Įgyvendintas įmonių procesus lengvinantis ir valdymo sąnaudas mažinantis DSA projektas

2012 04 17 Šaltinis: UAB „Prototechnika“

Informacijos šaltinis: UAB „Prototechnika“

Š. m. kovą buvo įgyvendintas trejus metus trukęs projektas “Moksliniai tyrimai, skirti DSA sistemos kūrimui”. Jo metu buvo sukurtas Darbų srauto automatizavimo programinės įrangos prototipas. Tokios sistemos sukūrimas iš esmės palengvins įmonių procesų valdymą, leis lanksčiau ir operatyviau reaguoti į nuolat kintančias verslo situacijas, mažins valdymo sąnaudas. Projektą įvykdė verslo, buhalterinės apskaitos bei personalo valdymo programas kurianti sostinės bendrovė “Prototechnika” ir partnerė UAB “Apskaitos ratas”.

Pagrindinė problema, su kuria susiduria programinę įrangą darbų srautų valdyme naudojančios įmonės – dauguma procesų “pririšti” prie programinės įrangos, t. y. veikia taip, kaip leidžia ar riboja programinė įranga. Pastebėjus, kad procesas neefektyvus, siekiant jį pakeisti, tenka papildomai investuoti ir tobulinti programinę įrangą.

Ši problema plačiai diskutuojama užsienyje, jos sprendimui UAB “Prototechnika” sugalvojo kurti sistemą – Darbų srauto automatizavimo įrankį (DSA, angl. workflow software). Šiai problemai spręsti projekto įgyvendinimo eigoje sukurtas prototipas – programinė įranga, kurioje proceso aprašymai atskirti nuo jų vykdymo. Tokia programos architektūra leidžia nekeisti programos funkcijų keičiantis procesui, o tiesiog pakoreguoti proceso aprašymą aukštesniame lygyje, įtraukiant į jį naujas funkcijas arba panaikinant senas. Kai kurie autoriai šią koncepciją vadina revoliucine ir lygina ją su duomenų atskyrimu nuo aplikacijos.

Pagrindinė DSA savybė – keičiantis įmonės darbų srautų procesui, vartotojui prieinamomis ir vaizdžiomis priemonėmis – naudojantis grafine anotacija – galima pakeisti jo aprašymą programoje.

DSA sistema padeda pasikartojančius ir eiliškumą turinčius veiksmus vykdantiems vartotojams pateikti reikalingus dokumentus, jų formas, šablonus ar įrašus. Ši sistema taip pat padeda apskaityti, kiek yra vykdomų užduočių, kokiame jos etape, kiek laiko trunka vykdymas ir pan. DSA sistema palengvina analitiką, leidžia vertinti, tobulinti procesus. Ateityje planuojama rinkai pateikti ne tik darbo įrankį, bet ir populiariausių darbų srautų šablonus, kurie nedidelėms įmonėms padės greičiau pamatyti ir pajusti įrankio teikiamą naudą.

Šis projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto “Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra” įgyvendinimo priemonę “Intelektas LT” (projekto nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-01-082).

Projekto įgyvendinimo metu buvo įvykdytos projektavimo, prototipo kūrimo bei testavimo veiklos. ES parama suteikė galimybę įvykdyti perspektyvų ir technologinei įmonių plėtrai pasitarnaujantį projektą. Jo biudžete buvo nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 033 984,00 Lt. Iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos šiam projektui pagal sutartį buvo numatyta iki 560 192 Lt. Projekto vykdytojas “Prototechnika” ir partneris “Apskaitos ratas” projektui įgyvendinti įsipareigojo skirti ne mažiau nei 473 792 Lt.

Projekto veikla buvo pradėta 2009 m. kovo 2 d. ir baigta 2012 m. kovo 2 d.

Atgal į sąrašą
Į viršų