IT kompanijoms veriasi galimybė modifikuoti programas be jų autorių leidimo

2012 11 23 Šaltinis: Technologijos.lt

Informacijos šaltinis: Technologijos.lt

Kompiuterinių programų autorių teisei neleisti legaliems programų naudotojams samdyti kitas IT kompanijas dėl programų funkcionalumo išplėtimo iškilo grėsmė – Europos Sąjungos teisingumo teisme nagrinėjama byla, kurioje generalinis advokatas, atstovaudamas Europos Komisijos interesus, siekia šį draudimą panaikinti.

Pasak advokatų kontoros “Sorainen” teisininko Pauliaus Galubicko, tai reiškia, kad yra reali galimybė, jog artimoje ateityje teisėtai programą įgijusio ir naudojančio asmens, t.y. licencijos turėtojo, įgaliota kita IT kompanija, siekiant programos funkcionalumo išplėtimo, galės atlikti programos tobulinimo darbus be programos autorių teisių turėtojo leidimo.

„Generalinis advokatas byloje pateikė argumentus, kad programų pritaikymas ar kitoks pakeitimas leistų užtikrinti originalios programos suderinamumą su kitomis programomis ar sujungti visus komponentus, įskaitant ir pagamintus skirtingų gamintojų, į vieną veikiančią sistemą“, – sako teisininkas.

Šiuo metu kompiuterinių programų autorių teisių turėtojai, remdamiesi savo licencijų sąlygomis ir komercinių paslapčių argumentais, paprastai draudžia programos naudotojams samdyti trečiuosius asmenis dėl programos funkcionalumo išplėtimo ir licencijose nurodo, kad tokį programos modifikavimą gali atlikti tik jie patys.

Pasak Pauliaus Galubicko, tai pirmas kartas, kai Teisingumo Teismas ėmėsi aiškinti direktyvoje dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos numatytą autorių teisių turėtojo išimtinę teisę pačiam atlikti arba leisti kitam asmeniui atlikti jo programos modifikavimo darbus ir jos taikymo apribojimus.

„Tai rimtas signalas, kad tokie programų pakeitimai galės įvykti ir įmonės jau turėtu pradėti tam ruoštis. ES Teisingumo Teismas galutinį sprendimą šioje byloje numato skelbti kitais metais“, – sako P. Galubickas.

Šiemet ES Teisingumo Teismas priėmė ir kitą kompiuterinių programų gamintojams ir naudotojams Europoje itin reikšmingą sprendimą, atvėrusį kelią prekiauti naudotomis programų licencijomis, kas iki šiol buvo traktuojama kaip programų autorių teisių pažeidimas.

Atgal į sąrašą
Į viršų