Klasterio nauda elektroninių paslaugų srityje

2013 08 06 Šaltinis: Elektronika.lt, E-verslo klasteris, UAB

Informacijos šaltinis: Elektronika.lt; E-verslo klasteris, UAB

Klasteriai turi reikšmingą poveikį šalies ūkio konkurencingumui ir ekonomikos plėtrai. Tokio pobūdžio tarpusavio santykių tinklo sukūrimas yra pats pirmas žingsnis, siekiant naudos iš įmonių sinergijos, nes taip yra sudaromos palankios sąlygos didinti įmonių produktyvumą, jų inovatyvumą, gerinti darbo ir paslaugų kokybę bei technologinį turinį.

2010 metais, ištyrus elektroninių paslaugų rinką ir nustačius klasterio poreikį elektroninių paslaugų srityje, buvo įkurtas e. paslaugų klasteris. Nuo klasterio įkūrimo įgyvendinta daug projektų, kurie atnešė naudą tiek pačiam klasteriui, tiek profesinį tobulėjimą jo dalyviams. Projekto finansavimui buvo pateikta paraiška pagal priemonę „Inoklaster LT“. Sėkmingai įvertinus paraišką, projektą buvo nuspręsta finansuoti pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.4-ŪM-01-K priemonės „Inoklaster LT“ (toliau – Priemonė) kvietimą Nr. 01. Projekto numeris VP2-1.4-ŪM-01-K-01-005

Nuo įkūrimo pradžios e. paslaugų klasteris dalyvavo projektuose, siekiant Europos Sąjungos paramos plėtrai – gautas sėkmingas 1 295 200 Lt finansavimas (visos projekto lėšos yra 2 590 541 Lt). Lėšos panaudotos klasterio populiarinimui, naujų narių pritraukimui, klasterio komandos stiprinimui, dalinimuisi gerąja patirtimi Lietuvos ir užsienio valstybių mastu. E. paslaugų klasterio populiarinimui skirta 40 rinkodaros priemonių, tarp kurių išpublikuoti 25 spaudos pranešimai, kuriuose dalinamasi naujais projektais, įspūdžiais iš parodų ir konferencijų užsienyje bei Lietuvoje. Surengtos 8 konferencijos bei sukurta kita rinkodarinė medžiaga. Plečiant klasterį baigti tokie tyrimai, kaip e. paslaugų rinkų tyrimai užsienyje, tyrimas dėl technologinės įrangos suderinamumo, potencialių klasterio narių Lietuvoje ir užsienyje pritraukimas bei e. paslaugų teisinės bazės analizė.

Be visų šių priemonių per 3 metų laikotarpį sukurta daugiau kaip 10 elektroninių sprendimų (e.  piniginė, praėjimo kontrolė, transporto apskaita ir kiti sprendimai), kuriais galima naudotis su viena kortele.

Po 3 metų laikotarpio įgyvendinamos sėkmingos klasterio veiklos jau gaunama akivaizdi nauda. Tikimasi ir toliau didinti e. paslaugų verslo efektyvumą, užtikrinti didesnį gaminamos produkcijos ir teikiamų paslaugų populiarumą, tuo pačiu mažinant jų savikainą dėka kooperacijos ir įmonių sinergijos.

Atgal į sąrašą
Į viršų