“Infobalt” ir Vidaus reikalų ministerija bendradarbiaus e-valdžios tobulinimo klausimais

2010 11 11 Šaltinis: Asociacija Infobalt

Informacijos šaltinis: Asociacija “Infobalt”

Šiandien, lapkričio 11 d., asociacija “INFOBALT” ir LR Vidaus reikalų ministerija pasirašė partnerystės stiprinimo memorandumą ir sutarė aktyviai bendradarbiauti elektroninės valdžios, kibernetinio saugumo, IT projektų valdymo, visuomenės ir valstybės tarnautojų e-gebėjimų ugdymo, asmens tapatybės kortelėje esančių sertifikatų bei Viešųjų interneto prieigos taškų sistemos plėtros srityse. Memorandumas pasirašytas šiandien vykstančioje asociacijos “INFOBALT” organizuojamoje konferencijoje “Informacinės visuomenės diena 2010”.

Viešojo administravimo paslaugos tampa efektyvesnės ir lengviau prieinamos piliečiams, verslui bei valdžios institucijoms, kai yra perkeliamos į elektroninę erdvę, todėl IRT vaidmuo valstybės gyvenime nuolat auga. Dėl šių priežasčių reikalingas nuolatinis valstybinio sektoriaus ir verslo bendradarbiavimas, kuris taip pat užtikrina, kad e-paslaugų kūrime bus panaudotos geriausios praktikos ir efektyviausios technologijos.

“Vidaus reikalų ministerija yra tiesiogiai atsakinga už informacinės visuomenės vystymą, maksimalų elektroninių viešojo administravimo paslaugų pritaikymą gyventojų ir verslo poreikiams. Tačiau be partnerių paramos efektyviai įgyvendinti šiuos tikslus būtų sudėtinga. Esu tikras, kad šis memorandumas ne tik paspartins elektroninės valdžios, leidžiančios ja besinaudojantiems taupyti laiką ir lėšas, plėtrą, tačiau ir pačią plėtrą vykdyti vadovaujantis pačiais aukščiausiai reikalavimais”, – teigia LR Vidaus reikalų viceministras Gintaras Steponas Vyšniauskas.

Konferencijoje “Informacinės visuomenės diena 2010” pristatoma asociacijos “INFOBALT” parengta užsienio valstybių informacinės visuomenės plėtros strategijų apžvalga. Konferencijos organizatorių nuomone, ši apžvalga ir vieša diskusija ypač aktualios rengiant “Informacinės visuomenės plėtros strategijos (programos) 2010-2015” projektą.

“Šiandien valdžios institucijų, verslo ir piliečių pastangomis, panaudodami Europos Sąjungos finansų išteklius, esame pasiekę daugiau nei galėjome tikėtis. Turime veikiančias elektronines paslaugas daugumoje viešojo administravimo sričių, 60% gyventojų naudojasi internetu namuose, darbe ar bibliotekose, skaitmeninio raštingumo kursus baigė dešimtys tūkstančių žmonių. Tačiau siekdami priartinti savo socialinę aplinką ir ekonominę situaciją prie ES vidurkio, turime nuolat stebėti – ką ir kaip daro kitos šalys, ypač pripažinti lyderiai, vertinti ir taikyti geriausią tarptautinę praktiką, sumaniai investuoti informacinės visuomenės plėtrai skiriamas lėšas. Esu įsitikinęs, kad sutelkę pastangas vienam tikslui – būti naudingais savo piliečiams, turime realias galimybes padidinti ūkio konkurencingumą, efektyviau panaudoti biudžeto ir verslo investicijas į IT bei tapti vienais iš informacinės visuomenės plėtros lyderių tarp naujųjų ES narių”, – sveikinimo kalboje sakė asociacijos “INFOBALT” prezidentas Evaldas Kulbokas.

Renginyje dalyvauja Lietuvos valstybinio sektoriaus, verslo atstovai ir svečiai iš užsienio, kurie aptaria viešųjų paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę, e-paslaugų panaudojimą viešajame sektoriuje, jų teikimo visuomenei ir verslui praktikas.

Apie asociaciją “INFOBALT”:

Asociacija “INFOBALT” atstovauja nacionaliniam IRT sektoriui, vienijančiam 130 Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų įmonių bei mokslo ir studijų institucijų. Pagrindinis asociacijos “INFOBALT” tikslas – sukurti geriausias prielaidas IRT pramonės augimui, kuris būtų naudingas Lietuvos žmonėms, viešajam sektoriui bei verslui. “INFOBALT” tiesiogiai bendradarbiauja su Europos, JAV ir kitų valstybių nacionalinių IRT sektorių organizacijomis.

Atgal į sąrašą
Į viršų