Galimybė įsidiegti verslo valdymo sistemą pasinaudojus ES struktūrinių fondų parama

2008 10 06 Šaltinis: Informacinės konsultacijos

Informacijos šaltinis: UAB “Informacinės konsultacijos”

ES parama

Įmonės, siekiančios įsidiegti informacinę verslo valdymo sistemą (VVS), gali pasinaudoti 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų teikiama parama.

Ši parama planuojama teikti pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „E-verslasLT“.

E-verslo sąvoka

Elektroninis verslas (sutrumpintai – e.verslas) apibrėžiamas kaip verslo operacijų atlikimas ir įmonės veiklos organizavimas, naudojant informacines technologijas duomenų perdavimo tinklų aplinkoje.

E.verslas apima ne tik įprastines verslo operacijas, bet ir naujus, galimus tik virtualioje aplinkoje verslo būdus.

E.verslas nėra elektroninė komercija. Pastaroji sąvoka apibrėžia vieną iš elektroninio verslo formų. E.verslas, be elektroninei komercijai būdingų procesų (ryšiai su vartotojais, tiekėjais ir išoriniais partneriais, įskaitant pardavimą, rinkodarą, užsakymų priėmimą, pristatymą, vartotojų aptarnavimą ir kt.), pasižymi ir tokiais vidiniais verslo procesais kaip gamyba, atsargų valdymas, intelektinių produktų kūrimas, rizikos valdymas, finansai, žinių valdymas, personalo atranka ir jo valdymas.

(Elektroninio verslo koncepcija. Pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 25 d. posėdyje (protokolo Nr. 30, 27 klausimas)

„E-verslasLT“ sąlygos

Galimi paramos gavėjai:

Įmonė, kuri:

– registruota Lietuvos juridinių asmenų registre;

– turi 10-250 darbuotojų ir atitinka visus kitus MVĮ požymius kaip nustatyta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

– veikia ne mažiau kaip 1 metus.

Remiamos veiklos:

Parama įmonės investicijoms į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti, taip pat projektui įgyvendinti būtinoms išorinių konsultantų paslaugoms įsigyti.

Paramos dydis ir finansavimo intensyvumas: 

– Iš ES struktūrinių fondų šiai priemonei numatoma skirti 172,64 mln. Lt. Prašomos pagalbos dydis projektui įgyvendinti gali siekti iki 300.000 Lt.

– Pagalbos intensyvumas iki 50%. Jei daugiau kaip 50% tinkamų išlaidų sudaro išlaidos kompiuteriams ir kitai standartinei biuro įrangai ar standartinei programinei įrangai, intensyvumas mažinamas 20% (atitinkamai 30).

Projekto atitikties kriterijai:

– per 3 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos pareiškėjo darbo našumas padidės mažiausiai 25 proc.

– projektas skirtas Pareiškėjo gamybos ar paslaugų teikimo proceso optimizavimui.

(LR Ūkio ministerijos pateikti preliminarūs duomenys. Daugiau informacijos apie priemonę rasite čia).

Konsultacinės paslaugos paraiškai rengti

UAB „Informacinės konsultacijos“ suteiks paslaugas parengiant visus reikiamus dokumentus ir įgyvendinant projektą:

– įvertinsime projekto idėją bei atitikimą ES struktūrinių fondų keliamiems reikalavimams;

– padėsime įvertinti informacinės sistemos apimtį, jos suderinamumą su organizacijos verslo procesais;

– padėsime atlikti projekto inicijavimą, planavimą;

– sudarysime projekto detalų biudžetą ir tvarkaraštį;

– parengsime paraišką;

– parengsime visus privalomus su paraiška pateikti dokumentus;

– gavus paramą, padėsime administruoti projektą pagal ES finansuojamiems projektams keliamus reikalavimus.

UAB „Informacinės konsultacijos“

Mes turime ilgametę patirtį informacinių technologijų srityje, specializuojamės informacinių sistemų (IS) projektų valdyme, galime įmonėms padėti sėkmingai suplanuoti ir įgyvendinti informacinės verslo valdymo sistemos diegimo projektą:

– padėsime suplanuoti VVS pritaikymą ir suderinamumą su įmonės verslo strategija bei veiklos procesas;

– atliksime veiklos analizę ir parengsime reikalavimus VVS;

– parinksime programinę įrangą ir diegėją;

– teiksime konsultacijas ir vesime derybas pasirašant sutartį;

– apmokysime įmonės projektinę grupę;

– vykdysime projekto vadybą įgyvendinimo laikotarpyje.

Mes neprekiaujame verslo programine įranga ir nepriklausome jokiai IT kompanijų grupei, todėl galime nešališkai įvertinti Jūsų įmonės poreikius bei rekomenduoti tinkamiausius sprendimus, įrangą ar tiekėjus veikiančius rinkoje ir atstovauti Jus derybose, pasirašant sutartis bei diegimo metu.

Mūsų privalumas, jog mes rengiame ir administruojame ES finansuojamus projektus bei valdome informacinių sistemų diegimo projektus, todėl galime suteikti kvalifikuotas konsultacijas bei paslaugas abiejose srityse.

Pirmoji konsultacija, kurios metu atliekame įmonės, jos projekto, idėjos vertinimą ir atitikimą preliminariems ES struktūrinių fondų keliamiems reikalavimams,  yra nemokama.

Kviečiame bendradarbiauti ir sėkmingai įgyvendinti projektus!

Direktorius Romas Venčkauskas, tel. +370 5 2150404, mob. tel. +370 615 45181, el. paštas: romas@konsultacijos.lt.

Atgal į sąrašą
Į viršų