LESTO paskelbė 2014 metų socialinės atsakomybės veiklos ataskaitą

2015 06 12

Informacijos šaltinis: Elektronika.lt

Didžiausios šalyje energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ valdoma elektros skirstymo bendrovė LESTO paskelbė 2014 metų socialinės atsakomybės veiklos ataskaitą. Tai penktoji pažangos ataskaita, kuri yra rengiama kasmet lietuvių ir anglų kalbomis.

Šioje pažangos ataskaitoje pristatoma 2014 metų LESTO pažanga, gerinant ryšius su klientais ir rinkos dalyviais, projektai aplinkosaugos srityje, taip pat iniciatyvos darbuotojams bei visuomenei. Ataskaitoje, be kita ko, aprašomos 2014 metų LESTO socialinės atsakomybės strateginės kryptys, veiksmai ir pasiekimai. LESTO generalinis direktorius Aidas Ignatavičius teigia, jog socialinė atsakomybė – tai ne tik idėjos ir vertybės, kuriomis bendrovė vadovaujasi kasdienėje veikloje ir planuodama ateitį. Tai – ir labai konkretūs sprendimai, kasdieninio verslo ir elgesio dalis.

„Pernai išplėtėme bendradarbiavimą su pramonės ir gamybos įmonėmis, pradėjome partnerystę su šalies bibliotekomis, o į praktinę, ilgalaikę energijos taupymo veiklą – ekologinio pėdsako skaičiavimą ir mažinimą – įtraukėme mokyklų bendruomenes. Be to, kartu su partneriais atidarėme pirmąją šalyje elektromobilių greitojo įkrovimo stotelę, kuri tapo esminiu lūžiu toliau plėtojant elektromobilių infrastruktūrą šalyje“, – sakė LESTO vadovas.

Praėjusiais metais didelis dėmesys skirtas aktyvesniam darbuotojų įtraukimui į visas socialinės atsakomybės veiklas. Darbuotojai siūlė ir patys įgyvendino įvairias iniciatyvas, renginiuose dalyvavo kaip aktyvūs lektoriai, žinias apie energijos taupymą skleidė savo bendruomenėse ir vaikams mokyklose. Tokiu būdu bendrovės strateginis tikslas – socialinius projektus paversti vidine įmonės kultūros dalimi – jau tampa rezultatu. LESTO pastangos pernai įvertintos ir apdovanojimais – 2014 metų pavasarį LESTO tapo atsakingiausia 2013 metų įmone, o metų pabaigoje mūsų iniciatyva „Tiek, kiek reikia“, skatinanti taupyti elektros energiją, Švedijos verslo apdovanojimų konkurse pateko tarp trijų „Metų socialinės atsakomybės iniciatyvos“ nominacijos finalistų.

LESTO yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) narė ir teikia kasmetinę Pažangos ataskaitą, parengtą remiantis susitarimo principais bei JT „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. „Global Reporting Initiative“) gairėmis. Šios gairės yra rekomenduojamos JT „Pasaulinio susitarimo“ nariams kaip įmonės darnios veiklos matavimo, pristatymo ir atskaitomybės vidaus ir išorės suinteresuotoms grupėms priemonė.

LESTO socialinės atsakomybės Pažangos ataskaitos skelbiamos įmonės interneto svetainėje (socialinės atsakomybės skiltyje), vertybinių popierių biržos „NASDAQ Baltic“ tinklalapyje kartu su metine finansine ataskaita bei „Pasaulinio susitarimo“ tinklalapyje.

Atgal į sąrašą
Į viršų