ERP sukurta informacinė sistema leis valstybei efektyviau valdyti viešuosius finansus

2011 12 05 Šaltinis: UAB „ERP“
Informacijos šaltinis: UAB “ERP”

Baltijos šalių IT ir vadybos konsultacijų lyderė ERP Lietuvoje užbaigė Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) kūrimo ir diegimo darbus. Centralizuota informacinė sistema, kurta LR Finansų ministerijos užsakymu, pagerins viešųjų šalies finansų apskaitą, atskaitomybę ir kontrolę. Savo finansinių ataskaitų pateikimui bei konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimui sistema jau naudojasi daugiau nei 4 tūkst. viešojo sektoriaus organizacijų.

Šis projektas yra svarbi vykdomos Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos dalis. “Efektyviam finansų valdymui yra būtina galimybė suskaičiuoti išlaidas, turtą ir įsipareigojimus. Sukurta sistema leidžia automatiškai rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas. Kadangi į tokias nacionalines ataskaitas įtraukiami net 4 tūkst. organizacijų duomenys, nenaudojant sistemos toks darbas pareikalautų milžiniškų žmonių darbo ir laiko sąnaudų, procesas truktų ilgai ir būtų sunku išvengti klaidų”, – sakė Dovilė Tamoševičienė, ERP planavimo ir konsolidavimo sistemų padalinio vadovė.

“Pagal konsoliduojamų duomenų apimtį, dalyvaujančių įstaigų ir naudotojų skaičių viso viešojo sektoriaus įstaigų naudojama sistema yra viena didžiausių ir pažangiausių pasaulyje. Konsoliduotas ataskaitas jau ne vienerius metus rengia ir jų naudą pajuto Didžioji Britanija, Prancūzija, Švedija, Kanada, JAV, Naujoji Zelandija, Australija, o IT sprendimų pritaikymas valstybės apskaitos konsolidavimui atitinka pažangiausias pasaulines viešųjų finansų valdymo tendencijas. Kurti panašias sistemas dabar imasi daug šalių, todėl galimybe taikyti kuriant sistemą sukauptą patirtį jau domisi kitų šalių valstybės institucijos ir verslas, Lietuvos įmonės. Labai didžiuojamės atliktu darbu ir tuo, kad Lietuva turi vieną pažangiausių pasaulyje sistemų”, – sakė ERP generalinis direktorius Markas Zbarskis.

VSAKIS be pagrindinės funkcijos – greitesnio ir tikslesnio konsoliduotų finansinių ataskaitų parengimo – leidžia sutrumpinti informacijos surinkimo ir apdorojimo laiką bei suteikia galimybę matyti pateikiamus duomenis realiu laiku, o konsoliduotus duomenis – vos pateikus duomenis ir atlikus konsolidavimą sistemoje.

Pradėjusi veikti sistema leidžia sumažinti finansų valdymo kaštus, atsisakyti popierinių ataskaitų rengimo ir palengvina informacijos paiešką, kadangi visi finansiniai duomenys yra sukaupti vienoje vietoje ir yra prieinami specialistams. Sistema lanksčiai leidžia pateikti ir analizuoti informaciją įvairiais pjūviais. Be to, ši sistema gali būti integruojama su finansinėmis ir kitokiomis sistemomis. Ateityje sistema gali būti plečiama ir kitų finansinių duomenų surinkimui bei analizei.

“VSAKIS yra vienas pirmųjų sėkmingų pavyzdžių Lietuvos viešajame sektoriuje, kai visoms viešojo sektoriaus organizacijoms ir savivaldybėms nuspręsta naudoti vieningą sistemą. Toks požiūris leidžia valstybei ne tik sutaupyti daug lėšų diegiant ir prižiūrint tik vieną sistemą, bet ir užtikrina apskaitos efektyvumą bei padidina veiklos skaidrumą. Manome, kad geriausia valdymo praktika, leidžianti nedubliuoti vykdomų funkcijų ir sistemų, vis labiau įsivyraus Lietuvos viešajame sektoriuje”, – sakė D. Tamoševičienė.

ERP sistemą kūrė laimėjusi Finansų ministerijos skelbtą konkursą. Projekto, kurio vertė yra apie 6,5 mln. litų, įgyvendinimas truko nepilnus 2 metus. Diegimo darbai buvo iš dalies finansuojami Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) lėšomis. Pabaigusi sistemos kūrimą, ERP dar dvejus metus vykdys jos priežiūrą.

VSAKIS buvo kuriama įsigaliojus naujiems Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybes standartams. Pagal juos kiekviena iš 4 tūkst. viešojo sektoriaus organizacijų rengia savo finansines ataskaitas. Sukurta sistema leidžia šias ataskaitas automatiškai konsoliduoti tiek į bendrą nacionalinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, tiek ir į 103 atskirų viešojo sektoriaus grupių, tokių kaip savivaldybių, ministerijų, valstybės ir kitų, konsoliduotąsias finansines ataskaitas.

Sistema automatiškai tikrina pateikiamus duomenis ir nustato vidinius duomenų neatitikimus. Visi duomenis teikiantys specialistai naudojasi internetine naudotojo sąsaja. Darbo efektyvumą dar labiau padidina tai, kad duomenys gali būti pateikiami ne tik juos įvedant, bet ir importuojant tinkamu formatu parengtas ataskaitas.

Sistema buvo kuriama SAP “BusinessObjects Financial Consolidation” (SAP BFC) ir SAP “BusinessObjects Intercompany” (SAP BOI) IT sprendimų pagrindu.

ERP yra viena didžiausių Baltijos šalių informacinių technologijų ir vadybos konsultavimo bendrovių, oficiali SAP ir verslo bei informacijos valdymo sistemų “EMC Documentum” atstovė. Šiuo metu bendrovė vykdo keliolika stambių verslo valdymo sistemų diegimo projektų Lietuvoje ir Vidurio Azijos šalyse. ERP atstovybės veikia Gruzijoje, Baltarusijoje, Tadžikistane, Suomijoje, aktyviai dirbama ir kitose užsienio šalyse. 2010 m. LR Ūkio ministerija ERP pripažino šalies eksporto lydere ir įteikė apdovanojimą “Už nuopelnus verslui”. Lietuvos kapitalo bendrovės vertybės: ekologija, pilietiškumas, socialinė atsakomybė.

Atgal į sąrašą
Į viršų