Įdiegta unikali nemokama internetinė tarpusavio užskaitų sistema (ITUS) eBuhalteris.lt

2009 06 16 Šaltinis: BizNews.lt

Informacijos šaltinis: Biznews.lt

Siekdama spartinti tarpusavio atsiskaitymo tarp kompanijų bei valstybės institucijų procesą, UAB „Daisela“ įdiegė unikalią internetinę tarpusavio užskaitų sistemą (ITUS) eBuhalteris.lt.

eBuhalteris.lt – internetinė tarpusavio užskaitų sistema (ITUS), kurios tikslas – efektyvi kompanijos apskaita. Tai specializuota duomenų bazė, skirta gauti informaciją apie galimus debitorinius atsiskaitymus.

Besinaudojantys ITUS turi galimybę sumažinti pradelstų gautinų apmokėjimų skaičių bei sutrumpinti laukiamų apmokėjimų terminą, didinti savo kompanijos prestižą. Internetine tarpusavio atsiskaitymo sistema naudotis itin paprasta ir nieko nekainuoja.

Sistema veikia 3 mėnesius, yra daugiau nei 300 sistemoje užsiregistravusių geranoriškų įmonių, atlikti skaičiavimai parodė, kad optimalus užsiregistravusių įmonių skaičius turėtų būti 3.000, kad užskaitos galimybės būtų surastos greitai. Sparčiai didėjantis geranoriškų įmonių, kurios registruojasi ITUS duomenų bazėje, skaičius dar kartą įrodė, kad sistema sukurta pačiu laiku ir yra reikalinga.

Sklandus ir greitas atsiskaitymas pirmiausiai yra priemonė, užkertanti kelią į bankrotą. Pasak auditoriaus, mokesčių konsultanto Artūro Kapitanovo, dabartinė ekonomikos padėtis yra labai sudėtinga. Didžiausia problema – pinigų stygius. „Susidaro uždaras ratas, kai viena įmonė skolinga kitai, o šiai skolinga valstybė ir t.t. Toks tarpusavio neatsikaitymas gali dar labiau padidinti ekonomines problemas, t.y. bankrotų skaičių, nedarbo lygį ir pan.“, – tvirtina A. Kapitanovas, – „jei projektas pasiteisins, tai šiuo sudėtingu laikotarpiu daugumai įmonių eBuhalteris.lt taps priemonė spręsti atsikaitymo problemas, taip sumažinant bankroto grėsmę.“

Taip pat dalyvavimas ITUS tampa kompanijos sąžiningumo deklaracija. eBuhalteris.lt sistemoje užsiregistravusi bendrovė patvirtina, kad yra geranoriškai pasiryžusi laiku vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Kompanija, besinaudojanti šia sistema, pirmiausiai deklaruoja, jog ji yra patikima, sąžininga ir atsakinga. Tai galimybė kurti pasitikėjimu grįstus verslo santykius bei tinkamą savo kompanijos prestižą.

Kaip teigia A. Kapitanovas, sistema yra novatoriška, pakankamai saugi ir teisiškai reglamentuota.

LR įmonių galimų tarpusavio užskaitų duomenų bazė eBuhalteris.lt sėkmingai įgyvendina savo projektą – pirmoji galima užskaita jau įvykdyta.

UAB „Vaineta“ generalinis direktorius Neividas Biriukovas, paklaustas apie duomenų bazėje eBuhalteris.lt įvykdytą užskaitą, teigia, jog tai pirmiausiai yra galimybė operatyviai atgauti skolas, kas šiuo ekonominės krizės metu tai itin aktualu kiekvienai įmonei. „Užskaita buvo rasta mažiau nei per parą. Tiesiog iš buhalterinės apskaitos programos, kuria naudojamės, yra automatiškai nusiunčiami debitoriai ir mes gauname informaciją apie galimas užskaitas. Nereikia nei buhalterei, nei administratorei skambinėti, klausinėti ar rašyti laiškus su prašymu grąžinti skolas, o procesas nuo registracijos iki užskaitos įvykdymo, t.y. dokumentų pasirašymo, trunka vos keletą dienų,“ – konstatuoja N. Biriukovas.

Buhalterinės apskaitos programomis besinaudojančios bendrovės turi galimybę į eBuhalteris.lt duomenis sukelti automatiškai. „Centas”, „Būtent“, „Paulita“, „Stekas“, „Tėja“ naudotojai jau sėkmingai importuoja duomenis, į užskaitų duomenų bazę. „Yra nemažai apskaitos programų, kurios sukurtos taip, kad buhalteris turėtų galimybę paleisti duomenų siuntimo procedūrą – programa nusiunčia paruoštą debitorių sąrašą į sistemą“, – tvirtina UAB „Edlonta“ programinės įrangos skyriaus vedėjas Andrej Kovzan. Nusiuntus debitorių sąrašą belieka laukti, kol tarpusavio užskaitų duomenų bazėje bus rastos galimos užskaitos.

Atgal į sąrašą
Į viršų