Komisija pritaria, kad būtų teikiama valstybės pagalba Lietuvos informacinių technologijų projektams

2014 06 26 Šaltinis: Elektronika.lt
Informacijos šaltinis: Elektronika.lt

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos pagalbos schema, kuria siekiama suteikti postūmį Lietuvos informacinių technologijų (IRT) sektoriui, atitinka ES valstybės pagalbos taisykles. Komisija padarė išvadą, kad šia priemone padedama siekti ES sanglaudos politikos tikslų, nes ja skatinama Lietuvos regionų, kuriuose padėtis mažiau palanki, ekonomikos plėtra, tačiau nėra nederamai iškraipoma konkurencija bendrojoje rinkoje.

2014 m. kovą Lietuva pranešė apie planus remti į IRT sektorių investuojančias įmones – tai būtų vienas iš veiksmų, kuriais siekiama remti ir plėtoti Lietuvos ekonomikos šiuolaikinių technologijų pramonę. Kadangi elektros energijos kainos Lietuvoje yra palyginti didelės, pagal schemą suteikiama galimybė sumažinti elektros energijos sąskaitas toms įmonėms, kurios vykdo duomenų apdorojimo, interneto serverių

(prieglobos) ir susijusią veiklą ir yra įsipareigojusios investuoti Lietuvoje. Pagal Lietuvos regioninės pagalbos žemėlapį visa šalies teritorija atitinka regioninės pagalbos teikimo reikalavimus. Visas numatomas pagalbos schemos biudžetas iki 2014 m. birželio 30 d. yra 124 300 800 litų (apie 36 mln. eurų).

Komisija įvertino priemonę pagal šiuo metu taikomas 2007–2013 m. regioninės pagalbos gaires, kuriose nustatytos sąlygos, kuriomis valstybės narės gali teikti valstybės pagalbą įmonėms regioninės plėtros tikslais. Komisija, be kita ko, mano, kad ši schema labai padeda plėtoti ES tikslus atitinkančią nuoseklią regioninės plėtros strategiją Lietuvoje. Be to, schemos trukmė ir biudžetas yra riboti, ribojamas ir projektų, kuriems gali būti skiriama pagalba, mastas. Tikimasi, kad su schema susijusios investicijos padės plėtoti optinių kabelių tinklus ir gerinti Lietuvos sąsajas su Europos šviesolaidine infrastruktūra. Todėl Komisija padarė išvadą, kad teigiami schemos aspektai nusveria dėl valstybės paramos galintį atsirasti konkurencijos iškraipymą.

Neįslaptina šio sprendimo versija Nr. SA.38488 bus paskelbta Valstybės pagalbos registre konkurencijai skirtoje interneto svetainėje, kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai. Naujausi svetainėje ir Oficialiajame leidinyje paskelbti sprendimai dėl valstybės pagalbos nurodyti valstybės pagalbos elektroniniame savaitraštyje „State Aid Weekly e-News“.

Atgal į sąrašą
Į viršų