“Infobalt” išrinko geriausius jaunųjų mokslininkų darbus

2011 03 25 Šaltinis: Asociacija Infobalt

Informacijos šaltinis: Asociacija “Infobalt” 

Šiandien, kovo 25 d., Lietuvos mokslų akademijoje asociacija “INFOBALT” įteikia pirmąsias paskatinamąsias stipendijas jauniesiems mokslininkams. Tokiu būdu asociacija siekia paskatinti aktualius mokslinius tyrimus ir plėsti bendradarbiavimą tarp Lietuvos mokslo ir verslo bendruomenių.

Paskatinamosios stipendijos – po 5 tūkst. litų – įteikiamos dviems jauniesiems mokslininkams: Vilniaus universiteto, Matematikos ir informatikos fakulteto, Programų sistemų katedros doktorantui Vytautui Ašeriui už darbą “Biojutiklio su chemiškai modifikuotu elektrodu kompiuterinis modeliavimas” (vadovas prof. dr. Romas Baronas) ir Vytauto Didžiojo universiteto, Informatikos fakulteto antrojo kurso magistrantui Vytautui Zailskui už darbą “Lietuvos šnekos vizemų vizualizavimas grindžiamas vektorių transformacijų modelių panaudojimu” (vadovas prof. hab. dr. Laimutis Telksnys).

Geriausiais pripažintų darbų autoriai tvirtina, jog jų darbai sėkmingai pritaikomi praktikoje ir padės išspręsti kai kurias aktualias problemas.

“Mano projekte pagrindinė reikšmė tenka kompiuteriui, kuris padeda nustatyti vandens užterštumo lygį, ir kokio konkrečiai biojutiklio tam tyrimui reikės. Kadangi biojutikliai, padedantys nustatyti medžiagų koncentracijas tirpaluose, yra gana brangūs, todėl kompiuterinis jų modeliavimas padeda sumažinti jų parinkimo išlaidas”, – pasakoja Vilniaus universiteto doktorantas V. Ašeris, kurį dalyvauti konkurse paskatino noras atskleisti savo idėją.

Tuo tarpu Vytauto Didžiojo universiteto studento V. Zailsko darbas padės neįgaliesiems. “Projekte sukurtas metodas, kaip natūraliau sintezuoti veido judesius. Tai padės neįgaliesiems, kurie skaito iš lūpų”, – sako “INFOBALT” stipendijos laimėtojas V. Zailskas.

Lietuvos mokslų akademijos organizuotos Jaunųjų mokslininkų konferencijos metu atrinktus septynis laureatų darbus pagal informacinių technologijų (IT) panaudojimo juose apimtį ir praktinio darbų rezultatų taikymo galimybes vertino “INFOBALT” stipendijų konkurso komisija. Komisijos nario Romo Bunevičiaus teigimu, geriausi darbai buvo išrinkti atsižvelgiant ir į naujumą, moksliškumą, aktualumą ir vertę, kurią darbo rezultatai sukuria.

“Komisijos nuomonės dėl to, kam skirti stipendijas sutapo – išrinkome vienbalsiai. Tokių stipendijų galimybė skatina jaunimą siekti gerų rezultatų, motyvuoja juos susitelkti į darbus. Gerus darbus reikia remti, o jaunimui teigiamas įvertinimas labai svarbu. Be to, kas svarbiausia – tokie konkursai ir verslo skiriamos stipendijos veikia kaip veiksnys, suteikiantis jaunimui galimybes toliau vykdyti tyrimus ir užmegzti ryšius su verslu Lietuvoje”, – sako Romas Bunevičius.

Šiais metais paskelbtos “INFOBALT” stipendijos dviems geriausiais pripažintiems jauniesiems mokslinių tiriamųjų darbų autoriams bus skiriamos kiekvienais metais.

“Suteikdami stipendijas siekiame ne tik paskatinti jaunuosius tyrėjus, bet ir plėsti bendradarbiavimą tarp Lietuvos mokslo ir verslo bendruomenių. Stipendijas teikiame pirmą kartą, buvome maloniai nustebinti jaunimo idėjomis, pasiektais rezultatais ir noru kurti, o kitais metais tikimės sulaukti dar daugiau su IT susijusių darbų, kurie būtų pristatomi su konkretaus taikymo galimybėmis ir netgi prototipais. Planuojame, kad įvertinant galimą mokslinių tyrimų rezultatų rinką, kuriant prototipus, planuoti praktinį taikymą prisidės ir “INFOBALT” įmonės. Konkurencingumo siekiančiam IT verslui inovacijos yra vienas esminių dalykų, o verslui nuolat išlaikyti aukštos kvalifikacijos specializuotus tyrėjus yra per brangu, todėl siekiame užmegzti kontaktus su universitetų mokslininkais, ypač jaunimu, raginame tam skirti dėmesio ir kitų inovacijoms imlių ūkio šakų atstovus “, – sako asociacijos “INFOBALT” Inovacijų vadovas Andrius Plečkaitis.

Jaunųjų tyrėjų teigimu, ši “INFOBALT” iniciatyva skatina pačius jaunuosius mokslininkus mąstyti versliai. “Daugelis mokslininkų, net ir jaunų, dažniausiai orientuojasi tik į patį eksperimentą ir į mokslą dėl mokslo, bet nepamąsto apie galimybę savo darbą pritaikyti realiai. Šį iniciatyva skatina mąstyti versliai ir savo projektus kreipti visuomenei naudinga linkme”, – sako “INFOBALT” stipendijos laimėtojas V. Ašeris.

Apie asociaciją “INFOBALT”:

Asociacija “INFOBALT” atstovauja nacionaliniam IRT sektoriui, vienijančiam 120 Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų įmonių bei mokslo ir studijų institucijų. Pagrindinis asociacijos “INFOBALT” uždavinys – sukurti geriausias prielaidas IRT pramonės augimui, kuris būtų naudingas Lietuvos žmonėms, viešajam sektoriui bei verslui. “INFOBALT” tiesiogiai bendradarbiauja su Europos, JAV ir kitų valstybių nacionalinių IRT sektorių organizacijomis.

Atgal į sąrašą
Į viršų