Įmonė „Linas Agro“, vykdydama projektą, pasitelkė „Blue Bridge Code“ socialinio tinklo sprendimą

2011 10 19 Šaltinis: Elektronika.lt; Blue Bridge, UAB

Informacijos šaltinis: Elektronika.lt; Blue Bridge, UAB

Tarptautinės prekybos žemės ūkio žaliavomis kompanija AB „Linas Agro“, vykdydama elevatorių tinklo plėtrą Pasvalio, Šakių ir Vilkaviškio rajonuose, projekto komandos narių komunikacijai ir informacijos valdymui panaudojo įmonės socialinį tinklą. Šį sprendimą, paremtą debesų kompiuterijos principu, kaip paslaugą (angl. Software as a Service, SaaS) teikia bendradarbiavimo ir žinių valdymo sprendimų bendrovė „Blue Bridge Code“.

„Elevatorių tinklo plėtrą vykdėme skirtingose šalies vietovėse, todėl buvo labai svarbu, kad informacija apie juos būtų kaupiama vienoje vietoje ir lengvai pasiekiama visiems už projektą atsakingiems darbuotojams, kad ir kur jie būtų. Sprendimas naudoti socialinį tinklą padėjo sutaupyti nemažai laiko ir lėšų, kurios anksčiau buvo skiriamos kelionėms į statomus objektus. Pavyzdžiui, už minėtą projektą atsakingi darbuotojai informaciją apie atliktus darbus ir jų nuotraukas talpino įmonės socialiniame tinkle, todėl vadovai galėjo rečiau vykti į objektus ir juos tikrinti“, – teigia Andrius Pranckevičius, bendrovės „Linas Agro“ generalinio direktoriaus pavaduotojas.

Elevatorių tinklo plėtrą Pasvalio, Šakių ir Vilkaviškio rajonuose vykdantys darbuotojai tarpusavyje keitėsi operatyvia informacija apie projekto eigą, todėl buvo galima sumažinti tiesioginių susitikimų skaičių. Be to, vadovai galėjo stebėti projekto realią būseną ir laiku pateikti galutiniam tikslui pasiekti svarbias pastabas. Įmonės socialinio tinklo priemonės, panašiai kaip ir įprastuose socialiniuose tinkluose („Facebook“, „Twitter“ ir kt.), padeda bendrovės darbuotojams burtis į projektų, klientų, skyrių ar panašių interesų grupes, siekti bendrų tikslų, diskutuoti, keistis žiniomis bei patirtimi. Tokiu būdu skatinamas bendradarbiavimas, stiprinamas darbuotojų įsitraukimas ir darbo procesas tampa efektyvesnis.

„Viena iš didžiausių problemų šiuolaikinėse įmonėse, kalbant apie efektyvų komandos narių bendradarbiavimą, ta, kad informacija dažnai yra „užrakinama“ el. pašto dėžutėse arba lieka tik tarp kelių konkretų klausimą aptarusių kolegų ir galiausiai būna sėkmingai užmiršta. Tokiu būdu tinkamai kaupti įmonės verslo patirtį ir kitiems komandos nariams greitai surasti norimus duomenis tampa praktiškai neįmanoma. Socialinis tinklas padeda išspręsti šiuos nesklandumus – pasitelkus jį, informacija bei dokumentai pasiekia laiku tuos darbuotojus, kuriems jie reikalingi“, – teigia Vykintas Arlauskas, bendrovės „Blue Bridge Code“ direktorius.

Įmonės socialinis tinklas nuo intraneto skiriasi tuo, kad darbuotojas ne tik skaito savo kolegų patalpintą informaciją, bet ir aktyviai dalyvauja pats ją pateikdamas, kurdamas, komentuodamas ir užduodamas klausimus. Be to, sprendimas padeda išvengti didelių pradinių investicijų į IT ūkį, kurios mažiausiai gali siekti keliolika tūkstančių litų. Naudojant „bridge2cloud“ įmonės socialinio tinklo paslaugą, sumą, mokamą už vieną vartotoją galima palyginti su minimaliu mobiliojo ryšio mėnesiniu abonentu.

„bridge2cloud“ įmonės socialinis tinklas yra paremtas debesų kompiuterijos principu. Tai leidžia verslui mokėti tik už tiek vartotojų, kiek ataskaitiniu metu naudojasi konkrečia paslauga, o prireikus labai greitai sumažinti arba padidinti jų skaičių. Be to, paslauga galima naudotis jau kitą dieną po sutarties pasirašymo, o visus sprendimo priežiūros bei vystymo darbus atlieka paslaugos teikėjas, todėl klientas gali susikoncentruoti į pagrindinę savo veiklą.

Atgal į sąrašą
Į viršų