Elektroninio verslo diegimui – 20 sutarčių

2011 05 23 Šaltinis: LR ūkio ministerija

Informacijos šaltinis: LR ūkio ministerija

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) pasirašė 20 finansavimo ir administravimo sutarčių su įmonėmis, siekiančiomis įgyvendinti elektroninio verslo diegimo projektus pagal priemonę „E-verslas LT“. Įmonėms, pasirašiusioms sutartis, yra skirtas daugiau nei pusantro milijono litų ES struktūrinių fondų finansavimas.

ES parama pagal priemonę „E-verslas LT“ naudinga toms įmonėms, kurios jau turi įsidiegusios informacinių technologijų sistemas arba ketina tai padaryti. Šioms įmonėms atsiranda puiki galimybė įgyvendinti verslo sumanymus, kuriuos anksčiau realizuoti trukdė lėšų trūkumas.

Priemonė „E-verslas LT“ yra skirta skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegti specializuotus informacinių technologijų sprendimus, sudarant joms palankias sąlygas didinti darbo našumą bei eksportą. Remiami projektai, kurie padidins verslo produktyvumą įdiegus elektroninio verslo sistemas įmonėse.

Elektroninis verslas – tai verslo operacijų atlikimas ir įmonės veiklos organizavimas naudojant informacines technologijas duomenų perdavimo tinklų aplinkoje. Elektroniniam verslui priskiriami įvairūs procesai: ryšiai su vartotojais, tiekėjais ir išoriniais partneriais, įskaitant pardavimą, rinkodarą, užsakymų priėmimą, pristatymą, vartotojų aptarnavimą, žaliavų pirkimą, tiekimą, atsiskaitymą, taip pat gamybą, atsargų valdymą, intelektinių produktų kūrimą, rizikos valdymą, finansus, žinių valdymą, personalo atranką bei jo valdymą.

Atgal į sąrašą
Į viršų