IT taikymo versle takoskyra – turimi pinigai

2008 10 14 Šaltinis: Lietuvos žinios

Informacijos šaltinis: Lietuvos žinios

Galimybę natūralų intelektą pakeisti dirbtiniu mūsų šalyje turi tik stambios ir turtingos kompanijos. Tad informacinių technologijų (IT) taikymas kasdieniams įmonių darbams atlikti, darbo ištekliams mažinti, pajamoms didinti ir naujiems produktams kurti Lietuvos versle turi tik vidutinę įtaką.

Plačiausiai IT savo darbe yra įvaldžiusios didelės kompanijos, o mažos įmonės, dažnai stokodamos finansinių išteklių technologijoms diegti, dažniausiai naudojasi žmogaus intelekto galimybėmis. Informacinius metodus kuriančios šalies IT bendrovės pažymi, kad užsakymų sukurti itin naujoviškas programas beveik negauna – kuria specializuotas arba tobulina esamas kompiuterines programas. 

Reklama

Tik didelėms kompanijoms

Statistikos departamento duomenimis, 2008 metais IT įtaka šalies įmonių veiklai didėjo. Didelę įtaką reorganizuojant ir supaprastinant kasdienį darbą (31,1 proc.) jos turėjo įmonėms, kuriose dirbo daugiau kaip 250 darbuotojų. IT įtaka atliekant darbus, reikalingus ištekliams sumažinti, sudarė 19,7 proc., įmonės pajamoms didinti – 13,4 proc., naujiems produktams ar paslaugoms kurti – 14,4 procento. 

Atitinkamai dukart mažesnę įtaką IT turi įmonėms, kuriose dirba nuo 50 iki 249 darbuotojų, ir tris kartus mažesnę – įmonėms, kuriose dirba nuo 10 iki 49 darbuotojų. 

Vidutinę įtaką (41 proc.) kasdieniam darbui organizuoti ir supaprastinti informaciniai sprendimai turi didelėse įmonėse, vidutinėse – 32, 5 proc., o mažose – 20,9 procento. Atliekant darbus, reikalingus ištekliams sumažinti, šie sprendimai daro atitinkamai 45,3 proc., 27,7 proc. ir 17,5 proc. įtaką. Įmonės pajamoms didinti – 34,4 proc., 19,5 proc. ir 15 procentų. Naujiems produktams ir paslaugoms kurti – 32,4 proc., 19,2 proc. ir 12 procentų. 

Taigi didelėse įmonėse pritaikytos IT palengvino beveik pusę viso atliekamo darbo, o pajamas didino ir padėjo kurti naujus produktus beveik trečdaliu. Smulkiajame versle ši IT įtaka net 2-3 kartus mažesnė. 

Informacinių technologijų diegimas neturėjo įtakos arba nebuvo aktualus visų tipų įmonėse organizuojant ir supaprastinant kasdienį darbą – 66,4 proc., atliekant darbus, reikalingus ištekliams sumažinti, – 73,3 proc., įmonės pajamoms padidinti – 78,8 proc., naujiems produktams ir paslaugoms kurti – 80,4 procento. 

Vadinasi, IT neturi įtakos vidutiniškai kas 7-8 įmonės veikloje, o tai rodo, kad šalies versle IT taikymas yra gana skurdus. 

Pasižymi skirtingais sprendimais

Programinės įrangos informacinio portalo Softconsulting.lt atlikto tyrimo “Dažniausiai gaminamos verslo programinės įrangos rūšys Lietuvoje” duomenys rodo, kad šalies programinės įrangos kūrėjų sprendimai dažniausiai yra tiek unikalūs, tiek ir tiražuojami (67 proc.), vien tik unikalią programinę įrangą kuria 30 kūrėjų. 

Tai rodo, kad kiekvienos įmonės kasdienės veiklos procesai yra gana specifiški ir reikalauja skirtingų sprendimų. 

Pagal programinės įrangos kategorijas daugiausia (52 proc.) yra kuriama specializuotų verslo procesų apskaitos ir valdymo programų, 48 proc. – apskaitos ir finansų valdymo, 43 proc. – elektroninės komercijos (verslininkams bendrauti), 33 proc. – elektroninės komercijos (bendrauti verslininkams su klientais), 33 proc. – klientų aptarnavimo ir analizės, 33 proc. – turinio valdymo, 29 proc. -dokumentų valdymo sistemų, 29 proc. – elektroninių parduotuvių ir aukcionų bei kitų ne tokių populiarių programinės įrangos programų. 

Daugiausia gaminamų informacinių sistemų skirta vidutinio dydžio įmonėms. Absoliuti dauguma (91 proc.) įmonėms parengtų sprendimų yra skirta tinklui, o ne individualioms darbo vietoms. 

Pastebima, kad IT kūrėjai dažniausiai kuria programinės įrangos naujas versijas ir labai retai gamina visiškai naujus produktus. Patys programinės įrangos gamintojai Lietuvoje kuriamą programinę įrangą pagal jos funkcionalumą, veikimo stabilumą, sistemiškumą ir pritaikomumą vartotojo poreikiams vertina gana kritiškai – 6,45 balo iš 10 balų programinės įrangos vertinimo skalėje. Tai rodo, kad užsakovų poreikiai nėra maksimalūs.

Atgal į sąrašą
Į viršų