INFOBALT siūlo didinti skaidrumą valstybės kontroliuojamose įmonėse

2015 09 30 Šaltinis: DocLogix

Asociacija INFOBALT, atsižvelgdama į susidariusią padėtį šalies telekomunikacijų rinkoje, valstybės institucijų pateiktus paaiškinimus dėl AB Lietuvos radijo ir televizijos centras ketinimų tapti ketvirtuoju mobiliojo ryšio operatoriumi ir siekdama paskatinti skaidrumą viešajame sektoriuje, ragina kurti nepriklausomą šios bendrovės valdybą.
INFOBALT gavo atsakingų valstybės institucijų išaiškinimus dėl Lietuvos radijo ir televizijos centro (toliau – Telecentras) ketinimų dalyvauti mobiliojo ryšio paslaugų teikimo rinkoje. Juose iš esmės palaikoma asociacijos išsakyta pozicija, kad valstybės kontroliuojamoms įmonėms nevertėtų žengti į sektorius, kuriuose jau aktyviai konkuruoja verslas.
Kaip teigiama Konkurencijos tarybos asociacijai INFOBALT atsiųstame rašte, Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę ir pareigą užtikrinti, kad Telecentro akcininkė Susisiekimo ministerija nedalyvautų įgyvendinant viešąjį administravimą (pavyzdžiui, sprendžiant klausimus dėl leidimų išdavimo) Telecentro ir su juo konkuruojančių ar galinčių konkuruoti ūkio subjektų atžvilgiu.
Tuo metu Susisiekimo ministerijos atsakyme pažymima, kad „sprendimus dėl bendrovės dalyvavimo įstatuose numatytai komercinei veiklai vykdyti reikalinguose konkursuose, projektuose, technologinių procesų valdyme ar kitoje bendrovei aktualioje veikloje priima kolegialus bendrovės valdymo organas – bendrovės valdyba, į kurios sudėtį įeina Susisiekimo ministerijos ir nepriklausomi atstovai“.
„Asociacija INFOBALT, atsižvelgdama į susiklosčiusią situaciją, kai kontroliuojanti institucija dalyvauja rinkoje per valdomą įmonę, taip pat – į gautus paaiškinimus ir siekdama paskatinti gerąją valdymo praktiką viešajame sektoriuje, pasisako už nepriklausomą tiek Telecentro, tiek kitų valstybės kontroliuojamų įmonių valdybą. Faktas, kad bent trys iš penkių Telecentro valdybos narių yra Susisiekimo ministerijos atstovai, gali kelti pagrįstų abejonių planuojamų iniciatyvų ir priimamų sprendimų skaidrumu“, – sako Paulius Vertelka, asociacijos INFOBALT vykdomasis direktorius.
Šias abejones, pasak jo, dar labiau paskatina faktas, jog Susisiekimo ministerija kartu su Telecentru neseniai kritikavo Ryšių reguliavimo tarnybos paskelbto dažnių aukciono sąlygas. O jas koreguoti, tarsi siekiant pagelbėti Telecentrui, siūloma susisiekimo ministro Rimanto Sinkevičiaus pasirašytame dokumente, adresuotame Ryšių reguliavimo tarnybai.
Tačiau Konkurencijos tarybos asociacijai INFOBALT atsiųstame rašte teigiama, kad „viešojo administravimo subjektų dalyvavimas atitinkamoje rinkoje vykdant ūkinę veiklą per įsteigtus ar valdomus ūkio subjektus paprastai nėra veiksmingą konkurenciją skatinanti priemonė (…), ypač, jei viešojo administravimo subjektas įgyvendina viešąjį administravimą savo įkurto ar valdomo bei su juo konkuruojančių ar galinčių konkuruoti ūkio subjektų atžvilgiu.“
Tuo metu Ūkio ministerijos atsakyme rašoma, kad Telecentro veiksmai galėtų pažeisti įstatymuose įtvirtintus sąžiningus konkurencijos laisvės principus. Todėl ministerijos, kaip konkurencijos politikos formuotojos nuomone, valstybei reikėtų vengti per savo kontroliuojamus subjektus ūkinę veiklą vykdyti tose rinkose, kuriose jau efektyviai veikia privatūs ūkio subjektai.
„Asociacijos ir jos narių nuomone, strateginės ir komercinės valstybės kontroliuojamos įmonės veiklos privalo būti atskirtos. Valstybės išteklius pasitelkusiai įmonei siūlome ne varžytis itin konkurencingoje mažmeninėje rinkoje, o orientuotis didmeninę infrastruktūros nuomą“, – sako P. Vertelka. Pasak jo, Vyriausybės ketinimai steigti transporto ir ryšių įmonių holdingą bei į jį įtraukti tokias įmones kaip Telecentras, neatlikus esminių pakeitimų bendrovės valdyme, sumažins ir paties holdingo, ir Telecentro skaidrumą.
Rugpjūčio pabaigoje asociacija INFOBALT kreipėsi į Prezidentūrą, Seimą, Vyriausybę, Susisiekimo ir Ūkio ministerijas bei Ryšių reguliavimo tarnybą dėl valstybės ketinimų dalyvauti mobiliojo ryšio paslaugų teikimo rinkoje.

Atgal į sąrašą
Į viršų