendradarbiavimas įgyja ypatingą reikšmę šalims ketinant įgyvendinti konteinerinio traukinio “Saulė” projektą, užtikrinsiantį reguliarų krovinių vežimą geležinkelių transportu tarp Lietuvos ir Kazachstano. Projekto sėkmė šioje transporto ir logistikos grandinėje didele dalimi priklausys nuo gebėjimo efektyviai taikyti IT sprendimus.

Lietuva yra pasirengusi pasidalinti patirtimi taikant IT sprendimus Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir šalies geležinkelių transporte, uosto direkcijai ir AB “Lietuvos geležinkeliai” bendradarbiaujant su IT kompanijomis.

Atgal į sąrašą
Į viršų