Inžinerinių tinklų problemoms spręsti – naują informacinę sistemą

2016 03 04 Šaltinis: Elektronika.lt

Su informacija apie inžinerinius tinklus, esamus ir planuojamus, susijusioms problemoms spręsti buvo skirtas Aplinkos ministerijoje surengtas pasitarimas. Į jį susirinko apie 40 įmonių (AB „TEO LT“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Amber Grid“, VĮ „GIS-Centras“, VĮ „Registrų centras“ ir kt.) ir institucijų (Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijų, Ryšių reguliavimo tarnybos, Valstybinės energetikos inspekcijos ir kt.) atstovų.

Problemų kyla pirmiausia todėl, kad nėra vieningos keitimosi informacija ir duomenimis sistemos. Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos siūlo sukurti valstybinę Topografijos ir infrastruktūros informacinę sistemą (TIIS) naudojantis ES parama. Tokia sistema sudarytų sąlygas centralizuotai teikti elektronines paslaugas derinant erdvinius duomenis apie inžinerinius tinklus, išduodant žemės kasimo, statybų leidimus ir kt. Ji padėtų optimizuoti žemės kasimo darbus ir sumažinti inžinerinių tinklų pažeidimo riziką.

Susirinkusių įmonių ir institucijų atstovams buvo pasiūlyta sudaryti ketinimų protokolą. Jie pritarė būtinybei kurti TIIS ir kitoms šiame protokole išdėstytoms nuostatoms.

Ketinimo protokolu siekiama, kad būtų išvengta nepagrįstų mokesčių kasimo darbų vykdytojams, sumažinta neteisingo statybų projektavimo ir kasimo žalų rizika, kad kasimo žala būtų atlygintina tik teisiškai ją registravus, kad TIIS ir jos duomenys būtų tinkamai specifikuojami bei realizuojami ir kt.

Atgal į sąrašą
Į viršų